Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Trendrapport utarbeidet av Oslo politidistrikt og Oslo kommune – i regi av SaLTo. SaLTo- sammen lager vi et trygt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Trendrapport utarbeidet av Oslo politidistrikt og Oslo kommune – i regi av SaLTo. SaLTo- sammen lager vi et trygt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Trendrapport utarbeidet av Oslo politidistrikt og Oslo kommune – i regi av SaLTo. SaLTo- sammen lager vi et trygt Oslo. Tall for 2005, rapport utgitt mai 2006. Rapporten- styringsverktøy i planlegging og prioritering i det felles kriminalitetsforebyggende arbeidet i Oslo.

2 Tall på ungdomskriminalitet 2005 i Oslo( fra Oslo politidistrikt) Totalt > 24 år: 27,7% av de anmeldte forholdene (10942 forhold fordelt på 3856 personer). Ungdom > 18 år: 6,9% av de anmeldte forholdene (2705 forhold fordelt på 1521 personer). Ungdom mellom 18-23 år: 20,8% av de anmeldte forholdene (8253 forhold fordelt på 3856).

3 Kriminalitetsprofil >15 år (anmeldte forhold) Totalt: 610 - 46,2% naskeri, 18,9% vold/trusler. 175 jenter: 76,6% naskeri og 5,5% vold/ trusler. 435 gutter: 34% naskeri og 22,5% vold/ trusler.

4 Kriminalitetsprofil 15-17 år Totalt: 2055 - 21,3% narkotika, 17% vold/trusler. 389 jenter: 42,2% naskeri, 18,8 % narkotika. 1666 gutter: 21,9% narkotika, 17,8 vold/trusler,

5 Ran med gjerningsperson > 18 år. 2004 : 139 forhold fordelt på 88 personer. 2005: 123 forhold fordelt på 74 personer. Gutter står for 95,1% 93,4% begått av ungdom i alderen 15-17 år. Personer med norsk statsborgerskap. Flertallet (66,7%) har annen etnisk bakgrunn enn norsk. To eller flere gjerningspersoner per forhold. Typisk ran: truer til seg penger, mobil, bankkort og klær.

6 Vold med gjerningsperson>18 år. 2004: 246 forhold fordelt på 180 personer. 2005: 306 forhold fordelt på 232 personer. Gutter står for 83,3%. 73,9% begått av ungdom i alderen 15-17 år. Ungdom med norsk statsborgerskap.

7 Fortsettelse vold > 18 år. 70,4% av volden er legemsfornærmelser. 21,4% er legemsbeskadigelse (grov vold). I ett av fire tilfeller var ungdommen påvirket av alkohol. 1 av 3 gjerningspersoner tatt for vold >18 år er tidligere pågrepet for narkotikalovbrudd.

8 Hvor skjer forholdene? (med kjent gjerningsperson) Ran skjer i sentrum og sentrumsnære bydeler. Vold begått av unge > 18 år – der de bor (flest i Søndre Nordstrand, Alna og Gamle Oslo). Vold begått av 18-23 år – i sentrum. Narkotikaforhold- ungdom fra 15-23 år tas i sentrum og sentrumsbydelene.

9 Førstegangskriminelle > 18 år 2005. Liten nedgang i antall førstegangskriminelle > 18 år fra 2004 (391 personer) – 2005 (352 personer). Færre registrerte jenter, gutter stabile. Vinningskriminalitet dominerer – 61% Vold 15%.

10 Noen nye observerte trender – våre utfordringer. Økt alkoholkonsum blant ungdom. Større aksept og bruk av hasj blant ungdom i Oslo enn landet for øvrig. Økt bruk av tyngre sentralstimulerende rusmidler blant eldre ungdom. Omfanget av vold og trusler i det offentlige rom. Mye uregistrert vold pga av redsel for represalier.

11 Observerte trender… Nye former for kriminalitet som følge av ny teknologi: mobiltelefon, sms, msn og internett. Økt seksualisering blant ungdom- fare for økning i antall seksualforbrytelser? Generell rus- og kriminalitetsproblematikk blant enkelte grupper av minoritetsungdom.


Laste ned ppt "Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Trendrapport utarbeidet av Oslo politidistrikt og Oslo kommune – i regi av SaLTo. SaLTo- sammen lager vi et trygt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google