Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Refleksjoner over funn i ARK Kirsti Godal Undebakke Kirsti Sarheim Anthun

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Refleksjoner over funn i ARK Kirsti Godal Undebakke Kirsti Sarheim Anthun"— Utskrift av presentasjonen:

1 Refleksjoner over funn i ARK Kirsti Godal Undebakke Kirsti.Undebakke@ntnu.no Kirsti Sarheim Anthun Kirsti.sarheim@svt.ntnu.no

2 Database Gjennomføring av ARK i en U&H-institusjon Deling av erfaringer mellom U&H-institusjonene Forskning Ny kunnskap Læring Forbedring Helheten i ARK:

3 Forberedelse og forankring Kartlegging Utvikling av tiltak Implementering av tiltak Oppfølging og evaluering

4 Psykososialt arbeidsmiljø Samspillet mellom arbeidsoppgaver og person Samspillet mellom personer Samspillet mellom person og strukturelle forhold på arbeidsplassen

5 Kravene kjenner vi som det som tynger og belaster Dårlig ledelse Tidspress Konflikter Rollekonflikt Ressursene er det som gjør jobben positiv og givende. Mening i jobben Sosial støtte Tydelig ledelse Muligheter til utvikling

6 Jobb- krav Jobb- krav Jobb- ressurser Positive opplevelser Negative opplevelser Positive og negative konsekvenser Utviklet for ARK fra Jobbkrav-ressursmodellen (JD-R) Bakker & Demerouti 2006

7 Jobb- krav Jobb- krav Jobb- ressurser Positive opplevelser Negative opplevelser Positive og negative konsekvenser Arbeidsoppgaver: ­ autonomi ­ selvstendighet ­ myndiggjørende ledelse ­ anerkjennelse ­ støtte fra leder ­ kompetanse- utvikling ­ urettferdige arbeidsoppgaver ­ tidspress Organisasjon – ­ rettferdig ledelse ­ Ledelse og tillit ­ Ledelse og pålitelighet ­ målklarhet ­ forbedringskultur ­ ressurser ­ rollekonflikt Kolleger: ­ samarbeid ­ fellesskap ­ sosialt klima ­ romslighet ­ dysfunksjonell støtte ­ konflikter Engasjement Arbeid – hjem konflikt Arbeid – hjem fasilitering Mening i jobben Arbeidsavhengighet Tilknytning

8

9 FORNØYD MISFORNØYD DEAKTIVERT AKTIVERT ARBEIDS- NARKOMAN ENGASJERT TILFREDS UTBRENT OPPRØRT ANSPENT SPENT GLAD TILFREDS ROLIG TRIST TRØTT Tilpasset fra Russell, 2003 ENTUSIASTISK AKTIVERT IRRITERT SINT NEDSTEMT APATISK AVSLAPPET FREDELIG

10 Ressurser veier opp for krav

11 ARK ved UiT 2953 ansatte fikk e-post med lenke til web-skjema 15.09.2014 Registrerte svar: 1869, dvs 63,3% av utsendte skjema Svarprosenter: –Kjønn: Kvinner 64,7%, menn 61,6% –Stillingskategorier: vitenskapelige: 58,2%, teknisk/administrative: 69,7%, stipendiater: 51,4% –Stillingsstørrelser: 50-99% stilling: 54,5%, 100% stilling: 64,4%

12 Oppsummering: 23: Mening i jobben 24: Jobbengasjement 25: Arbeid - hjem fasilitering 26: Fravær arbeid-hjem konflikt 27: Tilknytning 28: Fravær arbeidsavhengighet 1: Autonomi 2: Selvstendighet 3: Myndiggjørende ledelse 4: Anerkjennelse 5: Støtte nærmeste leder 6: Krav til kompetanseutvikling 7: Samarbeid kolleger 8: Fellesskap kolleger 9: Romslighet/sosialt ansvar 10: Sosialt klima 11: Målklarhet 12: Forbedringskultur 13: Støtte forskn./undervisn. 14: Rettferdig nærmeste leder 15: Ledelse/tillit, egen enhet 16: Ledelse/pålitelighet, egen enh. 17: Led/pålitelighet, overl enh. 18: Fravær illegitime arb.oppg. 19: Fravær dysfunksjonell støtte 20: Fravær personkonflikter 21: Fravær rollekonflikter 22: Fravær tidspress

13 Oppsummering: 23: Mening i jobben 24: Jobbengasjement 25: Arbeid - hjem fasilitering 26: Fravær arbeid-hjem konflikt 27: Tilknytning 28: Fravær arbeidsavhengighet 1: Autonomi 2: Selvstendighet 3: Myndiggjørende ledelse 4: Anerkjennelse 5: Støtte nærmeste leder 6: Krav til kompetanseutvikling 7: Samarbeid kolleger 8: Fellesskap kolleger 9: Romslighet/sosialt ansvar 10: Sosialt klima 11: Målklarhet 12: Forbedringskultur 13: Støtte forskn./undervisn. 14: Rettferdig nærmeste leder 15: Ledelse/tillit, egen enhet 16: Ledelse/pålitelighet, egen enh. 17: Led/pålitelighet, overl enh. 18: Fravær illegitime arb.oppg. 19: Fravær dysfunksjonell støtte 20: Fravær personkonflikter 21: Fravær rollekonflikter 22: Fravær tidspress

14 Oppsummering: 23: Mening i jobben 24: Jobbengasjement 25: Arbeid - hjem fasilitering 26: Fravær arbeid-hjem konflikt 27: Tilknytning 28: Fravær arbeidsavhengighet 1: Autonomi 2: Selvstendighet 3: Myndiggjørende ledelse 4: Anerkjennelse 5: Støtte nærmeste leder 6: Krav til kompetanseutvikling 7: Samarbeid kolleger 8: Fellesskap kolleger 9: Romslighet/sosialt ansvar 10: Sosialt klima 11: Målklarhet 12: Forbedringskultur 13: Støtte forskn./undervisn. 14: Rettferdig nærmeste leder 15: Ledelse/tillit, egen enhet 16: Ledelse/pålitelighet, egen enh. 17: Led/pålitelighet, overl enh. 18: Fravær illegitime arb.oppg. 19: Fravær dysfunksjonell støtte 20: Fravær personkonflikter 21: Fravær rollekonflikter 22: Fravær tidspress

15 Oppsummering: 23: Mening i jobben 24: Jobbengasjement 25: Arbeid - hjem fasilitering 26: Fravær arbeid-hjem konflikt 27: Tilknytning 28: Fravær arbeidsavhengighet 1: Autonomi 2: Selvstendighet 3: Myndiggjørende ledelse 4: Anerkjennelse 5: Støtte nærmeste leder 6: Krav til kompetanseutvikling 7: Samarbeid kolleger 8: Fellesskap kolleger 9: Romslighet/sosialt ansvar 10: Sosialt klima 11: Målklarhet 12: Forbedringskultur 13: Støtte forskn./undervisn. 14: Rettferdig nærmeste leder 15: Ledelse/tillit, egen enhet 16: Ledelse/pålitelighet, egen enh. 17: Led/pålitelighet, overl enh. 18: Fravær illegitime arb.oppg. 19: Fravær dysfunksjonell støtte 20: Fravær personkonflikter 21: Fravær rollekonflikter 22: Fravær tidspress

16 Oppsummering: 23: Mening i jobben 24: Jobbengasjement 25: Arbeid - hjem fasilitering 26: Fravær arbeid-hjem konflikt 27: Tilknytning 28: Fravær arbeidsavhengighet 1: Autonomi 2: Selvstendighet 3: Myndiggjørende ledelse 4: Anerkjennelse 5: Støtte nærmeste leder 6: Krav til kompetanseutvikling 7: Samarbeid kolleger 8: Fellesskap kolleger 9: Romslighet/sosialt ansvar 10: Sosialt klima 11: Målklarhet 12: Forbedringskultur 13: Støtte forskn./undervisn. 14: Rettferdig nærmeste leder 15: Ledelse/tillit, egen enhet 16: Ledelse/pålitelighet, egen enh. 17: Led/pålitelighet, overl enh. 18: Fravær illegitime arb.oppg. 19: Fravær dysfunksjonell støtte 20: Fravær personkonflikter 21: Fravær rollekonflikter 22: Fravær tidspress

17 ARK som medvirkningsarena Job crafting Medarbeiderskap Helse

18 Hva er viktigste ressurser og krav hos dere?

19

20


Laste ned ppt "Refleksjoner over funn i ARK Kirsti Godal Undebakke Kirsti Sarheim Anthun"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google