Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konfliktrådet i Sør Trøndelag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konfliktrådet i Sør Trøndelag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konfliktrådet i Sør Trøndelag
Bruk av konfliktråd – særlig i saker som omhandler ungdom Turid Rendum: Ungdomskoordinator for oppfølgingsteam for unge lovbrytere Hvordan konfliktrådet kan brukes i saker som omhandler ungdom Hvilke typer saker kan konfliktrådet behandle Når er det mulig å ta kontakt med konfliktrådet Hva er Oppfølgingsteam for unge lovbrytere Hvordan samarbeide rundt en ungdom med oppfølgingsteam

2 Restorative justice - RJ
”er en prosess der de berørte partene i et spesielt lovbrudd sammen bestemmer hvordan ettervirkningene av lovbruddet og dets implikasjoner for fremtiden skal løses.” (Howard Zehr) Restorative justice is a way of seeing crime as more than breaking the law” (Tony Marshall) Først av alt: Alt arbeid Konfliktrådet utfører hviler på restorative justice, eller på den som ser ut til å ha fått en norsk oversettelse gjenoppbyggende prosess. Hovedfilosofien vår er at den som står i en konflikt eller erfarer en straffbar handling har BEHOV som ikke nødvendigvis profesjonelle aktører kan imøtekomme. Involverte har ofte behov for å finne ut Hva skjedde Hvorfor skjedde dette Hvordan skal vi forholde oss til hverandre i framtida og Hva kan gjerningspersonen gjøre for å bøte på skadene Temamøte: forebygging i Malvik kommune.

3 5 korte om konfliktrådet
Statlig tjeneste som tilbys gratis i hele landet Løse tvister både i sivile saker og i straffesaker Sør Trøndelag et av i alt 22 kontor i Norge 5 ansatte og ca 60 meglere 2010: Behandlet ca 650 saker Ca 400 SIVILE saker Ca 250 straffesaker Så hva er konfliktrådet? Organisert under Justisdepartementet og er regulert etter konfliktrådsloven og tilhørende forskrift Behandler både saker hvor partene selv bringer konflikten inn til konfliktrådet – men også saker hvor gjerningspersonen er ungdom under 15 år – såkalle SIVILE saker Straffesaker: saker som oversendt konfliktrådet av politiet Konfliktrådet er upartisk, bringer partene sammen og legger til rette for dialog. Det er partene som eier konflikten, hviler på prinsippet om at det også er de som best vet hvordan de vil ha det i framtida. Sør Trøndelag har til sammen ca 60 meglere som har behandlet til samme ca 650 saker spredt over hele Sør Trøndelag Temamøte: forebygging i Malvik kommune.

4 Konfliktrådet i Sør Trøndelag
Megling i saker Samarbeid med fengselet Offerfokuserte samtaler Familieråd Familievoldsprosjektet Oppfølgingsteam for unge lovbrytere Både regjering og riksadvokaten oppfordre til økt bruk av konfliktråd, særlig overfor unge lovbrytere. Sistnevnte har pålagt påtalemyndigheten å vurdere konfliktråd i alle aktuelle saker I disse dager venter vi på et forslag til ny konfliktrådslov som legger opp til ytterligere utvidet bruk av konfliktråd. Konfliktrådet har siden 2008 kunnet tilby megling i familiekonflikter, og har i det siste året hatt særlig fokus på det å involvere barn og det å bringe barn stemme inn i denne typen saker. Oppfølgingsteam har vært et tilbud i konfliktrådet siden 2006, og i Malvik kommune siden 2008. I 2010 ble dette et fast tiltak som skal tilbys til unge lovbrytere – mer om dette litt senere. Temamøte: forebygging i Malvik kommune.

5 Hvilke saker kan behandles i Konfliktrådet?
Mobbing, trusler - eks saker fra sosiale media som facebook, blogger og lignende Vold, eks slossing i skolegården, på fest osv Skadeverk, hærverk, tilgrising Overgrep / voldtekt / ”vennevoldtekt” Ikke bare ungdom som henger ut hverandre på nettet: eks på saker hvor naboer er ufine mot hverandre, ekskjærester eller eksmenn og –koner osv. Saker hvor ungdom skriver stygge ting om hverandre og som vokser til en større konflikt Tyveri av profiler / identitetstyveri Elever som legger ut bilder eller skriver ufordelaktige ting om læreren Jenter som kler av seg og tror det er kjæresten som ser på Mobbesak, hvor han som ble mobbet ble utvist i 3 dager Eks på at konflikter i skolegården Overgrepssak mellom to klassekamerater Vennevoldtekt hvor jenta ville megle i saken fordi både hennes og guttens venner hadde vendt seg bort fra henne. Sak hvor foreldrene ikke diskuterte om konfirmanten skulle få drikke eller ikke – men hvor mye eller hva han skulle få drikke Temamøte: forebygging i Malvik kommune.

6 Oppfølgingsteam for unge lovbrytere
Konfliktrådet Sentrale dokument: Regjeringens handlingsplan NTNU- rapport NOU: Rapport En ny kurs Utgangspunktet for oppfølgingsteam for unge lovbrytere Regjeringens handlingsplan fra 2005 ”Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet” Utgangspunkt for 4 prøveprosjekt i Oslo, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Følgeevaluert av NTNU Samfunnsforskning (2009) med svært gode resultater. Særlig resultatene i Trondheim. Annen organisering enn de øvrige som var organisert under SLT. Tiltak 1: Prøve ut oppfølgingsteam etter lovbrudd (JD) Kommune, politi, statsadvokatembete, konfliktråd Temamøte: forebygging i Malvik kommune. 6

7 Hva er oppfølgingsteam….?
Alternativ straffereaksjon for ungdom 15 – 18 år Frivillig Skreddersydd og individuelt tilpasset Forpliktende, langsiktig, systematisk og langsiktig innsats Fokus på forsoning og gjenoppretting (restorative justice – filosofi) Alternativ til hva? Forelegg Betinga dommer Videre kriminalitet Frivillig: anta at det foreligger en viss motivasjon. Krever altså et skriftlig samtykke og at de faktiske forholdene er erkjent. Målgruppa for oppfølgingsteam er ungdom mellom 15 – 18 år som har begått alvorlig og / eller gjentatt kriminalitet. Men alltid individuell vurdering. Si litt om saksgang Si litt om hva et oppfølgingsteam kan bestå av Temamøte: forebygging i Malvik kommune.

8 Lokal koordineringsgruppe i Malvik
Sigmund Stenhaug, Malvik lensmannskontor Hege Furuseth, Malvik lensmannskontor Cecilie Karlsen, Vikhammer ungdomsskole Trude Jensen, Vikhammer skole John Thomas Renå, Hommelvik ungdomskole Lovise Lossius, barnevern Solveig Rønning, Malvik videregående skole Hans Jørgen Renå, SLT koordinator Nasjonal satsing på oppfølgingsteam baserer seg på erfaringene fra Sør Trøndelag, som blant annet denne gjengen har vært involvert i. Ungdommer i oppfølgingsteam er avhengige av gode samarbeidsrelasjoner Temamøte: forebygging i Malvik kommune.


Laste ned ppt "Konfliktrådet i Sør Trøndelag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google