Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjonsteknikk Innsendingsoppgaver og prosjektarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjonsteknikk Innsendingsoppgaver og prosjektarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjonsteknikk Innsendingsoppgaver og prosjektarbeid

2 2 Presentasjonsteknikk Et budskap er ikke hva som sendes, men hva som mottas Hva er ditt EMNE? Hvem er dine MOTTAKERE? Hva vil du OPPNÅ? Hva vil du de skal SITTE IGJEN MED?

3 3 Oppbygging av en presentasjon Innledning – fange tilhørernes oppmerksomhet Selve ”historien” Forslag Argumenter og motargumenter Avslutning

4 4 De 3 bud 1. Lær ”leksen” – du må vite hva du snakker om 2. Presenter budskapet på en måte som tilhørerne forstår – snakk norsk. Vær forsiktig med forkortelser og stammespråk 3. Øv deg! Alle som skal bli gode må trene

5 5 Vi er alle forskjellige, og alle har sin personlige stil => vær deg selv!

6 6 Hold fristene! Hvis du blir forsinket, snakk med kontaktperson og nettlærer tidligst mulig Les oppgaven nøye. Svar fullstendig på alle oppgavene, men unngå utenomsnakk Bruk egne erfaringer og refleksjoner. Begrunn. Ikke bare si hva, men også hvorfor og hvordan Typisk ca 3 sider (eller 1-2 for ukentlige oppgaver) Tips om innsendingsoppgavene

7 7 Har du lese- og skrivevansker? Snakk med kontaktperson og nettlærer, så finner vi en løsning i fellesskap! Er du fristet til å skrive av? Ved andre gangs forseelse strykes både ”stjeleren” og ”heleren” – fra hele kurset Viktige spilleregler

8 8 Hensikt: Anvende teori, vurdere og planlegge forbedringstiltak, rapportere resultat(er) Problemstilling: Finn et sentralt spørsmål som skal utforskes, ”en rød tråd” Gjennomføring: Begrens deg – ikke gap over for mye! Prosjektet: Hvorfor og hvordan?

9 9 Idé og valg av oppgave/problemstilling Forprosjekt og planlegging Hovedprosjekt og gjennomføring Dokumentasjon av prosjekt Etteranalyse og oppfølging Prosjektprosessen

10 10 Du/dere (opp til 3 personer) leverer beskrivelse av prosjektet (innsendingsoppgave) i løpet av høsten … gjennomfører prosjektet … skriver rapport … presenterer prosjektet på vårsamlingen … følger opp og gjør dere nytte av resultatet! Gangen i arbeidet

11 11 Sørg for at alle er med Ha respekt for de andre sin tid Sørg for å planlegge Følg opp i forhold til planer underveis – og foreta avviksbehandling om nødvendig Dere skriver hver deres egenevaluering Når dere er flere sammen

12 12 Eksempel på prosjektbeskrivelse (1/3) PROSJEKTNAVN: Godkjent: Dato: Av hvem: Bakgrunn Hva er problemet eller behovet? Hvem ”eier” problemet/behovet? Hvordan henger det sammen med bedriftens mål og strategi?

13 13 Eksempel på prosjektbeskrivelse (2/3) Effektmål Hvilken nytte skal prosjektet ha for bedriften? Resultatmål Hva skal konkret foreligge når prosjektet er ferdig? Faser / oppgaver Angrepsmåte: slik vil jeg/vi gå frem Inndeling i faser Definisjon av oppgaver

14 14 Eksempel på prosjektbeskrivelse (3/3) Fremdrift Hvilke milepæler har vi? Hvilke delresultater skal foreligge? Når skal prosjektet ferdigstilles? Organisering Hvem er prosjektleder? Styringsgruppe? Arbeidsgrupper? Budsjett Hva koster prosjektet totalt? - Hva koster deloppgavene? - Hvilken arbeidsinnsats trengs? - Hva er de direkte utleggene?

15 15 1.Forord, med eventuelle praktiske opplysninger 2.Innholdsfortegnelse med sidehenvisning 3.Sammendrag: Oversikt over problemstillinger, innhold og konklusjoner (typisk en halv side) Mulig oppbygging av rapporten (1/3)

16 16 4.Innledningskapittel: Hva du har gjort og hvorfor, og hva du har valgt å ikke gjøre (avgrensning) 5.Hovedkapitler: Beskrivelse av selve prosjektet 6.Siste kapittel: Konklusjon (Knytt gjerne tråden tilbake til innledningen; hva har du oppnådd?) 7.(Selve rapporten kan typisk bestå av 6–8 sider) Mulig oppbygging av rapporten (2/3)

17 17 7.Egenvurdering; en refleksjon over hva det har gitt deg å jobbe med prosjektet (en per deltaker, typisk en halv til en side) 8.Vedlegg: Data, bakgrunnsstoff og utdypninger som underbygger og dokumenterer arbeidet, men som ikke passer naturlig inn i hoveddelen av rapporten Mulig oppbygging av rapporten (3/3)

18 18 Begynn å skrive tidlig Hvis du har vansker med å komme i gang, be nettlærer eller kontaktperson om veiledning Gjør det lett for leseren å sette seg inn i prosjektet ved å skrive klart og forståelig, ha ryddige og lettleste sider, og skrive passe langt Baser argumentene dine på fakta Noen siste råd og tips om rapporten

19 Eksamen

20 20 Eksamen er frivillig Eksamen ved teknisk fagskole gir offentlige papir, men ikke studiepoeng Eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) kvalifiserer til 10 studiepoeng. Avhenger av studiekompetanse eller realkompetanse Eksamen er en kunnskapstest og baserer seg kun på kursheftene Eksamen

21 21 Eksamensdatoer Høyskoleeksamen - avholdes torsdag 12. mai 2011 - påmeldingsfrist 15. januar 2011 Teknisk Fagskoleeksamen - avholdes torsdag 5. mai 2011 - påmeldingsfrist 31. mars 2011

22 22 Påmelding til høyskoleeksamen - Påmeldingsskjema: http://www.hist.no/multimedia.ap?id=4458 - Skjema for ekstern eksamensskole Viktig at kandidatene sender begge skjemaene, og at HiST får bekreftede kopier av alle vitnemål og attester som skal tas med i vurderingen av søknaden - bevis på studiekompetanse - vurdering av realkompetanse Følg med på kursportalen for mer informasjon!


Laste ned ppt "Presentasjonsteknikk Innsendingsoppgaver og prosjektarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google