Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunepolitikernes ansvar Jens Petter Gitlesen Forbundsleder Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunepolitikernes ansvar Jens Petter Gitlesen Forbundsleder Norsk Forbund for Utviklingshemmede."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunepolitikernes ansvar Jens Petter Gitlesen Forbundsleder Norsk Forbund for Utviklingshemmede

2 Sentrale begreper Diskriminering/positiv forskjellsbehandling Demokrati Statlige styringssystemer

3 Diskriminering Kategoritenkning Stereotypier og myter Anvendelse av normer og regler som er forskjellige fra dem som anvendes på mennesker som ikke tilhører gruppen

4 Positiv forskjellsbehandling Tiltak for å redusere forskjeller mellom grupper Tilrettelegging Konferansen som vi deltar på

5 Demokrati Flertallsstyre? Folkestyre? De som styres velger hvem som skal styre over dem? En styreform hvor de som styres kan kaste styrerne? En utømmelig, nyttig og viktig debatt som påvirker vår styringsorden og våre livsforhold?

6 Demokrati; langt mer enn velgerflertallets holdninger Et inkluderingsprinsipp Ansvarlighet hos politikere? Oppdragende funksjon? Ikke flertallstyrani Råd, utvalg, interesserepresentasjon, lobbyvirksomhet, møteplasser mellom organisasjon og politikere

7 Politikken om politikken Hvem bestemmer hvilke saker politikerne skal ta stilling til? Hvem bestemmer hvilke saker politikerne ikke skal ta stilling til? Behandles de viktige sakene? Hva behandles i de viktige sakene? Hvorfor sporet reformen for mennesker med utviklingshemning av?

8 Hå kommune, formannskapet den 06.10.2011 SAKLISTE 078/11 Godkjenning av møteprotokoll 079/11 Regnskapsrapport pr. 01.09.2011 080/11 Kontrollutvalet – oversendelsesforslag: Godtgjersle til leiaren og ev auke av medlemmer i utvalet 081/11 Kjøp av barnehagetomt på Motland Nærbø 082/11 Forlik i rettsmekling etter oppsigelse 083/11 Godkjenning av resultatet i lokale lønnsforhandlinger 2011 084/11 Godkjenning av lønnsforhandlinger med topplederne

9

10 Politikere bør drive med politikk Kommunenes politikk overfor mennesker med utviklingshemning er i stor grad blitt redusert til et forvaltningsfelt Prinsippene bak ”New Public Management” får en for dominerende rolle Forsøk på sikre effektiv drift ved å etterligne bedriftsøkonomiske modeller Ansvar delegeres forvaltere Sterkt fokus på effektiv drift og målstyring

11 Opplæringsmål som ble delegert helt bort Utenom opplæringsloven, er det vanskelig å finne noen som helst styringssystemer for opplæringen av elever med utviklingshemning Læreplan Evaluering av opplæringsutbytte Profesjon Læremidler

12

13


Laste ned ppt "Kommunepolitikernes ansvar Jens Petter Gitlesen Forbundsleder Norsk Forbund for Utviklingshemmede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google