Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

USHT, avdeling hjemmetjenester. ProsjektEierDelt.TidKommentar Ny teknologi i HSY Byrådsavdeling for helse USHTDes 2011To delprosjekt Utvikling av alarmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "USHT, avdeling hjemmetjenester. ProsjektEierDelt.TidKommentar Ny teknologi i HSY Byrådsavdeling for helse USHTDes 2011To delprosjekt Utvikling av alarmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 USHT, avdeling hjemmetjenester

2 ProsjektEierDelt.TidKommentar Ny teknologi i HSY Byrådsavdeling for helse USHTDes 2011To delprosjekt Utvikling av alarmer Innkjøpsavd BKUSHTUnder planl.NHO, KS, andre kommuner m.fl E-lærings program HUSUSHTDes 2011USHT, HUS Dokumentasjon i pasientjournalenl Byrådsavdeling for helse USHTJuni 2011 LCPUSHTBKDes 2011USHT, Bergen, Kvam og Fjell MultidoseByrådsavdeling for helse USHTMars 2011 Ernæring i HSYUSHTSone Solheim HSY Juni 2012Utviklingsmidl. Trygg overføringSenter for omsorgsforskning vest USHTMai 2011 Trygge forsvarlige tjenester USHTHIB, HA, Årstad HSY, (BDH) Juni 2012Utviklingsmidl. FrivillighetFylkesmannenUSHTJuni 2012Seks kommuner inkl en bydel i Bergen

3 ProsjektEierDelt.TidKommentar Demensomsorgen s ABC USHTBergen kommune 2011/2012Nasjonalt senter for aldring og helse Aktivitetsbasert avlastning Etat for botjenester USHT, HiB2011/2012Utviklingsmidl. Internasjonalt samarbeid Kvinnherad kommune USHT Ormoz, Slovenia 2011/2013Forutsetter midler fra et EU program (Commenius Regio)

4 Utviklingsprosjekt i hjemmesykepleien

5 Prosjektet:  Prosjektet går ut på å vurdere det faktiske utførte arbeidsoppdrag i hjemmesykepleien, basert på studenters vurdering.  Tildeling av hjemmesykepleie skjer i henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven.  Prosjektet er finansiert av utviklingsmidler fra Høgskolene.

6 Bakgrunn  Oppnå erfaringer knyttet til studenters vurderinger av faktiske utførte tjenester i hjemmesykepleien.  Utgangspunktet for tildeling av tjenester er rettigheter i.f.t. kommunetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Fastsettelse av tid til hjemmeboende blir gjort med utgangspunkt i normtider  Ikke entydig nasjonal minstenorm eller standard  Individuell vurdering i hvert tilfelle  Aktivitetsbasert finansiering fra 2009

7 Normtider  Utarbeidet i et samarbeid mellom FVE, HSY og byrådsavdelingen (Tove Skaare Hanssen, Kjell Wolf og Per Waardal)  Basert på sykepleie faglig praksis.  Klinisk blikk/faglig skjønn.  Ikke fastlåste tider, men utgangspunkt for individuell tilpasning.  Normtider er viktig for dimensjonering av arbeidsoppgaver, personell og statistikk.  Aktivitets basert finansiering – fra januar 2009.

8 Normtider fortsettelse  Hjemmesykepleien/FVE legger inn detaljrad for brukers behov for helsehjelp i HSY linje etter Normtid som utgangspunkt  Individuell tilpasning med dokumentering og Iplos registrering i løpet av 14 dager for justering av tid  Bruker som er fullstendig pleietrengende med behov for oppfølging av ernæring og medikamenter vil trenge hjelp x 4-6 inklusiv natt

9 Aktivitetsbasert finansiering  Inntekt for hjemmesykepleien: Administrasjon pr HSY bruker fra 01.01.11  1943 kr pr mnd HSY får fra 01.01.11  33,50 kr pr besøk HSY fra 01.01.11  344,50 kr pr time Administrasjon pr TRA fra 01.01.11  440 kr pr mnd  Ved besøk av to pleiere får HSY betalt for ett besøk, men tid x 2, det er ikke sikkert at begge pleiere må være tilstedet hele tiden

10 Bakgrunn forts.  BK: Visjon trygge tilpassede tjenester, dokumentert i styringskort punkt 4.  HDH: målsetting at studenten skal mestre arbeidet selvstendig  HiB: målsetting at studenten har fokus på ledelse og organisering

11 Formål/hovedmål  Økt fokus i praksis på selvstendige faglige vurderinger.  Mestring av sykepleie i et reelt arbeidsmiljø.  Utvidet helhetsbilde av arbeidshverdagen.  Styrket refleksjon og dialog om samarbeid  Studentene skal få innblikk i grunnlag for finansieringen av tjenesten.

12 Omfang  3. års studenter fra HiB og HDH til sammen 20 studenter. (BDH m fra høst 2011)  Kontaktsykepleierne til sammen 20 sykepleiere  Prosjektgruppen til sammen 7 personer I tillegg er det ca 50 personer i hver gruppe

13 Gjennomføring og aktiviteter  Undervisning fra FVE  Registreringsskjema til studentene som går to forskjellige arbeidslister (fortrinnsvis i to ulike uker)  Evaluering av registrering og resultat med kontaktsykepleier og prosjektgruppen.

14 Registreringsskjema  Løpenr. 5 siffer  Har du vært hos brukeren før?  Har brukeren IP?  Bruker sin IPLOS score  Beskrivelse av oppdraget  Innvilget tid (minutter)  Faktisk tid (minutter)  Avvik (minutter)  Studentens begrunnelse for eventuelle avvik

15 Registreringsskjema fortsettelse  Mener du at vedtak er i samsvar med brukerens behov?  Mener du at innvilget tid er i samsvar med brukerens behov?  Hvordan vurderer du beskrevet vedtak og innvilget tid. (begrunn kort svaret)

16 Plan for gjennomføring  Første dag i praksis (uke1): Kort informasjon om prosjektet og studentenes involvering  FVE har en presentasjon (uke4) om sine arbeidsoppgaver knyttet til hjemmesykepleien dette inkluderer informasjon om vedtak, normtider og ABF  Presentasjon av prosjektet (bakgrunn, hensikt, gjennomføring) for studenter og kontaktsykepleiere (uke5)

17 Plan for gjennomføring fortsettelse  Gjennomføring av to dager med arbeidslister der studentene analyserer disse (fortrinnsvis en dag i uke 5 og en dag i uke 6)  Felles evaluering med studenter, kontaktsykepleiere, prosjektleder og fagkonsulent (uke 7)

18 Funn

19

20

21

22

23 Evaluering fra studentene  Tre praksiskull gjennomført pr d.d. – alle svært positive til prosjektet og deltakelsen  God måte å lære på  Bedre overblikk og forståelse for hvor stor andel av faglige vurderinger som ligger bak hvert vedtak og utmåling av tid  Større kunnskap og forståelse for finansiering og ABF

24 Evaluering fra studentene fortsettelse  Opplevelse av mestring ble trukket frem  Ekstra tid til refleksjon  Prosjektet tilførte nye tanker om hjemmesykepleien  Bedre kunnskap om verkstøy  Bedre forståelse for dokumentasjon og planlegging

25 Veien videre  Studentbasert prosjekt i praksis, søkt midler til fase 2 med inkludering av BDH og en ny bydel  Ansatte?  Fremme utvikling og kreativitet i tjenesten  Fremme kvalitet på tjenesten, gjennom gode faglige vurderinger  Ønsker å utvikle en praksismodell for hjemmesykepleie praksis


Laste ned ppt "USHT, avdeling hjemmetjenester. ProsjektEierDelt.TidKommentar Ny teknologi i HSY Byrådsavdeling for helse USHTDes 2011To delprosjekt Utvikling av alarmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google