Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveiledning for innvandrere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveiledning for innvandrere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveiledning for innvandrere
Samling om rådgivning og Karriereveiledning 2014 Utvikling av Namsosmodellen Kristin Kjølstad Namsos opplæringssenter Hege Jansen Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Heidi Skaret Barsøe Karrieresenteret i Nord-Trøndelag

2 «Namsosmodellen» Samarbeid Flyktningetjenesten i Namsos kommune,
Namsos opplæringssenter og NAV Midtre Namdal

3 1-2-3 … Mål Varig modell for karriereveiledning for innvandrere.
2) Formelt samarbeid mellom de involverte partene. 3) Økt fokus på karriereveiledning, jobb og utdanning hos målgruppen og ansatte.

4 1) Modell for karriereveiledning
Systematisk og helhetlig tenking Årshjul for karriereveiledning i norskopplæringen og grunnskole for voksne Forankre karriereveiledningen i læreplanen for norsk og samfunnskunnskap Faget Utdanningsvalg som utgangspunkt for systemtenking Kompetanseoverføring Årshjul for aktiviteter og kompetanseoverføring

5 2) Samarbeid Formalisering av samarbeid, avtaler skrives om
Økt fokus på karriereveiledning, kompetansetiltak og deling Forutsigbarhet Faste møter som videreføres, årshjul for samhandling Fysisk nærhet, dørstokkmila er mindre

6 Utprøving: Metoder og verktøy
…tavle, PowerPoint, internett via vår nettside, karrieresamtale, dialog, bildekort, Flippover, WIE, SØT- modell, CMS, Jobbkompass, hjemmearbeid, CIP, karrieremappe, Youtube, rollespill, praktisk intervjutrening, yrkesprofiler, bøker, bilder, film…

7 3) Økt fokus på karriereveiledning – behov for å utvikle verktøy

8 Ka du mein, Kristin?

9 Utvikle verktøy og prøve ut metoder

10 Klasseromsundervisning, gruppeveiledning

11 Kompetanseutvikling Dele gode historier, kulturforståelse
Karriereveiledning i gruppe, eksempelveiledning

12 Bildekort: - arbeidslivet lokalt - dyrekort som utgangspunkt for dialog om egenskaper og roller
Lokalt arbeidsliv Dyrebilder

13 (Lokale) Yrker og arbeidsplasser
Muligheter – Utforsking av yrker og bransjer kombinert med nettsider

14 Nettressurser Vår nettside og verktøykasse (karriere- nt.no)
Utdanning.no Veilederforum Jobbkompass Vilbli.no Youtube.no Imdi.no Nokut.no Vox.no Veilederforum.no Med flere..

15 Plakater – synliggjør prosesser

16 Karrieremappe Min karriere! Overganger Dokumentasjon
Bevisstgjøre muligheter Gjenkjennbart- Utdanning.no Kjennskap til karrieresenteret


Laste ned ppt "Karriereveiledning for innvandrere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google