Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LUB og nasjonale planer Årskonferansen til RFF Tromsø 23. september 2014 v/ Bjørn R. Stensby, leder for fagskoleområdet i NOKUT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LUB og nasjonale planer Årskonferansen til RFF Tromsø 23. september 2014 v/ Bjørn R. Stensby, leder for fagskoleområdet i NOKUT."— Utskrift av presentasjonen:

1 LUB og nasjonale planer Årskonferansen til RFF Tromsø 23. september 2014 v/ Bjørn R. Stensby, leder for fagskoleområdet i NOKUT

2 Hva skal jeg snakke om? Rammeverkshierarkiet Hvor er EQF nå? NKR i Norge Hvem har ansvar Arbeid med nasjonale planer Veien videre | 2

3 Rammeverkshierarki 23.09.2014| 3 EQF Overordnet for hele Europa. Fastsatt av EU i 2008. NKR Overordnet for hele Norge. Fastsatt av KD i 2011. Overordnet LUB Gjelder for én utdanning. Bestemt av skolen. Står på vitnemålet. Nye utdanninger og endringer godkjennes av NOKUT. LUB på emnenivå Gjelder for et enkelt emne. Fører samlet frem til overordnet LUB. Bestemt av skolen. NOKUT involveres kun ved nye utdanninger.

4 Rammeverkshierarki 23.09.2014| 4 EQF NQF

5 Sammenligning av kvalifikasjoner 23.09.2014 EQF-portal: http://ec.europa.eu/ploteus/comparehttp://ec.europa.eu/ploteus/compare | 5

6 Kvalifikasjons- rammeverk i Europa Grønn = nasjonale rammeverk henvist til EQF før utg. av 2013 Oransje = planlagt henvisning av nasjonale rammeverk til EQF 2014 Blå = planlagt henvisning av nasjonale rammeverk til EQF 2015 23.09.2014| 6

7 Utviklingen av NKR Februar 2008 > Arbeidet påbegynt Desember 2011 > NKR fastsatt av KD August 2013 > KD fastsetter fagskoleforskriften Desember 2013 > NOKUT fastsetter fagskoletilsynsforskriften April 2014 > Sakkyndigpanel setter lista 31. desember 2014 > Alle fagskoleutdanninger skal være beskrevet i tråd med NKR | 7

8 Tidsperspektivet 23.09.2014| 8 23/9-14: Dagen i dag 23-24/10-14: Workshop med utvalgene og NOKUT 31/12-14: Alle utdanninger skal være i tråd med NKR 1/1-15: NOKUT vil vurdere alle utdanninger opp mot NKR

9 Tre måter å styre styrene på Styrevedtekter Budsjett Valg av styre | 9 §§

10 | 10 Eier Styre Ulike organisering av fagskoler Eier Fag- skole Styre Fag- skole Eier Fag- skole Styre Eier Fag- skole Styre Høy- skole Be- drift Eier Fag- skole Styre Eier Fag- skole

11 Prinsipiell avklaring Brev fra NOKUT til KD 12. september 2008: 23.09.2014| 11

12 Prinsipiell avklaring NOKUT mener at en tilpasning av studieplanene til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, som innebærer at studiets sluttkvali- fikasjoner forblir uendret, er et kvalitetshevende tiltak som ligger innenfor institusjonens faglige fullmakter. NOKUT ser det følgelig ikke som en vesentlig endring som må forelegges NOKUT for vurdering. Utforming av LUB i tråd med NKR skal i utgangspunktet ikke innom NOKUT. 23.09.2014| 12

13 Hva er vesentlig endring? Fagskoletilsynsforskriften: § 3-8 d): En endring i det samlede læringsutbytte er en vesentlig endring. Tilbyder må da enten søke om godkjenning av ny utdanning eller vesentlig endring av den tidligere godkjente utdanningen. Endring i enkeltemner vil ikke nødvendigvis føre til en endring i det samlede læringsutbyttet studentene oppnår etter fullført utdanning. Fagskoletilsynsforskriften: § 3-8 d): En endring i det samlede læringsutbytte er en vesentlig endring. Tilbyder må da enten søke om godkjenning av ny utdanning eller vesentlig endring av den tidligere godkjente utdanningen. Endring i enkeltemner vil ikke nødvendigvis føre til en endring i det samlede læringsutbyttet studentene oppnår etter fullført utdanning. 23.09.2014| 13

14 Formelle roller i NKR/LUB-utviklingen | 14 Eier av utdanningene Ansvar for utdanningene o Ansvar for å utforme i tråd med NKR Bidra til kvalitet Kvalitetssikrer o Føre tilsyn o Godkjenner nye utdanninger 0 NUTF & NUFHO

15 Styrenes ansvar Rammeverkshierarki 23.09.2014| 15 EQF NQF

16 To veier å gå med nasjonale planer 1. Alle skoler kan jobbe med hver sin utdanning og utforme LUB 2. Eierne av de nasjonale planene kan utforme LUB | 16 1.2.

17 Scenario 1 – Skolene samarbeider ikke gjennom utvalgene Papirmølle Store vanskeligheter med nye godkjenninger NKR/LUB vil fungere dårligere o Arbeidslivet får ikke verktøyet o Mobilitet vil bli hindret o Studentene vil lide Flere blir revidert av NOKUT Veldig mye arbeid går til spille Utvalgenes nasjonale planer vil miste sin verdi, for de vil sprike i alle retninger Det var synd med de nasjonale planene. Det var en god idé. | 17

18 23.09.2014| 18

19 Scenario 2 – Skolene samarbeider gjennom utvalgene Mindre papirarbeid Enklere med nye godkjenninger NKR/LUB vil fungere etter intensjonene o Arbeidslivet får verktøyet o Mobilitet vil bli tilrettelagt o Studentene vil kommer bedre ut Færre blir revidert av NOKUT Arbeid går ikke til spille Utvalgenes nasjonale planer vil øke sin verdi De nasjonale planene var en god idé, som er gjort bedre | 19

20 NOKUT kan gi tilbakemelding underveis | 20

21 Hva må til? Utvalgene og skolene må bli samarbeide Skolene må sette av ressurser o Enhver tertiær skole må sette av ressurser til utviklingsarbeid. Dette er ressursbesparende. De nasjonale planene må være tydelige på hvordan planene skal brukes o Hvem har bestemt hva? o Er de rammeplaner? o Er de detaljerte planer? o Hvor nøye må de følges? o Må det lokale tilpasninger til? Det må lages en tidsplan som er realistisk o Planene klare ved nyttår? o Implementering etter sommerferien. Dere må bruke NOKUT! 23.09.2014| 21

22 Tidsperspektivet 23.09.2014| 22 23/9-14: Dagen i dag 23-24/10-14: Workshop med utvalgene og NOKUT 31/12-14: Alle utdanninger skal være i tråd med NKR 1/1-15: NOKUT vil vurdere alle utdanninger opp mot NKR 30/6-15: Realistisk dato?


Laste ned ppt "LUB og nasjonale planer Årskonferansen til RFF Tromsø 23. september 2014 v/ Bjørn R. Stensby, leder for fagskoleområdet i NOKUT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google