Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

USHT, avdeling hjemmetjenester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "USHT, avdeling hjemmetjenester"— Utskrift av presentasjonen:

1 USHT, avdeling hjemmetjenester

2 Prosjekt Eier Delt. Tid Kommentar Ny teknologi i HSY Byrådsavdeling for helse USHT Des 2011 To delprosjekt Utvikling av alarmer Innkjøpsavd BK Under planl. NHO, KS, andre kommuner m.fl E-lærings program HUS USHT, HUS Dokumentasjon i pasientjournalenl Juni 2011 LCP BK USHT, Bergen, Kvam og Fjell Multidose Mars 2011 Ernæring i HSY Sone Solheim HSY Juni 2012 Utviklingsmidl. Trygg overføring Senter for omsorgsforskning vest Mai 2011 Trygge forsvarlige tjenester HIB, HA, Årstad HSY, (BDH) Frivillighet Fylkesmannen Seks kommuner inkl en bydel i Bergen

3 Nasjonalt senter for aldring og helse
Prosjekt Eier Delt. Tid Kommentar Demensomsorgens ABC USHT Bergen kommune 2011/2012 Nasjonalt senter for aldring og helse Aktivitetsbasert avlastning Etat for botjenester USHT, HiB Utviklingsmidl. Internasjonalt samarbeid Kvinnherad kommune Ormoz, Slovenia 2011/2013 Forutsetter midler fra et EU program (Commenius Regio)

4 Utviklingsprosjekt i hjemmesykepleien

5 Prosjektet: Prosjektet går ut på å vurdere det faktiske utførte arbeidsoppdrag i hjemmesykepleien, basert på studenters vurdering. Tildeling av hjemmesykepleie skjer i henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Prosjektet er finansiert av utviklingsmidler fra Høgskolene.

6 Bakgrunn Oppnå erfaringer knyttet til studenters vurderinger av faktiske utførte tjenester i hjemmesykepleien. Utgangspunktet for tildeling av tjenester er rettigheter i.f.t. kommunetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Fastsettelse av tid til hjemmeboende blir gjort med utgangspunkt i normtider Ikke entydig nasjonal minstenorm eller standard Individuell vurdering i hvert tilfelle Aktivitetsbasert finansiering fra 2009

7 Normtider Utarbeidet i et samarbeid mellom FVE, HSY og byrådsavdelingen (Tove Skaare Hanssen, Kjell Wolf og Per Waardal) Basert på sykepleie faglig praksis. Klinisk blikk/faglig skjønn. Ikke fastlåste tider, men utgangspunkt for individuell tilpasning. Normtider er viktig for dimensjonering av arbeidsoppgaver, personell og statistikk. Aktivitets basert finansiering – fra januar 2009.

8 Normtider fortsettelse
Hjemmesykepleien/FVE legger inn detaljrad for brukers behov for helsehjelp i HSY linje etter Normtid som utgangspunkt Individuell tilpasning med dokumentering og Iplos registrering i løpet av 14 dager for justering av tid Bruker som er fullstendig pleietrengende med behov for oppfølging av ernæring og medikamenter vil trenge hjelp x 4-6 inklusiv natt

9 Aktivitetsbasert finansiering
Inntekt for hjemmesykepleien: Administrasjon pr HSY bruker fra  1943 kr pr mnd HSY får fra 33,50 kr pr besøk HSY fra  344,50 kr pr time Administrasjon pr TRA fra  440 kr pr mnd Ved besøk av to pleiere får HSY betalt for ett besøk, men tid x 2, det er ikke sikkert at begge pleiere må være tilstedet hele tiden

10 Bakgrunn forts. BK: Visjon trygge tilpassede tjenester, dokumentert i styringskort punkt 4. HDH: målsetting at studenten skal mestre arbeidet selvstendig HiB: målsetting at studenten har fokus på ledelse og organisering

11 Formål/hovedmål Økt fokus i praksis på selvstendige faglige vurderinger. Mestring av sykepleie i et reelt arbeidsmiljø. Utvidet helhetsbilde av arbeidshverdagen. Styrket refleksjon og dialog om samarbeid Studentene skal få innblikk i grunnlag for finansieringen av tjenesten.

12 I tillegg er det ca 50 personer i hver gruppe
Omfang 3. års studenter fra HiB og HDH til sammen 20 studenter. (BDH m fra høst 2011) Kontaktsykepleierne til sammen 20 sykepleiere Prosjektgruppen til sammen 7 personer I tillegg er det ca 50 personer i hver gruppe

13 Gjennomføring og aktiviteter
Undervisning fra FVE Registreringsskjema til studentene som går to forskjellige arbeidslister (fortrinnsvis i to ulike uker) Evaluering av registrering og resultat med kontaktsykepleier og prosjektgruppen.

14 Registreringsskjema Løpenr. 5 siffer Har du vært hos brukeren før?
Har brukeren IP? Bruker sin IPLOS score Beskrivelse av oppdraget Innvilget tid (minutter) Faktisk tid (minutter) Avvik (minutter) Studentens begrunnelse for eventuelle avvik

15 Registreringsskjema fortsettelse
Mener du at vedtak er i samsvar med brukerens behov? Mener du at innvilget tid er i samsvar med brukerens behov? Hvordan vurderer du beskrevet vedtak og innvilget tid. (begrunn kort svaret)

16 Plan for gjennomføring
Første dag i praksis (uke1): Kort informasjon om prosjektet og studentenes involvering FVE har en presentasjon (uke4) om sine arbeidsoppgaver knyttet til hjemmesykepleien dette inkluderer informasjon om vedtak, normtider og ABF Presentasjon av prosjektet (bakgrunn, hensikt, gjennomføring) for studenter og kontaktsykepleiere (uke5)

17 Plan for gjennomføring fortsettelse
Gjennomføring av to dager med arbeidslister der studentene analyserer disse (fortrinnsvis en dag i uke 5 og en dag i uke 6) Felles evaluering med studenter, kontaktsykepleiere, prosjektleder og fagkonsulent (uke 7)

18 Funn

19 Funn

20 Funn

21 Funn

22 Funn

23 Evaluering fra studentene
Tre praksiskull gjennomført pr d.d. – alle svært positive til prosjektet og deltakelsen God måte å lære på Bedre overblikk og forståelse for hvor stor andel av faglige vurderinger som ligger bak hvert vedtak og utmåling av tid Større kunnskap og forståelse for finansiering og ABF

24 Evaluering fra studentene fortsettelse
Opplevelse av mestring ble trukket frem Ekstra tid til refleksjon Prosjektet tilførte nye tanker om hjemmesykepleien Bedre kunnskap om verkstøy Bedre forståelse for dokumentasjon og planlegging

25 Veien videre Studentbasert prosjekt i praksis, søkt midler til fase 2 med inkludering av BDH og en ny bydel Ansatte? Fremme utvikling og kreativitet i tjenesten Fremme kvalitet på tjenesten, gjennom gode faglige vurderinger Ønsker å utvikle en praksismodell for hjemmesykepleie praksis


Laste ned ppt "USHT, avdeling hjemmetjenester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google