Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arvid Heiberg 11.11.02.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arvid Heiberg 11.11.02."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arvid Heiberg

2 22q11 - delesjons syndrom (22q11-)
DiGeorge syndrom Velocardiofacialt syndrom Shprintzen syndrom Conotruncal anomali ansikts syndrom Arvid Heiberg

3 22q11- Hjertefeil Ganespalte/feil Ansiktstrekk Lærevansker ----
Immunsvikt Lavt Ca++ i blod Arvid Heiberg

4 22q11 - delesjon FISH prøver > 95% av ”sikre” pas.
Rutine kromosomprøver mht. translokasjoner (< 1%). < 5% mindre delesjon / pkt. mutasjon De fleste like delesjoner TBX1 gir hjertefeil – andre gener involvert ~ 3 Mb delesjon hos de fleste Arvid Heiberg

5 22q11 - klinikk DiGeorge syndrom – utviklingsfeil 3. Og 4. gjellebue. - Conotruncal anomali - Aplasi av thymus / parathyreoidea Velocardiofacialt syndrom (VFCS) - Ganeseilsfeil/spalte - VSD/Fallot - Lærevansker – forsinket utvikling - Ansiktstrekk Arvid Heiberg

6 22q11 – Pasientkilder (Philadelphia) n = 250 (M=F)
Med. Genetikk (59%) Kardiologi (25%) Ganespalte (10%) Barnenevrologi (3%) Immunologi/Revma (2%) Endokrinologi (1%) Forts. Arvid Heiberg

7 22q11 – Pasientkilder (Philadelphia) n = 250 (M=F) Forts.
12% foreldre til aff. barn. 6% døde derav 90% av hjertefeil. 6% familiære – stor variasjon i familien. Arvid Heiberg

8 22q11 – Spisevansker 30% spisevansker i alvorlig grad. - 45% av disse PEG % hjertefeil - 50% nesesonde % ganefeil Spisevansker uavhengig av andre funn. Videofluoroskopi viser refluks og lukningsfeil. Arvid Heiberg

9 22q11 – Immunsvikt Sjelden! Lavere T-celle tall enn normalt ved fødsel og ett år. T-celle tallet bedres, mest hos de med lavest tall. 60 pas. > 6 mnd. nærmere evaluert 77% hadde en type immunsvikt, oftest lave T-celler og noen dårlig T-celle funksjon. ¼ lave ”humoral” verdier – 13% IgA-mangel. Arvid Heiberg

10 22q11 – Parathyreoidea (n=158)
50% lave Ca++ en eller flere ganger. Normaliseres. Arvid Heiberg

11 22q11 – Craniofacial Ørebruskfeil – overfoldet, små, utstående, trange ytre øreganger, ”pits og tags”. Nesevingene små – forstørret nesetupp. Bred neserot. Langt ansikt. Flat overkjeve. Øyelokksfeil. Arvid Heiberg

12 22q11 – Nervesystemet Sjelden spesifikke tegn.
Hypotone i spebarnsalder. Lærevansker. Kramper (Hypocalcemi) Uspesifikke funn på MR/CT Arvid Heiberg

13 22q11 – IQ – Psykososial utvikling
Småbarn –(Bayley) Mental Development Index 70 ± 15. Psychomotor Dev.Ind. 60 ± 12. 21% gj.snitt. 32% lett forsinket. 46% sign. forsinket. Motor < Mental < Språk Arvid Heiberg

14 22q11 – Førskolen (n=12) Full WPPSI 78 ± 11
Utføring litt under verbalt. 1/3 normal, 1/3 litt, 1/3 sign.forsinket. Arvid Heiberg

15 22q11 – Skole (n=55) (Wecksler)
13% aldersadekvate. 25% lav gjennomsnitlig. 35% grenseverdier. 27% forsinket utv. Utførings « verbal. Ikke verbal læringsdefekt. Arvid Heiberg

16 22q11 – Psykologisk profil forts.
Verbal læring > synsminne. Lesing > Matte Sjelden læringsfeil i generelle befolkning. Arvid Heiberg

17 22q11 – Psykisk sykdom Schizofreni hyppig assosiert. Depresjon
og Man – Depr. Sign. øket. Arvid Heiberg

18 22q11 – Veksthemning 40% < 5 percentil i høyde.
Arvid Heiberg

19 22q11 – Muskelskjelettsystem
Juvenil revmatoid artrit øket (x 150) 6% o.ex.feil Pre/postaxial polydaktyli og vikl. 15% underex. postax polydaktyli, klumpfot, overliggende tær 2-3 syndaktyli 1/5 Virvelfeil 1/5 Ribbensfeil Arvid Heiberg

20 22q11 – Nyrer m.m. 1/3 Urinveisfeil : - Enkle nyrer, hesteskonyrer m.m. - Nyrecyster m.m Testes – ikke nedstegne. Hypospadi. Analatresi. Brokk. Kraniosynostose. Arvid Heiberg

21 22q11 – Hyppighet og Diff.diagnose.
1 : 4000 – 6400. Antg. Vesentlig høyere? Alt Smith-Lemli-Opitz Allagille VATER Goldenhar Arvid Heiberg

22 22q11 – Oppfølging Hjertefeil – Barnekardiolog Plastisk kirurgi
Logoped Barnelege-Infeksjoner-Ernæring-Utvikling Spes.ped. – utvikling Fysio Genetikk – prenatal m.m. Arvid Heiberg

23 22q11 – Litteratur m.m. www.geneclinics.org 22q11 Deletion Syndrome
22q11 – delesjonssyndromet. Frambukurs p.t. Arvid Heiberg


Laste ned ppt "Arvid Heiberg 11.11.02."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google