Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veid og funnet for tung Barn med overvekt og fedme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veid og funnet for tung Barn med overvekt og fedme."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veid og funnet for tung Barn med overvekt og fedme

2 Bernevekstundersøkelsen FHI

3 De siste tallene 3. trinn Barnevekstundersøkelsen 2013 Iso-KMI>30 Iso-KMI>25

4 Hva kjennetegner 8-åringer med overvekt?  Høy fødselsvekt  Hurtig vekst første 9 levemåneder  Høy KMI ved 2 år  Fedme – mer markerte endringer

5 Kjønnsforskjeller 3. trinn  18 % av jentene  14 % av guttene  Hver 6. tredjeklassing  Forskjellen mellom kjønn er stabil  Eldre barn – større andel gutter fedme

6 Geografi – 3. trinn 2012  Norge 15,8 %overvekt eller fedme  Sør-Øst 15,4 %  Vest16,2 %  Midt15,1 %  Nord18,3 %  1,5 – 2 ganger høyere forekomst i små kommuner

7 Sosiale helseforskjeller – iso KMI>25  Oslo vest 2005: 15-19% av barn 8-12 år  Oslo øst 2005: 26-29% av barn 8-12 år (Vilmas 2005)  Skilte foreldre: 50% flere av 8-årigene (Biehl 2014)  Mor lav utdanning: 30% flere 8-åringer vs høy (FHI 2014)

8 Mors utdanning og bygd/by – 8 år Biehl et al. BMC Public Health 2013

9 Alder  Andelen med fedme øker med alder  (Ung Hunt 2006-2008) 20% av jentene ungdomstrinnet 22% av guttene ungdomstrinnet 25% av jentene videregående 27% av guttene videregående

10 Fedmevendepunkt

11 ”Tracking” En tung barndom varer ofte hele livet… Fedme ved skolestart: 50 % fedme som voksne Når skal vi starte med tiltak?

12 Tracking of eating patterns and overweight - a follow-up study of Norwegian schoolchildren from middle childhood to early adolescence  Telemark. 4. og 7. klasse  Komplett datasett 427 elever  Kun kartlegging, ikke intervensjon  80 % beholdt normal vekt  5 % fra overvekt/fedme til normal vekt  5 % fra normal vekt til overvekt/fedme  10 % fortsatt overvekt/fedme Oellingrath et al. Nutrition Journal 2011 10:106

13 Kristiansand 2011  5 år: 94 barn iso-KMI 25-30 (9%) 21 barn iso-KMI > 30 (2%)  3. kl:118 barn iso-KMI 25-30 (13,3%) 27 barn iso-KMI > 30 (3%)  8. kl:98 barn iso-KMI 25-30 (12,8%) 12 barn iso-KMI 30-35 (1,4%) 3 barn iso-KMI > 35 (0,4%)

14 Utfordringsbildet - Kristiansand  1200 barn i grunnskolen skal tilbys tiltak  Samarbeid mellom helsestasjon og legene  Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten  Kapasitet og kompetanse  Følsomt tema, ofte flere familiemedlemmer  Virker det vi gjør?

15 Hva gjør vi?  Hva gjør kommunen når barnet er veid og funnet for tungt?  Følger vi veilederen?  Er det mulig å følge veilederen?  Hvor mange har IP?  Hvem samarbeider?  Hvem koordinerer?

16 Prosjekt Friskus - ”Hyllevarekomponenter”  Nærmiljø – lokalt idrettslag/aktivitetsarena  Helsesøster  Fysioterapeuter/lokale aktivitetsledere  Kosthold, søvn, struktur i familien  Fokus på familien, ikke bare barnet  Veiledningssamtaler for foreldre  Lekpreget fysisk aktivitet  Pilot Kristiansand  2 masteroppgaver

17 Promoting health in Healthy Living Centers – does it work, how does it work, and why? Følgeforskning ved frisklivssentraler

18 Forskergruppen  Universitetet i Bergen: Eivind Meland, Thomas Mildestvedt, Eirik Abildsnes  Universitetet i Agder: Tonje Holte Stea, Sveinung Berntsen, Nina Øverby, Tommy Haugen  Helse Bergen: Gro B. Samdal  Rochester University NY: Geoffrey Williams  Medisinstudenter UiB  Masterstudenter folkehelse UiA  Forskningsinteresserte ved Frisklivssentralene

19 Deltakende kommuner  Bergen  Fjell, Sund, Øygarden, Askøy  Kristiansand, Søgne, Vennesla  Klepp, Time, Gjesdal  Stavanger  Sandnes  Sola  Samlet befolkningsgrunnlag >670.000  LHL, Diabetesforbundet, Kreftforeningen

20 Kartlegge  Iso-KMI  Kosthold, måltidsvaner  Fysisk aktivitet  Motoriske ferdigheter  Selvopplevd helse  Motivasjon  Opplevd autonomistøtte  Mestringsforventning  Søvn  Demografiske data  Spørreskjema  Intervjuer  Aktivitetsmåling  Enkle tester

21 Aktivitetsmåler

22 Design Inklusjonskriterier Rekruttering  Iso-KMI>25  Alder 6-10 år  Foresatte er deltakende  Kan fungere i gruppe  Ikke alvorlig grunnlidelse eller funksjonshemning  Screening helsesøster  Skolestart og 3. trinn  Koordinator ved frisklivssentral

23 Design Intervensjon Kontrollgruppe  Kartlegging med tilbakemelding  Veiledningssamtaler  Kostholdsfokus  Deltakelse i aktivitetsgrupper  Bydeler eller kommuner som ikke har startet tiltak men som planlegger å starte tiltak  Kontrollgruppene så like intervensjonsgruppene som mulig  Identisk tilbud til kontrollgruppene senere

24 Tidslinje barne- og familiestudie Start 6 måneder 12 måneder 18 måneder 24 måneder 30 måneder Kartlegging Intervensjon Oppfølging intervensjonsgruppe Pre-test* Post-test 1* Post-test 2* Post-test 4* Kartlegging Kontroll Intervensjon Oppfølging kontrollgruppe Pre-test Pretest 1* Post-test 3* Post-test 5*

25 Aktuelle problemstillinger  Hvem er barna med overvekt og familiene deres?  Fører intervensjonen til endringer i mestring og selvbestemmelse?  Fører intervensjonen til varige endringer i barnets eller familiens kosthold og aktivitetsmønster?  Hvordan opplever familiene situasjonen og intervensjonen og oppfølging ved frisklivssentralen?  Fører intervensjonen fram til en stabilisering av barnets vekt, varer dette over tid?

26 Hvem eier problemet?  Mange foreldre takker nei  Mange helsesøstre vegrer seg for å ta opp problemstillingen  Foreldre opplever seg og barna som sårbare  Inkluderer ofte ikke barna i problemet  Nyttig med visualisering med vektkurver  Mange foreldre egne erfaringer med overvekt  Støtte fra profesjonelle  Besteforeldre som sabotører Toftemo et al Family Practice 2013

27 Habitus og feltteori Praksisformelen: [(kapital) (habitus)] + felt = praksis (Bourdieu DIS 1984:101)

28 Kapital  Verdier  Tilganger  Ressurser  Kultur  Utdanning  Økonomi  Symboler  Sosial

29

30 Habitus  Varige, ervervede leveregler som styrer  Persepsjon  Tanker  Handlinger Bourdieu 1999

31 Felt  Autonomt mikrokosmos  Spilleregler  Nettverk av sosiale relasjoner  Ulike posisjoner kjemper innbyrdes  Feltets grenser dynamiske  Egne hierarkier  Her: Fedmefremmende omgivelser

32 Livsstil og identitet

33 Ansvar  Hvem har ansvar for problemet?  Samfunnet? Foreldre? Helsetjenesten?  Ansvarsfordeling  Når er barnet selv ansvarlig?


Laste ned ppt "Veid og funnet for tung Barn med overvekt og fedme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google