Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fridtjof Nansens Institutt www.fni.no Arild Moe Russland som veto-makt for Kyotoprotokollen: Internasjonale rammer og internt interessespill Samstemt-seminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fridtjof Nansens Institutt www.fni.no Arild Moe Russland som veto-makt for Kyotoprotokollen: Internasjonale rammer og internt interessespill Samstemt-seminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fridtjof Nansens Institutt www.fni.no Arild Moe Russland som veto-makt for Kyotoprotokollen: Internasjonale rammer og internt interessespill Samstemt-seminar Internasjonale miljøavtaler og klimapolitikk 27 mai 2003

2 Fridtjof Nansens Institutt www.fni.no Vil Russland ratifisere? Ikke i seg selv et forskbart spørsmål Tese: Dagens vegring et produkt av underliggende svakheter i russisk klimapolitikk

3 Fridtjof Nansens Institutt www.fni.no Klimapolitikk lenge definert som utelukkende en naturvitenskapelig utfordring - Roshydromet - meget smal institusjonell forankring Betydelig skepsis - både til menneskeskapte klimaendringer, og til konsekvenser av klimaendring for Russland. => Russland en sinke i klimaforhandlingene frem til 1997.

4 Fridtjof Nansens Institutt www.fni.no Kyoto: “An offer you could not refuse” Full omlegging av posisjonene Opportunistisk politikk: Materielle fordeler hoveddrivkraft - men også modernisering og energisparing Russisk klimapolitikk: fordeling av goder - ikke ulemper. Makro-økonomisk motargument: Utslippsgrenser bremser økonomisk vekst kom i bakgrunnen

5 Fridtjof Nansens Institutt www.fni.no Underliggende ustabilitet: Ingen nasjonal konsensus om klimaspørsmålet - lite oppmerksomhet rundt klimapolitikk Etter Kyoto: Flere interessenter - maktkamp mellom myndighetsorganer om styring av ressurser, ledelse av AIJ prosessen, prinsipper for implementering Exit USA: Opportunismen eksponert - mindre kake å fordele - økonomisk skepsis til utslippsbegrensinger igjen tydelig - men Russlands internasjonale forhandlingsposisjon sterk

6 Fridtjof Nansens Institutt www.fni.no Idag nytt internt spill: Kommersielle aktører mer engasjert Rivalisering om prinsipper for fordeling av kvoter: Store utslippere ser muligheter for prosjektmekanismen - motstandere av salg av overskuddskvoter El-industrien pådriver for ratifisering Gazprom også engasjert Men: Oljeindustrien sterkeste lobby

7 Fridtjof Nansens Institutt www.fni.no Nytt eksternt spill: Reforhandling av betingelser Garanterte kvotekjøp og prosjektinvesteringer - noe må leveres med troverdighet Geopolitiske hensyn: Forholdet til USA/EU Veto-funksjonen gir makt, men også eksponering Russland har hittil ikke spilt sterkt på dette kortet, men det kan få betydning - på marginen

8 Fridtjof Nansens Institutt www.fni.no Ond sirkel internt: Ingen ratifikasjon uten at regler og institusjoner er på plass. Regler og institusjoner kommer ikke på plass uten at beslutning om ratifikasjon er tatt. Tidsdimensjonen: Utsettelser betyr dårligere muligheter for Russland når landet tilslutt ratifiserer Kan gi incentiv til ratifisering raskt Men kan også redusere støtten til ratifisering etterhvert

9 Fridtjof Nansens Institutt www.fni.no Internasjonalt dilemma: Hvor mye tilpasning tåler Kyoto-rammeverket uten at det hele rakner? Hvem vil bære de politiske kostnadene ved et sammenbrudd?

10 Fridtjof Nansens Institutt www.fni.no


Laste ned ppt "Fridtjof Nansens Institutt www.fni.no Arild Moe Russland som veto-makt for Kyotoprotokollen: Internasjonale rammer og internt interessespill Samstemt-seminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google