Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gro Maastad, studieveileder 22 12 97 01

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gro Maastad, studieveileder 22 12 97 01"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gro Maastad, studieveileder gro@wang.no 22 12 97 01 gro@wang.no

2 KUNNSKAPSLØFTET  Fra skoleåret 2006/2007 følger elever Kunnskapsløftet mht. fagnavn, årstimetall, læreplaner og krav til fagsammensetting. www.utdanningsdirektoratet.no www.utdanningsdirektoratet.no  Karakterer i Samfunnsfag, Geografi, Naturfag, Engelsk og Matmatikk 1T/1P fra Vg1 føres på vitnemålet fra 3-årig videregående  Nytt fra dette skoleåret er at standpunkt i 1T/1P føres på vitnemålene og at faget også er trekkfag til eksamen

3  2 kvoter ved inntak til universitet og høgskoler:  FØRSTEGANGSVITNEMÅLSKVOTE og  ORDINÆR KVOTE  Beregning av skolepoeng i førstegangsvitnemålskvoten:  Karakterpoeng beregnes av gjennomsnitt av alle karakterer på vitnemålet x 10. Legg til eventuelle realfagspoeng. (Kvotepoeng for underrepresentert kjønn finnes på noen få studier og teller med)  Nye tilleggsfag etter 3-årig vgs. blir ikke lenger mulig å ha med i førstegangsvitnemålskvoten. Ved å ta realfag et fjerde år, får man realfagspoeng, men kommer i ordinær kvote

4 Beregning av konkurransepoeng i ordinær kvote:  Skolepoengene er de samme som i førstegangsvitnemålskvoten  + tilleggspoeng for alder og enten fullført militærtjeneste, folkehøgskole eller 1 års bestått fulltidsstudier ved universitet/høgskole  I denne kvoten kan man forbedre karakterer etter 3-årig vgs, men det er  normalt mye høyere poengsum for å komme inn Eksempel på poengkrav i de to kvotene ved inntak 2009: Førstegangsvitnemål Ordinært Førstegangsvitnemål Ordinært  Nanoteknologi, NTNU60.0 63.6  Medisin høst, UiO59.2 68.0  Jus høst, UiO51.2 58.0  Fysioterapi, HiO 49.7 55.9  Økonomi og administrasjon, HiO:43.4 50.3  Fullstendig liste finnes på www.samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

5  Fra 2009 gjelder ny forskrift om inntak til høyere utdanning. Link til forskriften på www.wang.no www.wang.no  Viktige forandringer fra 2009:  Primærvitnemål skal heretter hete førstegangsvitnemål (Førstegangsvitnemålskvote gjelder som tidligere til og med det året man fyller 21 år, regler for førstegangsvitnemål er forskriftsfestet i Privatskoleloven og Opplæringsloven)  Førstegangsvitnemålskvoten heves fra 40% til 50% av plassene  Fordypningspoeng blir borte  Realfagspoeng blir maks 4 poeng; ½ poeng for alle fag bortsett fra Fysikk 2 og Matematikk R2 som gir 1 poeng.

6  Opptaksgrunnlag norske til universiteter og høyskoler er:  GENERELL STUDIEKOMPTANSE  Eks.: jus, psykologi, fysioterapi, journalistikk, allmennlærer  I tillegg har Kunnskapsdepartementet fastsatt spesielle opptakskrav til enkelte studier:  Eks.: medisin, odontologi, ernæring, farmasi, veterinær, ingeniør  Uansett om det kreves generell eller spesiell studiekompetanse, kreves høyt karaktersnitt for å komme inn på de fleste studier  Fullstendig liste over studer med spesielle krav ligger på http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20070131-0173.html http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20070131-0173.html

7  Nyttige nettadresser for studier og yrkesvalg:  www.samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no  www.utdanning.no www.utdanning.no  www.jobbfeber.no www.jobbfeber.no  www.nav.no www.nav.no  www.vilbli.no www.vilbli.no


Laste ned ppt "Gro Maastad, studieveileder 22 12 97 01"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google