Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beskrivelse av gjennomføringsprosessen. KIWEST FaktaARK II Gjennomføre tilbakemeldingsmøter og oppfølgingsprosesser FaktaARK I Planlegge tilbakemeldingsmøter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beskrivelse av gjennomføringsprosessen. KIWEST FaktaARK II Gjennomføre tilbakemeldingsmøter og oppfølgingsprosesser FaktaARK I Planlegge tilbakemeldingsmøter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Beskrivelse av gjennomføringsprosessen

2 KIWEST FaktaARK II Gjennomføre tilbakemeldingsmøter og oppfølgingsprosesser FaktaARK I Planlegge tilbakemeldingsmøter

3 Hvordan måler vi? Grupper av spørsmål –Omhandler det samme temaet –Litt forskjellig vinkling Validerte spørsmål –Det er forsket på at disse spørsmålene måler det vi er ute etter Svaralternativer –Fem pkt skala, helt enig – helt uenig

4 Eksempel fra KIWEST:

5 Planlegge tilbakemeldingsmøtet Enhetsleder, verneombud og prosessdriver –Avklare roller –Gå gjennom FaktaARK I og resultater fra KIWEST –Risikovurdere og drøfte aktuelle problemstillinger –Planlegge praktisk gjennomføring av tilbakemeldingsmøtet

6 Tilbakemeldingsmøtet Gruppediskusjon om ressurser og krav ved enheten

7 Jobb- krav Jobb- krav Jobb- ressurser Positive opplevelser Negative opplevelser Positive og negative konsekvenser Utviklet for ARK fra Jobbkrav-ressursmodellen (JD-R) Bakker & Demerouti 2006 A

8 Jobb- krav Jobb- krav Jobb- ressurser Positive opplevelser Negative opplevelser Positive og negative konsekvenser Arbeidsoppgaver: ­autonomi ­selvstendighet ­myndiggjørende ledelse ­anerkjennelse ­støtte fra leder ­kompetanse- utvikling ­urettferdige arbeidsoppgaver ­tidspress Organisasjon – ­rettferdig ledelse ­Ledelse og tillit ­Ledelse og pålitelighet ­målklarhet ­forbedringskultur ­ressurser ­rollekonflikt Kolleger: ­samarbeid ­fellesskap ­sosialt klima ­romslighet ­dysfunksjonell støtte ­konflikter Engasjement Arbeid – hjem konflikt Arbeid – hjem fasilitering Mening i jobben Arbeidsavhengighet Tilknytning

9 Tilbakemeldingsmøtet Gruppediskusjon om ressurser og krav ved enheten Presentasjon av resultater fra KIWEST

10 Eksempel fra resultatpresentasjon:

11 Oppsummering 1 Autonomi 2 Selvstendighet 3 Myndiggjørende ledelse 4 Støtte fra leder 5 Kompetanseutvikling 6 Samarbeid 7 Fellesskap 8 Romslighet 9 Sosialt klima 10 Målklarhet 11 Forbedringskultur 12 Rettferdig ledelse 13 Ledelse, tillit 14 Ledelse, pålitelighet, egen enhet 15 Ledelse, pålitelighet, overliggende enhet 16 Illegitime arb.oppg 17 Dysfunksjonell støtte 18 Konflikter 19 Rollekonflikter 20 Tidspress 21 Mening i jobben 22 Jobbengasjement 23 Arbeid - hjem fasilitering 24 Arbeid-hjem konflikt 25 Tilknytning 26 Arbeidsavhengighet

12 Tilbakemeldingsmøtet Gruppediskusjon om ressurser og krav ved enheten Presentasjon av resultater fra KIWEST Gruppediskusjon om resultatene Gruppediskusjon om forbedrings- og bevaringsområder

13 Gruppeoppgave: Hva la du merke til i gjennomgangen (positive og negative forhold)? - individuell refleksjon - - diskusjon i gruppe - Trekk frem tre punkt som er positive og viktige å videreføre. Trekk frem tre områder som dere ønsker å forbedre

14 Tilbakemeldingsmøtet Gruppediskusjon om ressurser og krav ved enheten Presentasjon av resultater fra KIWEST Gruppediskusjon om resultatene Gruppediskusjon om forbedrings- og bevaringsområder Prioritering av de viktigste forbedrings- og bevaringsområdene

15 Forbedringsområder:

16 Tilbakemeldingsmøtet Gruppediskusjon om ressurser og krav ved enheten Presentasjon av resultater fra KIWEST Gruppediskusjon om resultatene Gruppediskusjon om forbedrings- og bevaringsområder Prioritering av de viktigste forbedrings- og bevaringsområdene Utvikling av tiltak

17 Tiltak :

18 Erfaringer: Positivt at: –Arbeidsmiljø settes på agendaen –Det opprettes en kommunikasjonskanal om arbeidsmiljø –Tilbakemeldingsmøtene, at det settes av tid –Det tilrettelegges for medvirkning –Tiltakene utvikles lokalt –Det legges fokus på det en vil ha mer av

19 Kritiske suksessfaktorer: Forankring i ledelsen Forankring i organisasjonen KIWEST Tilbakemeldingsmøtene Lederstøtte Gjennomføringshastigheten Kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøutvikling

20 Beredskap Konflikter som blir synlige Ivaretakelse av ledere

21 Database Gjennomføring av ARK i en U&H-institusjon Deling av erfaringer mellom U&H-institusjonene Forskning Overordnet helhet:

22 For mer informasjon se: www.ntnu.no/ark eller send en e-post til: ark-kontakt@ntnu.no


Laste ned ppt "Beskrivelse av gjennomføringsprosessen. KIWEST FaktaARK II Gjennomføre tilbakemeldingsmøter og oppfølgingsprosesser FaktaARK I Planlegge tilbakemeldingsmøter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google