Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av foilsett: ” Gamle myter - nye fakta. En bevisstgjøring i forhold til aldring og arbeidsliv”  Seniorpolitikk handler i stor grad om holdninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av foilsett: ” Gamle myter - nye fakta. En bevisstgjøring i forhold til aldring og arbeidsliv”  Seniorpolitikk handler i stor grad om holdninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av foilsett: ” Gamle myter - nye fakta. En bevisstgjøring i forhold til aldring og arbeidsliv”  Seniorpolitikk handler i stor grad om holdninger. Negative myter om seniorer står fortsatt sterkt. Holdningsarbeidet er derfor svært viktig. I utviklingsarbeidet er det viktig å møte slike holdninger med kunnskap, refleksjon og diskusjon.  Her finner du en foilserie som kan brukes i dette holdningsarbeidet. Foilsettet inneholder: Hvorfor seniorpolitikk er viktig Holdninger og stereotypier Myter og fakta  Målet med foilsettet er å spre kunnskap og å skape refleksjon og diskusjon.

2 Bruk av foilsett:  Foilsettet kan tas i bruk flere steder i utviklingsprosessen hvor bevisstgjøring i forhold til seniorpolitikk er viktig:  I innledende fase når virksomheten vurderer å sette i gang et utviklingsarbeid. For eksempel i ledergruppa og i AMU.  I forberedelsesfasen overfor alle i virksomheten både for å forankre utviklingsprosessen og å øke sjansen for gode innspill til utviklingsarbeidet.  I forberedelsesfasen overfor de som skal delta konkret i utviklingsprosessen. For eksempel i arbeidsgruppa.  I kartleggingsfasen overfor de som skal delta i samlingen hvor en kartlegger seniorenes ønsker og behov.  I gjennomføringsfasen som en del av informasjonsarbeidet (dersom det da ikke er gjort innledningsvis.)

3

4 Gamle myter – nye fakta En bevisstgjøring i forhold til aldring og arbeidsliv

5 Befolkningsutvikling

6 Hva betyr utviklingen for den enkelte virksomhet? Kompetanse Aldersmangfold Rekruttering Kostnadsaspekt

7 Hvem er seniorer i arbeidslivet? Stortingsmelding 35(1991-92): 52 + Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk: 50 + Rikstrygdeverket: 45 + Senter for seniorpolitikk: 45+

8 Myter om eldre arbeidstakere  Mindre intellektuell kapasitet  2. Vanskelig for å lære noe nytt  Vanskelig for å omstille seg  Eldre er lite produktive

9 Myter kan bli selvoppfyllende Den onde sirkel Synkende forventninger hos overordnede Synkende forventninger hos medarbeidere Mindre fornyelse Mindre utfordringer

10 Dagens seniorer  Bedre helse  Lenger levetid  Bedre utdanning  Senere yrkesstart  Mindre fysisk krevende arbeid  Bedre arbeidsmiljø  Bedre arbeidstidsordninger  Lavere pensjonsalder

11 Seniorenes sterke sider Sosialkompetanse: Menneskekunnskap Konflikthåndteringsevne Uttrykksevner Lederevner Problemkompetanse: Problemløsningsevne Vurderingsevne Refleksjonsevne/selvrefleksjon Helhetstenkning Taus kunnskap Strategisk tenkning Modenhet: Ansvarlighet Interesse Verdier

12 Summeoppgave Hvilke holdninger til seniorer har vi på vår arbeidsplass og hvordan kommer dette til uttrykk ?

13 Aldersdiskriminering Ved førtidspensjonering Færre eller ingen tilbud om forfremmelse og videreutdanning Ofte oversett i rekrutteringssammenheng I statlig sektor har 40% av 55+ følt seg diskriminert en eller flere ganger grunnet alder. Mest vanlig i lønns- og stillingsopprykk

14 Hvor ofte har du opplevd at de forholdene jeg nå skal lese opp skjer i arbeidslivet? NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER, LEDERE I ARBEIDSLIVET. 2004

15 Når søknader til en jobb vurderes vil det være fordeler og ulemper ved søkerne som spiller inn på hvem som blir innkalt til intervju. På et helt generelt grunnlag, hvor sannsynlig er det at du vil innkalle søkere til intervju som har følgende egenskaper? Kilde: MMI-rapport 2005

16 Årsaker til at eldre velger tidlig avgang Utstøtningsmodellen  Manglende kompetanseutvikling  Negative holdinger  Relasjon til nærmeste leder  Dårlig arbeidsmiljø  Manglende tilrettelegging

17 Årsaker til at eldre velger avgang Tiltrekningsmodellen  Gunstige pensjonsordninger  Gunstige sluttpakker ved omstilling  Helse  Familie og fritidsinteresser

18 Hva er livsfase- og seniorpolitikk  Livsfase- og seniorpolitikken tar utgangspunkt i at det som skjer underveis i yrkeskarrieren påvirker hvordan og når vi avslutter yrkesaktiviteten.  Den skal gi rom for individuelle tilpasninger gjennom hele yrkeslivet.

19 Viktige forutsetninger for motivasjon, lærelyst og arbeidsglede  Blir behandlet individuelt og ut fra sin kompetanse  Opplever å bli satset på  Føler seg inkludert, er med på laget  Blir respektert  Blir tatt seriøst med i omstillings- og utviklingsarbeid

20 Forskning viser også at følgende faktorer forebygger tidligpensjonering:  Givende jobb, varierte arbeidsoppgaver  Godt sosialt arbeidsmilj ø  Stor grad av innflytelse i jobben  God ledelse  V æ re inkludert og etterspurt  Ø konomiske insentiver Per Erik Solem og Morten Blekesaune (NOVA): Research on Ageing Tove Midtsundstad (FAFO):AFP-pensjonisten: Sliten eller frisk og arbeidsfør

21 Den Gode sirkel Forventinger hos Nærmeste leder Flere utfordringer Økte forventninger hos medarbeidere Fornyelse og utvikling Myter kan bli selvoppfyllende

22 Summeoppgave Hvilken nøkkelkompetanse har senior medarbeidere på vår arbeidsplass? Hva kan vi gjøre for å beholde kompetansen lengst mulig hos oss?

23 Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? Kilde: MMI 2005

24 Gleder du deg til å gå på jobben? Andeler som svarer ja, alltid. Kilde: Norsk Seniorpolitisk Barometer 2005, yrkesaktiv befolkning

25


Laste ned ppt "Bruk av foilsett: ” Gamle myter - nye fakta. En bevisstgjøring i forhold til aldring og arbeidsliv”  Seniorpolitikk handler i stor grad om holdninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google