Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gro Maastad, studieveileder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gro Maastad, studieveileder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gro Maastad, studieveileder gro@wang.no 22 12 97 01

2 KUNNSKAPSLØFTET Fra skoleåret 2006/2007 følger elever Kunnskapsløftet mht. fagnavn, årstimetall, læreplaner og krav til fagsammensetting. Karakterer i Samfunnsfag, Geografi, Naturfag, Engelsk og Matmatikk 1T/1P fra Vg1 føres på vitnemålet fra 3-årig videregående Nytt fra dette skoleåret er at standpunkt i 1T/1P føres på vitnemålene og at faget også er trekkfag til eksamen

3 2 kvoter ved inntak til universitet og høgskoler:
FØRSTEGANGSVITNEMÅLSKVOTE og ORDINÆR KVOTE Beregning av skolepoeng i førstegangsvitnemålskvoten: Karakterpoeng beregnes av gjennomsnitt av alle karakterer på vitnemålet x 10. Legg til eventuelle realfagspoeng. (Kvotepoeng for underrepresentert kjønn finnes på noen få studier og teller med) Nye tilleggsfag etter 3-årig vgs. blir ikke lenger mulig å ha med i førstegangsvitnemålskvoten. Ved å ta realfag et fjerde år, får man realfagspoeng, men kommer i ordinær kvote

4 Førstegangsvitnemål Ordinært
Beregning av konkurransepoeng i ordinær kvote: Skolepoengene er de samme som i førstegangsvitnemålskvoten + tilleggspoeng for alder og enten fullført militærtjeneste, folkehøgskole eller 1 års bestått fulltidsstudier ved universitet/høgskole I denne kvoten kan man forbedre karakterer etter 3-årig vgs, men det er normalt mye høyere poengsum for å komme inn Eksempel på poengkrav i de to kvotene ved inntak 2009: Førstegangsvitnemål Ordinært Nanoteknologi, NTNU Medisin høst, UiO Jus høst, UiO Fysioterapi, HiO Økonomi og administrasjon, HiO: Fullstendig liste finnes på

5 Fra 2009 gjelder ny forskrift om inntak til høyere utdanning
Fra 2009 gjelder ny forskrift om inntak til høyere utdanning. Link til forskriften på Viktige forandringer fra 2009: Primærvitnemål skal heretter hete førstegangsvitnemål (Førstegangsvitnemålskvote gjelder som tidligere til og med det året man fyller 21 år, regler for førstegangsvitnemål er forskriftsfestet i Privatskoleloven og Opplæringsloven) Førstegangsvitnemålskvoten heves fra 40% til 50% av plassene Fordypningspoeng blir borte Realfagspoeng blir maks 4 poeng; ½ poeng for alle fag bortsett fra Fysikk 2 og Matematikk R2 som gir 1 poeng.

6 Opptaksgrunnlag norske til universiteter og høyskoler er:
GENERELL STUDIEKOMPTANSE Eks.: jus, psykologi, fysioterapi, journalistikk, allmennlærer I tillegg har Kunnskapsdepartementet fastsatt spesielle opptakskrav til enkelte studier: Eks.: medisin, odontologi, ernæring, farmasi, veterinær, ingeniør Uansett om det kreves generell eller spesiell studiekompetanse, kreves høyt karaktersnitt for å komme inn på de fleste studier Fullstendig liste over studer med spesielle krav ligger på

7 Nyttige nettadresser for studier og yrkesvalg:


Laste ned ppt "Gro Maastad, studieveileder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google