Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akershus Fylkeskommune Oppfølgingsprosjektet 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akershus Fylkeskommune Oppfølgingsprosjektet 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akershus Fylkeskommune Oppfølgingsprosjektet 2014
NAV veiledere i skolen Ann Kristin Sundby og Karina Damstuen

2 Oppfølgingsprosjektet
Etablere tverrfaglige forebyggende tiltak rettet mot elever i videregående opplæring og  tiltak for å få ungdom utenfor opplæring og arbeid tilbake i skole/kvalifisere til ordinært arbeid

3 Delprosjekter/tiltak
Fleksibel formidling/inntak Flerfaglig samarbeid Samarbeid OT/skole Samarbeid OT/NAV/skole Eksempel på samarbeid på Øvre Romerike Flerfaglig samarbeidsavtale Kvalifisering av elever som søker læreplass Læreplasskurs fra 1. sept-1. des – samarbeid skole-OT-NAV Vg3 i skole – utvidet mandat NAV-veileder i skole Skole på byggeplass

4 Nav veiledere i videregående skole Nav kontorene fra Ullensaker, Eidsvoll, Nes og Nannestad Jessheim videregående skole En del av Akershus fylkeskommunes NyGIV oppfølgingsprosjekt

5 1150 elever 8 utdanningsprogram Flere prosjekter med alternativ organisering av opplæringen!

6 NAV-veiledere i skole Arbeids og velferdsdirektoratet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og helsedirektoratet har iverksatt 4 utviklingsarbeider Troms, Rogaland, Oslo og Akershus, Vest Agder og Hedmark Prioritering av det forebyggende arbeidet for ungdom. Bedre koordinerte tjenester og tett individuell oppfølging. Mer helhetlig oppfølging, med blant annet lov om sosiale tjenester i NAV.

7 Hvem er vi Anne-Grethe Unes, NAV Ullensaker Tove Tømte, NAV Eidsvoll
Karina Damstuen, NAV Nannestad Ann Kristin Sundby, NAV Nes 50% stilling tildelt hver veileder, prosjekt midler tildeles hvert enkelt kontor for et år av gangen NAV-veilederne er til stedet på skolen mandag til torsdag.

8 Hovedområder 2014-2015 Forebyggende arbeid for og med elever i skolen
Følge opp elever via klasseteam Samarbeid skole, OT, NAV knyttet til frafall - sluttsamtaler Oppfølging av elever i Vg3 i skole (Rekruttert fra NAV) Deltakelse i kvalifiseringskurs for ungdom som ikke har fått læreplass Kontaktperson mellom NAV kontorene og skole

9 Team for elevtjenester – tett på praksis
Ledelse Rådgivere Utdanningsveiledere Pedagogisk, psykologisk tjeneste Helsesøster Miljøarbeider Skole- og arbeidslivskoordinator Oppfølgingstjenesten NAV-veiledere

10 Skolens virkemidler Engasjement og mot Tidlig innsats
Samarbeid - med eleven/ungdommen i fokus Fleksibilitet Organisering av fag Kombinasjonstiltak Bytte av utdanningsprogram Inntak gjennom hele året Intensivkurs

11 Tiltakene i skole og skole/arbeidsliv må tilpasses behovene til alle ungdommer hver gang det er brukt for det

12 Nav veileder i skolen- erfaringer
Kompetanseoverføring mellom NAV og skolen Økt samarbeid med Oppfølgingstjenesten Bidra i frafallsforebyggende arbeid i skolen Tilbakeføring/rekruttering av ungdom fra NAV og inn i skole Råd og veiledning Realitetsorientering

13 Suksesskriterier En del av skolens elevtjenesteteam
Faste møtepunkt (ukentlig) Kontaktpersoner for andre kommuner og Nav kontorer Avklart taushetsplikt, bruk av samtykke- erklæring Kort vei fra identifisering til handling Være en del av heiagjengen

14 NAV veileder i skolen og samarbeid med eget NAV kontor
Samarbeid med eget ungdomsteam i NAV «Ringer i vann» Fleksible inntak i skolen – stor nytteverdi for eget Nav kontor Viktig med støtte og forankring i eget Nav kontor

15 Vg3 i skole – Fra NAV-bruker til skoleelev
For ungdommer registrert hos NAV som har avsluttet Vg2 yrkesfag, og er uten læreplass eller annet skoletilbud Samarbeidet med Jessheim vgs – har gitt mange ungdommer en ny mulighet Noen ungdommer mangler veldig lite for å komme i mål

16

17 Kjetil Fullførte dataelektronikerfaget, men besto ikke avsluttende eksamen vår 2013 Kontaktet NAV i slutten av nov for han ønsket å gjøre noe Ble fanget opp i forsøket med «NAV veiledere i skolen og fikk plass på forsterket Vg3 i skole 10. desember Trengte mer praksis/modning og fikk arbeidspraksis i bedrift fra 20. januar Tok privatisteksamen i data elektronikerfaget i slutten av mai og besto Besto fagprøven fredag 22. august Dro fredag kveld til folkehøgskole med datalinje Har utsikt til jobb i firma han hadde arbeidspraksis i når han kommer tilbake

18 Petter Hadde gått i lære i en rørleggerbedrift i 2 år og droppet så ut derfra (forhold på arbeidsplassen) Mottok ytelser fra NAV i ca 6 mnd Ble fanget opp i forsøket med «NAV veiledere i skolen Veldig motivert for å gjøre ferdig læretiden. Ble skaffet arbeidspraksis gjennom Vg3 i skole og fulgt opp via denne ordningen Arbeidspraksis ble av fagopplæringen godkjent som resten av læretid Tar svenneprøve i uke 39

19 Klart det går!! «Det er så godt å vite at det er så mange som vil hjelpe meg» – Jente 20 år, skoleelev «Å få en ny mulighet i skolen, kan endre livet mitt» – Gutt 19 år, fra NAV til skole «Jeg fortsetter i skolen likevel» – Gutt 17 år, fortsatt i skole «Jeg har funnet ut at jeg ikke har råd til å gå på NAV» – Gutt 20 år, fra skole til arbeid «Ja, jeg vil gjerne begynne på skolen igjen og få fullført fagbrevet mitt. Nå har jeg vært hjemme siden i høst …» - Gutt 19 år, starter opp på Vg3 i skole, april 2014

20 Verktøykassa

21 Læreplasskurs fra 1. sept
6 videregående skoler, fagopplæringen, OT og NAV samarbeider Akershus fylkeskommune inviterer til læreplasskurs for elever på Romerike som pr. 15. august 2014 ikke har fått læreplass. Mål: Kurset skal kvalifisere ungdommer til læreplass ved å hjelpe deltakerne til; å bestå eventuelle fag de har strøket i økt innsikt i og erfaring fra arbeidslivet økt selvinnsikt og motivasjon å få en karriereplan å få læreplass Forebygge antall NAV brukere 300 ungdommer i Akershus var per 15. august uten læreplass. Ca 60 av ungdommene uten læreplass hører til de 4 kommunene som deltar i NAV veiledere i skolen.

22 Hva har vi oppnådd så langt
Skole og Nav har lært hverandres arbeidsmåter og virkemidler å kjenne Kortere vei fra utfordringer til muligheter Samarbeid om utfordringene gir mer helhetlig innsats Realitetsorientering virker Flere ungdommer blir i skolen eller opprettholder kontakt med skolen Flere ungdommer fra Nav er kommet tilbake til skole. Har en spesielt satsing på de som har gjennomført deler av læretiden – fullføre gjennom ordningen med Vg3 i skole

23


Laste ned ppt "Akershus Fylkeskommune Oppfølgingsprosjektet 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google