Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Baklengs inn i framtida Om regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Baklengs inn i framtida Om regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Baklengs inn i framtida Om regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

2 Arbeiderkommisjon og arbeidervern Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 2 Johan Sverdrup

3 Et utvidet arbeidsmiljøbegrep tar form Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014Dato side 3 1956: En ny og bedre arbeidervernlov vedtatt. LO-kongressen 1973: Undersøkelse om arbeidsmiljø og arbeidsskader 1977: Arbeidsmiljøloven : Erstattet et stort antall vernelover

4 2001-2006: Arbeidsmiljøloven under angrep 2001: Stoltenberg I-regjeringen nedsatte Arbeidslovutvalget. Bondevik II-regjeringen utvidet mandatet. Regjeringen la fram forslag. Ny lov vedtatt i 2005, med virkning fra 1.1.2006. De rødgrønne trakk loven tilbake høsten 2005. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014dato side 4

5 To ulike syn på Arbeidsmiljøloven 1977 – Arbeidsmiljøloven er en vernelov. Erstattet med ny lov av Bondevik II. Balansen dramatisk flyttet – mer makt til arbeidsgiver. Mange av forslagene i 2014 er de samme. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014Dato side 5

6 Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 6

7 Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 7

8 Den norske modellen svekkes Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 8

9 Hva er det så regjeringen foreslår? Økt adgang til å ansette midlertidig. Oppheve kollektiv søksmålsrett ved innleie. Utvide grensene for overtidsarbeid. Økt adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Utvidet adgang til Arbeidstilsynet å godkjenne lange turnuser – ekstreme turnuser. Økt adgang til søndagsarbeid og mulighet til å avtale hyppigere søndagsarbeid enn i dag. Endret beregningsbrøk for beredskapsvakt utenfor arbeidssted. Hevet aldersgrense og begrensning av bedriftsinterne. Mulig å fravike likebehandlingsprinsippet ved tariffavtale. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 9

10 Midlertidige ansettelser Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 10

11 Midlertidig jobb gir mindre trygghet Løsere tilknytning til arbeidslivet – mindre jobbsikkerhet Har jeg jobb videre? Får jeg lån i banken? Hvilke krav kan jeg stille? Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 11

12 Økt midlertidighet går på sikkerheten løs Sikkerhet avhenger av: Kompetente ansatte som kjenner til og har vært med på å utvikle rutiner. Systematisk arbeid for økt sikkerhet. Trygge ansatte som tør å si fra. Mer midlertidig ansettelse: Mindre stabilitet og dermed mindre kunnskap. Vanskelig å si fra – lettere å miste jobben. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 12

13 Økt midlertidighet svekker kompetansen Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 13 Folk som kan miste jobben i morgen, har ikke incentiver til å øke sin kompetanse, og bedriften har ingen incentiver til å gi dem opplæring. OECDs toppsjef Àngel Gurria

14 Flere midlertidige – ikke flere jobber Regjeringen: mer midlertidig ansettelse – flere ungdom i jobb Men: midlertidige jobber erstatter faste (OECS Employment Outlock 2013) Høyresiden støtter seg til en studentoppgave ved NHH Færre tør å skifte jobb - innlåsningsmekanismer Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 14

15 Oppsummert – midlertidige ansettelser Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 15

16 LO-sekretariatets alternativ «LO foreslår i stedet at det gis mulighet til at prøvetiden kan forlenges med inntil tre måneder. Dette vil imøtekomme regjeringens hovedbegrunnelse om å lette adgangen til arbeidslivet for ungdom og utsatte grupper, herunder arbeidsgivers behov for å redusere risiko ved ansettelser, samtidig som det ikke svekker hovedregelen i arbeidslivet om fast ansettelse» Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 16

17 Kollektiv søksmålsrett ved innleie «Innføringen av kollektiv søksmålsrett var et viktig tiltak for å motvirke sosial dumping og sikre likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere. En fjerning vil bety et tilbakeskritt i kampen mot sosial dumping og likebehandling» Fra LOs argumentasjonshefte Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 17

18 Endringer i arbeidstidsordningene Grensen for pålagt overtid øker fra 10 til 15 timer pr uke, og fra 25 til 30 timer pr. 4 sammenhengende uker. Ingen endringer i antallet timer overtid pr år. individuell avtale økes fra 9 til 10 timer. Maksimal arbeidstid per dag ved gjennomsnittsberegning etter avtale med lokale tillitsvalgte økes fra 10 til 12 timer. Arbeidstilsynet får adgang til å godkjenne monsterturnuser på over 13 timer (regjeringen har her lagt fram tre alternative forslag, men ikke konkludert). Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 18

19 Frihet for sjefen, ufrihet for den ansatte Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 19

20 Monsterturnuser på sikkerheten løs Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 20 Forskning viser at risikoen for å gjøre feil øker med 50 % etter åtte timers arbeid – og dobles etter 12 timer.

21 Monsterturnuser blir stadig vanligere «Regjeringen forholder seg til helseaspektet som om et «moderne» menneske ikke lenger trenger vern mot lange arbeidsdager av helsemessige årsaker eller at det plutselig har skjedd ting som gjør at risikoen for uønskede hendelser og ulykker ikke lenger eksisterer eller er viktig» Fra LOs argumentasjonshefte Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 21

22 De ansatte ønsker ikke monsterturnuser Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 22

23 Monsterturnuser er konkurransevridende Det var LO som i sin tid tok initiativ til at arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene kunne gi dispensasjon fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Hensikten var at arbeidere på brakke kunne jobbe lengre skift, i bytte mot lengre friperioder hjemme med familien. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 23

24 Søndagsarbeid Forbudet mot søndagsarbeid erstattes av en generell tillatelse til søndagsarbeid når arbeidets art gjør det nødvendig. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 24

25 Beredskapsvakt utenfor arbeidssted Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 25 «I dag gir beredskapsvakt en uttelling på en femtedel. Fem timer på beredskapsvakt regnes med andre ord som én time regulær arbeidstid. Solberg-regjeringen foreslår å øke brøken til en åttendel. Med andre ord må man denne vakta øke med ytterligere tre timer for å få uttelling i én time arbeidstid. For Johannssens del vil dette øke bemanningstiden med 300 timer i året» Fra LO-heftet ”Baklengs inn i framtida”

26 Hevet aldersgrense Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 26

27 Unntak fra likebehandlingsprinsippet ved tariffavtale – forslag om ny forskrift Regjeringens forslag: Forskriften gir adgang til å gjøre unntak fra likebehandlingsprinsippet ved innleie, gjennom tariffavtale. Fagforening med innstillingsrett, dvs. fagforening med over 10 000 medlemmer, og bemanningsforetaket kan inngå en slik avtale. Tariffavtale om unntak kan ikke bare redusere arbeidstakernes rettigheter til likebehandling, men må samtidig gi andre rettigheter til arbeidstakerne for å kompensere for unntaket. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 27

28 Gammeldags og lite familievennlig Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 28 «Det vil si at om regjeringen gjennomfører sine forslag med utvidet adgang til midlertidige ansettelser, blir vi satt mange tiår tilbake» Leder av LOs juridiske avdeling,

29 Ungdom er mest utsatt Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 29

30 Likestilling i revers Fra LOs høringssvar: «Erfaringene fra Sverige viser at en regulering som medfører at andelen midlertidige ansatte øker, er negativ også i et likestillingsperspektiv. Kvinner er overrepresenterte i andelen midlertidige ansatte, i sær kvinner i fertil alder» Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 30

31 Prosessen – Regjeringens bakholdsangrep Partene i arbeidslivet ikke rådført i forarbeidet. Regjeringen undergraver partssamarbeidet. Høring sendt ut juni 2014. Knapp høringsfrist, til 25. september 2014. LO, YS og Unio ba om utsatt høringsfrist. Fikk på deler av saken (ikke midlertidige ansettelser) til 9. oktober. Store protester fra arbeidstakerorganisasjonene! Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 31

32 Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 32

33 Hva nå? Påvirke Stortinget for å begrense skadene, både ved å markere motstand og ved å argumentere for våre standpunkter. Sørge for at vi får en ny regjering og et nytt stortingsflertall i 2017. Styrke tariffavtalene – og tegne flere avtaler. Verve flere medlemmer. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 201421.11.2014 side 33

34 Hva gjør LO? LOs høringssvar: et krystallklart signal. Forbundssammensatt koordinerende arbeidsgruppe Kommunikasjon/sosiale medier Presse Facebook/twitter Samarbeid med YS og Unio – en samlet arbeidstakerside Markeringer 23. september, lokale initiativ. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014Dato side 34

35 Breisida «Det endelige innholdet i regjeringens forslag vil bli klart på det tidspunktet saken sendes til Stortinget for behandling. Dersom regjeringen velger å overse en så godt som samlet arbeidstakerside, og fremmer forslag langs de linjer som ligger i høringen, må arbeidstakernes motstand markeres på en kraftfull måte. LO vil starte arbeidet med å planlegge en slik markering, og sikre at den blir en demonstrasjon av styrke og engasjement. Alle virkemidler vil bli vurdert» Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014 Dato side 35 Gerd Kristiansen til LO- sekretariatet 18. august 2014

36 Tidslinje Høringsfrist 25. september: midlertidige ansettelser. 9. oktober: Arbeidstid, fjerning av kollektiv søksmålsrett, aldersgrenser. Høsten/før jul: Forslaget utarbeides i departementet. I statsråd: Regjeringen sender forslag til Stortinget. Tidligst oppunder jul? Komiteen behandler saken Ferdigstillelse og Stortingsbehandling. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014 Dato side 36

37 Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014dato side 37


Laste ned ppt "Baklengs inn i framtida Om regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google