Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter i Regionalt forskningsfond Oppdatert handlingsplanRFF Midt-Norge 2014-15 Vedtatt i styremøte 14. mars 2014 Dialogmøte Ålesund Kunnskapspark,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter i Regionalt forskningsfond Oppdatert handlingsplanRFF Midt-Norge 2014-15 Vedtatt i styremøte 14. mars 2014 Dialogmøte Ålesund Kunnskapspark,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter i Regionalt forskningsfond Oppdatert handlingsplanRFF Midt-Norge 2014-15 Vedtatt i styremøte 14. mars 2014 Dialogmøte Ålesund Kunnskapspark, 14. august 2014 Gøril Groven, RFF MN og Møre og Romsdal fylkeskommune

2 Styrke forskning for regional innovasjon og utvikling Regionale Forskningsfond 2 2009: 6 mrd. i fond Årlig avkastning fordeles Ca. 24 mill. til Midt-Norge Kommer i tillegg til andre eksisterende virkemidler for FoU (250 – 300 millioner over en tiårsperiode) Regionalt styrt FoU Regionen prioriterer hvilke tema som er viktige Søkere fra regionen Regionalt styre som fordeler midlene Siden oppstart i 2010: Tildelt 112,5 mill. til 132 prosjekter

3 Fylkenes FoU- strategier Fylkenes bestillingsbrev til fondsstyret SENTRALE DOKUMENTER RFF Midt-Norges handlingsplan  Oppdateres årlig

4 Fondsstyret 01.01.14: Anne Marit Mevassvik, fylkesrådsleder N-T fk. (Styreleder) Bergljot Landstad, regional og næringssjef, Møre og Romsdal fylkeskommune (Nestleder) Kristian Hveem, Leder HUNT biobank Gunn Berit Gjerde, Fylkesvaraordfører Møre og Romsdal Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi Harald Nordal, CEO, Hyperthermics Holdning AS Gleny Louise Foslie, S-T fk. Marit Collin, adm.dir. Kantega AS, Trh. Arnt Erik Tjønna, Medisinsk fak., NTNU Varamedlemmer: Terje Sørvik Randi Segtnan Ole Helge Haugen Knut Garshol Svein Larsen Iren Merete Sjåstad Stoknes Berit Rian Per Erik Sørås Nora Marie Brandsfjell Styret i RFF Midt-Norge vil spesielt legge vekt på at prosjektet: er godt forankret i de deltagende virksomhetene er nyskapende og har stort verdiskapingspotensial gir gode muligheter for å utnytte resultatene i deltagernes virksomhet

5 Vår ramme for 2014 -15: 62 millioner Mobiliserings- og posisjoneringsstøtte

6 Aktive utlysninger høst 2014:

7 Forprosjekter – tematisk åpen Ramme: 23 mill. over 2 år – derav 5 til offentlig sektor Bevilges til bedrifter, UoH, FoU- institusjoner og offentlige aktører – Søker må være lokalisert i regionen Støtter inntil 500.000 – Øvre støttesats 50% av totalbudsjettet Gis for inntil 12 mnd. Skal kvalifisere til videre forskning! Søknadsfrist: Oktober 2014 – deretter 2 ganger årlig, april og oktober Åpen regional kvalifiseringsstøtte

8 Søkes av enkeltbedrifter og klynger – fortrinnsvis i samarbeid med FoU-institusjon Støtter inntil 50% av totalbudsjettet – Dekker personalkostander, kjøp av FoU- tjenester, doktorgradstipend og direkte prosjektutgifter Søknadsfrist: 15. oktober 2014 Antatt utfasing av bedriftsprosjekter Næringsretta bedriftsprosjekt (18 mill) – for fondets opprinnelige innsatsområder

9 Kan søkes av: Høgskoler og regionale forskningsinstitutt i Midt-Norge – Søknadsfrist: 15. april 2015 – Delfinansieres (20%) av regionalt forankret bedrift/offentlig aktør for å sikre relevans og kunnskapsoverføring – RFFMidts støtteramme: inntil 4.5 mill. pr. prosjekt – Obligatorisk skisse – 3 pr institusjon – frist 1. oktober -14. Regionale institusjonsprosjekt (Ramme: 14 mill).

10 For både næringsliv og offentlig sektor Ref. kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN): – Bidrar til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, og er begrunnet ut fra identifiserte behov hos norske bedrifter – Bedriftene som medvirker kan vise at deres fremtidige produksjon, produkt- eller tjenesteutvikling vil ha behov for kompetansen som bygges opp i prosjektet – Søknaden er strategisk forankret i søkerinstitusjonen Regionale institusjonsprosjekt (Ramme: 14 mill).

11 Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (IPO) Kommunen skal være problemeier – Fokus på kommunal tjenesteproduksjon, men tematisk åpne utlysninger Krever 50% egenandel/annen finansiering Søknadsfrist: 15. april 2015 Regionale offentlige prosjekt (7 mill)

12 Tidligfasemidler, prosjektetablering Posisjonering internasjonale støtteordninger (Horisont 2020) Klynger NYTT: Mobilisering (5 mill) dato12

13 Fondet skal støtte ulike tiltak som bidrar til å løfte FoU-prosjekter i en tidlig fase Dette er støtte til SMB og offentlige virksomheter til aktiviteter som f.eks. fasilitering, workshops, læringsarenaer, skrivekurs, nettverksbygging, reiseutgifter, litteratursøk etc. – Støttebeløp som er lavere enn ordinær kvalifiseringsstøtte, anslagsvis 30.000-100.000 – Støtteintensiteten kan være høyere enn 50%, sannsynligvis uten krav om egenfinansiering – Mest sannsynlig løpende søknadsbehandling Tidlig fase/ prosjektetablering (under utarbeiding) dato13

14 www.regionaleforskningsfond.no/midtnorge


Laste ned ppt "Muligheter i Regionalt forskningsfond Oppdatert handlingsplanRFF Midt-Norge 2014-15 Vedtatt i styremøte 14. mars 2014 Dialogmøte Ålesund Kunnskapspark,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google