Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kliniske forhold, utredning og behandling ved sars Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt 12. juni 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kliniske forhold, utredning og behandling ved sars Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt 12. juni 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kliniske forhold, utredning og behandling ved sars Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt 12. juni 2003

2 Disposisjon Risikogrupper Klinisk bilde Diagnostikk Behandling

3 Risikogrupper for sars For sykdom –Helsearbeidere angreps rate > 50 % rapportert (ubeskyttet) aerosoldannende prosedyrer –Andre nærkontakter For død –Alder –Underliggende sykdom Barn og tenåringer lettere sykdomsbilde

4 Inkubasjonstid Inkubasjonstid 2 - 10 dager –oftest 2-7 dager Smitter ikke i inkubasjonsperiode (?)

5 Kliniske stadier Prodromalstadiet (varer 3-7 dager) –feber, evt.frysninger og frostanfall –lettere luftveissymptomer –hodepine, uvelhet, myalgier –noen har diaré Respiratorisk stadium –Tørrhoste –Dyspné

6 De første symptomene –feber (100 %) –frysn./frostanf.(73 %) –myalgi (61 %) –hoste (57 %) –hodepine (56 %) –svimmelhet (43 %) –ekspektorat (29 %) –sår hals (23 %) –forkjølelse (23 %) –kvalme/oppkast (20 %) –diaré (20 %) Lee N et al, NEJM 29 April 2003

7 Funn ved innleggelse Alle (?) feber (de fleste høyfebrile) Basale krepitasjoner over lunger Røntgen gir varierende funn –unilateralt bilateralt –flekkete, sløret, infiltrat –subpleuralt, paraspinalt –pneumothorax Lee N et al, NEJM 29 April 2003

8 Røntgen

9 Hematologiske prøver ved innleggelse Leukopeni (< 3.5 x 10 9 /l) Lymfopeni (< 1 x 10 9 /l) Trombocytopeni Cefotest forlenget D-dimer forhøyet % 34 70 45 43 45 Lee N et al, NEJM 29 April 2003

10 Biokjemiske prøver ved innleggelse ALAT forhøyet CK forhøyet LD forhøyet hyponatremi hypokalemi % 23 32 71 20 25 Lee N et al, NEJM 29 April 2003

11 Forløp og prognose Videre utvikling –forverring av lungefunksjon/røntgenfunn 7-10 dager etter sykdomsdebut –deretter bedring hos 80-90 % Intensivavdeling 23 % Respirator 14 % Lee N et al, NEJM 29 April 2003

12 Peiris JSM, Lancet in press

13 Dødelighet < 24 år 1 % 25-44 år 6 % 45-64 år 15 % >65 år > 50 % Total 14-15 %

14 Risikofaktorer for intensivbehandling og død Univariat analyse høy alder mann CK økning LD økning nøytrofili hyponatremi Multivariat analyse høy alder LD økning nøytrofili Lee N et al, NEJM 29 April 2003

15 Obduksjonsfunn Makroskopisk konsolidering av lungevev tidlig fase –ødem, hyaline membraner organiseringsfasen –cellulære, fibromyxoide eksudater i luftholdig lungevev lymfocytær inflammasjon i interstitiet vakuolerte og multinukleære pneumatocytter

16 Lee N et al, NEJM 29 April 2003

17 Forslag til generell diagnostikk Blodprøver –hematologi (inkludert differensialtelling av leukocytter, trombocytter) –biokjemi (inkludert natrium, ALAT, LD, CK, CRP, cefotest, d-dimer) Lungerøntgen Blodgass/oksymetri

18 Forslag til mikrobiologisk diagnostikk www.fhi.no/tema/smittevern/sars/pasientprovetaking.html Mikrobiologi –blodkultur –serologi (Mycoplasma, Chlamydia, virus inkl. sars CoV) husk rekonvalesensserum –luftveissekret virus bakterier –urin legionella- og pneumokokkantigen

19 Generell behandling Ingen medikamenter med dokumentert effekt Tenk på alternative diagnoser og behandle deretter Generell understøttende behandling Intensivbehandling

20 Behandling av SARS Ribavirin? –canadiske myndigheter trakk godkjenning 27.4.2003 klinisk erfaring negative in vitro resultater bivirkninger –kun i kliniske undersøkelser Steroider?

21 Ubesvarte spørsmål Smittsomhet i inkubasjonsperiode? Luftbåren smitte? Varighet av virusutskillelse Behandling

22 Oppsummering Godt definert sykdomsbilde, men mange differensialdiagnoser Dødelighet 14-15 % Ingen dokumentert effektiv behandling


Laste ned ppt "Kliniske forhold, utredning og behandling ved sars Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt 12. juni 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google