Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MEDIKAMENTHÅNDTERING I HJEMMETJENESTEN Tone B. Steinsvåg - 23.09.141.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MEDIKAMENTHÅNDTERING I HJEMMETJENESTEN Tone B. Steinsvåg - 23.09.141."— Utskrift av presentasjonen:

1 MEDIKAMENTHÅNDTERING I HJEMMETJENESTEN Tone B. Steinsvåg - 23.09.141

2 HJEMMETJENESTEN – ORGANISERING ( pr dato) – Sone nord - 89 ansatte 12 + 2 sykepleiere (pluss innleie v/behov) 54 m/medikamenthåndteringslisens – Sone øst – 83 ansatte 12+2 sykepleiere (pluss innleie v/behov) 50 m/medikamenthåndteringslisens – Sone sør – 71 ansatte 11+2 sykepleiere 55 m/medikamenthåndteringslisens Tone B. Steinsvåg - 23.09.142

3 LOVVERK og REGULERING §§ – Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester – Lov om helsepersonell – Pasient og brukerrettighetsloven – Lov om statlig tilsyn med helsetjenester – Forskrift om legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsehjelp – Forskrift om fastlegeordningen – Forskrift om internkontroll for helsetjenester – Rutine medikamenthåndtering Tone B. Steinsvåg - 23.09.143

4 HJEMMETJENESTEN I HAUGESUND – Brukere pr juli 2014 – Hjemmetjenesten nord - 291 brukere/pas 19345 besøk – 6603 timer – Hjemmetjenesten øst - 273 brukere/pas 17031 besøk – 6052 timer – Hjemmetjenesten sør - 285 brukere/pas 14166 besøk – 4420 timer Tone B. Steinsvåg - 23.09.144

5 BESTILLER-UTFØRERMODELLEN I-NNSATS S-TYRT F-INANISERING Tone B. Steinsvåg - 23.09.145

6 Multidoser -Nord = 149 multidoser -Øst = 153 multidoser -Sør = 149 multidoser -I tillegg kommer fra 30 – 70 dosetter pr sone, varierer mye Tone B. Steinsvåg - 23.09.146

7 ENDRINGER Hver sone har fra mellom 30 og 40 endringer pr uke = fra 90 – 120 endringer pr uke Tone B. Steinsvåg - 23.09.147

8 ANSVAR - AVDELINGSSYKEPLEIER - FAGANSVARLIGE SPL - SYKEPLEIERE PÅ MEDISINROM - VARIERER Tone B. Steinsvåg - 23.09.148

9 AKTØRER SOM KREVER SAMHANDLING -FASTLEGER - > 30 LEGER -SYKEHUSLEGER - ALLE POSTER -TILSYNSLEGER SYKEHJEM – -APOTEK Tone B. Steinsvåg - 23.09.149

10 KOMMUNIKASJONSFORMER -Telefon -Telefax -Elektronisk melding(e-link) -Medisinmodul i Gerica (ultimo 2014) Tone B. Steinsvåg - 23.09.14 10

11 MEDIKAMENTER SOM ADMINISRERES -A – preparater -Smertestillende som morfin og andre opiater -Suboxone -B preparater -Valium, Paralgin forte -C-preparater -Blodtrykksmedisiner, antibiotika, Marevan, Insulin -Vitaminer Tone B. Steinsvåg - 23.09.1411

12 Nasjonal pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» -Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten -Prosjekt 2012 - 2013 Mål utrulling 2014 Utsatt til sommer 2015 Tone B. Steinsvåg - 23.09.1412

13 DELTAGER -3 sykepleiere fra hjemmetjenesten - farmasøyt -repr. fra utviklingssenteret Tone B. Steinsvåg - 23.09.1413

14 Faremomenter – Feil i medisinoversikt – Svikt i kommunikasjon mellom behandlere – Manglende oppfølging av helsetjenesten -  feil type legemiddel -  for lav dosering – for høy dosering -  feil kombinasjon  medfører skade -  tas på feil måte Tone B. Steinsvåg - 23.09.1414

15 FAREMOMENTER – Manglende opplæring – Manglende kjennskap til rutiner – Manglende forståelse og innsikt – Manglende informasjon – Tidspress MENNESKELIG SVIKT Tone B. Steinsvåg - 23.09.1415

16 HAUGESUNDS FREMTIDIGE HJEMMETJENSTE – Samlokalisert fra januar 2015 Alle inn samme dør og under samme tak – Driftes med ressursgrupper (mot tidl soner) Eks. rus-psyk, nevro/rehab, kols, sår, demens……. – «superbrukere/grupper» samstemming medisiner, dokumentasjon … Tone B. Steinsvåg - 23.09.1416

17 LYKKE TIL VIDERE MED FRAMTIDIG LEGEMIDDELHÅNDTERING Tone B. Steinsvåg - 23.09.1417


Laste ned ppt "MEDIKAMENTHÅNDTERING I HJEMMETJENESTEN Tone B. Steinsvåg - 23.09.141."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google