Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MEDIKAMENTHÅNDTERING I HJEMMETJENESTEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MEDIKAMENTHÅNDTERING I HJEMMETJENESTEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 MEDIKAMENTHÅNDTERING I HJEMMETJENESTEN
Tone B. Steinsvåg

2 HJEMMETJENESTEN – ORGANISERING (pr dato)
Sone nord - 89 ansatte sykepleiere (pluss innleie v/behov) 54 m/medikamenthåndteringslisens Sone øst – 83 ansatte 12+2 sykepleiere (pluss innleie v/behov) 50 m/medikamenthåndteringslisens Sone sør – 71 ansatte 11+2 sykepleiere 55 m/medikamenthåndteringslisens Tone B. Steinsvåg

3 LOVVERK og REGULERING §§ Lov om helsepersonell
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Lov om helsepersonell Pasient og brukerrettighetsloven Lov om statlig tilsyn med helsetjenester Forskrift om legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsehjelp Forskrift om fastlegeordningen Forskrift om internkontroll for helsetjenester Rutine medikamenthåndtering Tone B. Steinsvåg

4 HJEMMETJENESTEN I HAUGESUND
HJEMMETJENESTEN I HAUGESUND Brukere pr juli 2014 Hjemmetjenesten nord brukere/pas 19345 besøk – 6603 timer Hjemmetjenesten øst brukere/pas 17031 besøk – 6052 timer Hjemmetjenesten sør brukere/pas 14166 besøk – 4420 timer Tone B. Steinsvåg

5 BESTILLER-UTFØRERMODELLEN I-NNSATS S-TYRT F-INANISERING
Tone B. Steinsvåg

6 Multidoser Nord = 149 multidoser Øst = 153 multidoser
Sør = 149 multidoser I tillegg kommer fra 30 – 70 dosetter pr sone, varierer mye Tone B. Steinsvåg

7 ENDRINGER Hver sone har fra mellom 30 og 40 endringer pr uke =
fra 90 – 120 endringer pr uke Tone B. Steinsvåg

8 ANSVAR - AVDELINGSSYKEPLEIER - FAGANSVARLIGE SPL
- SYKEPLEIERE PÅ MEDISINROM - VARIERER Tone B. Steinsvåg

9 AKTØRER SOM KREVER SAMHANDLING
FASTLEGER - > 30 LEGER SYKEHUSLEGER - ALLE POSTER TILSYNSLEGER SYKEHJEM – APOTEK Tone B. Steinsvåg

10 KOMMUNIKASJONSFORMER Telefon Telefax Elektronisk melding(e-link)
Medisinmodul i Gerica (ultimo 2014) Tone B. Steinsvåg

11 MEDIKAMENTER SOM ADMINISRERES A – preparater
Smertestillende som morfin og andre opiater Suboxone B preparater Valium, Paralgin forte C-preparater Blodtrykksmedisiner, antibiotika, Marevan, Insulin Vitaminer Tone B. Steinsvåg

12 Nasjonal pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender»
Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Prosjekt Mål utrulling 2014 Utsatt til sommer 2015 Tone B. Steinsvåg

13 DELTAGER - 3 sykepleiere fra hjemmetjenesten - farmasøyt
- repr. fra utviklingssenteret Tone B. Steinsvåg

14 Faremomenter Feil i medisinoversikt
Svikt i kommunikasjon mellom behandlere Manglende oppfølging av helsetjenesten  feil type legemiddel for lav dosering – for høy dosering feil kombinasjon  medfører skade tas på feil måte Tone B. Steinsvåg

15 FAREMOMENTER Manglende opplæring Manglende kjennskap til rutiner
Manglende forståelse og innsikt Manglende informasjon Tidspress MENNESKELIG SVIKT Tone B. Steinsvåg

16 HAUGESUNDS FREMTIDIGE HJEMMETJENSTE
Samlokalisert fra januar 2015 Alle inn samme dør og under samme tak Driftes med ressursgrupper (mot tidl soner) Eks. rus-psyk, nevro/rehab, kols, sår, demens……. «superbrukere/grupper» samstemming medisiner, dokumentasjon … Tone B. Steinsvåg

17 LYKKE TIL VIDERE MED FRAMTIDIG LEGEMIDDELHÅNDTERING
Tone B. Steinsvåg


Laste ned ppt "MEDIKAMENTHÅNDTERING I HJEMMETJENESTEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google