Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kliniske forhold, utredning og behandling ved sars

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kliniske forhold, utredning og behandling ved sars"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kliniske forhold, utredning og behandling ved sars
Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt 12. juni 2003

2 Disposisjon Risikogrupper Klinisk bilde Diagnostikk Behandling

3 Risikogrupper for sars
For sykdom Helsearbeidere angreps rate > 50 % rapportert (ubeskyttet) aerosoldannende prosedyrer Andre nærkontakter For død Alder Underliggende sykdom Barn og tenåringer lettere sykdomsbilde

4 Inkubasjonstid Inkubasjonstid 2 - 10 dager
oftest 2-7 dager Smitter ikke i inkubasjonsperiode (?)

5 Kliniske stadier Prodromalstadiet (varer 3-7 dager)
feber, evt.frysninger og frostanfall lettere luftveissymptomer hodepine, uvelhet, myalgier noen har diaré Respiratorisk stadium Tørrhoste Dyspné

6 De første symptomene feber (100 %) frysn./frostanf. (73 %)
myalgi (61 %) hoste (57 %) hodepine (56 %) svimmelhet (43 %) ekspektorat (29 %) sår hals (23 %) forkjølelse (23 %) kvalme/oppkast (20 %) diaré (20 %) Lee N et al, NEJM 29 April 2003

7 Funn ved innleggelse Alle (?) feber (de fleste høyfebrile)
Basale krepitasjoner over lunger Røntgen gir varierende funn unilateralt bilateralt flekkete, sløret, infiltrat subpleuralt, paraspinalt pneumothorax Lee N et al, NEJM 29 April 2003

8 Røntgen

9 Hematologiske prøver ved innleggelse
Leukopeni (< 3.5 x 109/l) Lymfopeni (< 1 x 109/l) Trombocytopeni Cefotest forlenget D-dimer forhøyet % 34 70 45 43 Kefotest vedrører koagulasjonsforhold D-dimer er mål på fibrinolyse (venetrombose, sepsis) Lee N et al, NEJM 29 April 2003

10 Biokjemiske prøver ved innleggelse
ALAT forhøyet CK forhøyet LD forhøyet hyponatremi hypokalemi % 23 32 71 20 25 CK : kreatinin fosfokinase muskelskade LD Lactatdehydrogenase, leverskade, annen vevsskade Lee N et al, NEJM 29 April 2003

11 Forløp og prognose Videre utvikling Intensivavdeling 23 %
forverring av lungefunksjon/røntgenfunn 7-10 dager etter sykdomsdebut deretter bedring hos % Intensivavdeling 23 % Respirator 14 % Innleggelse i intensivavd. Median 6,5 dager etter presentasjon Lee N et al, NEJM 29 April 2003

12 Peiris JSM, Lancet in press

13 Dødelighet < 24 år 1 % 25-44 år 6 % 45-64 år 15 %
Total %

14 Risikofaktorer for intensivbehandling og død
Univariat analyse høy alder mann CK økning LD økning nøytrofili hyponatremi Multivariat analyse høy alder LD økning nøytrofili Lee N et al, NEJM 29 April 2003

15 Obduksjonsfunn Makroskopisk konsolidering av lungevev tidlig fase
ødem, hyaline membraner organiseringsfasen cellulære, fibromyxoide eksudater i luftholdig lungevev lymfocytær inflammasjon i interstitiet vakuolerte og multinukleære pneumatocytter

16 Lee N et al, NEJM 29 April 2003

17 Forslag til generell diagnostikk
Blodprøver hematologi (inkludert differensialtelling av leukocytter, trombocytter) biokjemi (inkludert natrium, ALAT, LD, CK, CRP, cefotest, d-dimer) Lungerøntgen Blodgass/oksymetri

18 Forslag til mikrobiologisk diagnostikk www. fhi
Forslag til mikrobiologisk diagnostikk Mikrobiologi blodkultur serologi (Mycoplasma, Chlamydia, virus inkl. sars CoV) husk rekonvalesensserum luftveissekret virus bakterier urin legionella- og pneumokokkantigen

19 Generell behandling Ingen medikamenter med dokumentert effekt
Tenk på alternative diagnoser og behandle deretter Generell understøttende behandling Intensivbehandling

20 Behandling av SARS Ribavirin? Steroider?
canadiske myndigheter trakk godkjenning klinisk erfaring negative in vitro resultater bivirkninger kun i kliniske undersøkelser Steroider?

21 Ubesvarte spørsmål Smittsomhet i inkubasjonsperiode? Luftbåren smitte?
Varighet av virusutskillelse Behandling

22 Oppsummering Godt definert sykdomsbilde, men mange differensialdiagnoser Dødelighet % Ingen dokumentert effektiv behandling


Laste ned ppt "Kliniske forhold, utredning og behandling ved sars"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google