Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastrukturJohan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 1 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastrukturJohan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 1 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastrukturJohan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 1 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur Johan Arnt Elverum

2 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur, Johan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 2 Introduksjon Karakteristisk for samferdsel: Ikke noe mål i seg selv, men et viktig middel i samfunnsutviklingen Tverrsektorielt politikkområde Sterk sektorstyring i plan- og budsjettsammenheng Omleggingen fra offentlig forvaltning til operatør/infrastrukturholder/tilsyn

3 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur, Johan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 3 Tematisering Næringslivets transporter Arbeidspendling i regionen Regionforstørring Areal- og transportpolitikk

4 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur, Johan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 4 Næringslivets transporter Vei- og banesystemet inn i, ut av og gjennom regionen Sjøtransport til/fra ”Trondheimsfjorden Havn” Rammebetingelsene for riksveier og fylkesveinettet Utvikling av luftfartstilbudet over Trondheim lufthavn Værnes

5 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur, Johan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 5 Arbeidspendling i regionen Økende arbeidspendling over kommunegrensene Satsing på kollektivtilbud på de tunge relasjonene Satsing på knutepunkt- og skysstasjonkonseptet Reisetidsforbedrende tiltak Parkeringspolitikk i bysentrene

6 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur, Johan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 6 Regionforstørring Økende integrering langs bybåndet Steinkjer - Stjørdal Trondheim som landsdels- regionsenter Utfordringer ved kommune- samarbeid og nye strukturer Interregionalisering mot øst

7 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur, Johan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 7 Areal- og transportpolitikk Arealmelding Fylkestinget 2001 Fylkesdelplan for areal og transport i Trondheimsregionen ABC-prinsippet i overordnet arealplanlegging RPR for samordnet areal- og transportplanlegging Kommuneplanens arealdel

8 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur, Johan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 8 Nasjonal Transportplan 2006-15 Et samlet politikkområde for nasjonalt og regionalt tverr- sektorielt handlingsprogram Sektorvise planrammer og prioriteringer 4 års prioritert handlings- program og deretter 6 års handlingsramme

9 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur, Johan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 9 NTP-merknader fra Trøndelag Redusere kalkulasjonsrenten fra 8 til 3% Øke Trøndelags andel til riks- og stamveier Forsere E6 Øst-prosjektet med start 2007 22,5 tonn akseltrykk på Meråkerbanen Fullføre Gevingåsen tunnel innen 2010 Dobbelsporparseller Trondheim-Stjørdal

10 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur, Johan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 10 NTP handlingsprogram - stamvei E6 Jevika-Selli 310 mill. kr i 2006 – 2008 E6 Værnes-Kvithammer 320 mill. kr i 2010 – 2015 *) E6 Nes bru 110 mill. kr i 2010 – 2015 E14 Bergskleiva-Forra bru 20 mill. kr i 2010 – 2015 *) 60% brukerfinansiering

11 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur, Johan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 11 NTP handlingsprogram – fylkes- fordelt ramme Nord-Trøndelag Øvrige riksveier 247 mill. kr i 2006-09, 175 mill. kr i 2010-15 Gang- og sykkelvei 15,3 mill. kr i 2006-09, 51,5 mill. kr i 2010-15 Trafikksikkerhetstiltak 28 mill. kr i 2006-09, 56 mill. kr i 2010-15 Miljø- og servicetiltak 6,5 mill. kr Kollektivtrafikktiltak 2,3 mill. kr

12 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur, Johan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 12 NTP handlingsprogram - jernbane Gevingåsen tunnel 442 mill. kr i 2007- 09 Hastighetsøkning Trondheim – Steinkjer 45 mill. kr i 2006-07 Stasjonstiltak Levanger 10 mill. kr i 2008 Stasjonstiltak Stjørdal 7 mill. kr i 2009, av tot.tiltak på 19 mill. kr Bedret kundeinformasjon på stasjoner Trondheim - Steinkjer

13 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur, Johan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 13 Her må det jobbes videre! Trondheim-Steinkjer på én time, innen 10 år Meråkerbanen opprustet til ”svensk standard” innen 10 år Full standard på E6, Trondheim- Steinkjer innen 10 år Tilrettelegge for transitthavn Nye utenlandsruter fra Værnes

14 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur, Johan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 14 Det gjelder utviklingen av vår region!


Laste ned ppt "Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastrukturJohan Arnt Elverum - Samling Frostating 12. og 13.04.05 1 Samferdsel - nødvendig og ønskelig infrastruktur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google