Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte Hjuksebø Montessoriskole SA 27.05.2013. Program 05. Juni Hjuksebø Montessoriskole-www.hjuksebomontessori.no Informasjonsmøte - 1 år siden bygdemøte,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte Hjuksebø Montessoriskole SA 27.05.2013. Program 05. Juni Hjuksebø Montessoriskole-www.hjuksebomontessori.no Informasjonsmøte - 1 år siden bygdemøte,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte Hjuksebø Montessoriskole SA 27.05.2013

2 Program 05. Juni Hjuksebø Montessoriskole-www.hjuksebomontessori.no Informasjonsmøte - 1 år siden bygdemøte, hva har skjedd…? Viktige milepeler Foretaket HMSA Informasjonsflyt fra styret… Status Skoledrift Ansatte Elever Undervisning Skolebygg Veien videre Pause Årsmøte Informasjonsmøte - 1 år siden bygdemøte, hva har skjedd…? Viktige milepeler Foretaket HMSA Informasjonsflyt fra styret… Status Skoledrift Ansatte Elever Undervisning Skolebygg Veien videre Pause Årsmøte

3 Fjorårets målsetninger: Hjuksebø Montessoriskole-www.hjuksebomontessori.no Tilby et nytt privat skoletilbud på Hjuksebø, trinnene 1-7 En god skole og barnehage Videreføre et samlingspunkt i bygda Opprettholde og på sikt øke befolkningstallet Utvikle bygda Realisere inntil 500 000 kr i form av andelskjøp og gaver til etablering av skolen

4 Status 05 Juni Hjuksebø Montessoriskole-www.hjuksebomontessori.no Skolens søknad godkjent av Utdanningsdirektoratet i Januar Utlysning av skoleplasser 1-7 klasse, med tilbud om skoleplasser februar-mars, budsjett 31 elever – hittil 30 bekrefta elevplasser Ansettelsesprosess av lærere februar-juni Langvarige forhandlinger med kommunen om leie av bygg – avtale inngått i mai Totalt mottatt over 0,5 mnok i andelskjøp og gaver! Med andre ord – et kjempeengasjement i hele bygda.

5 Foretaket – HMSA, pr juni 2014 Hjuksebø Montessoriskole-www.hjuksebomontessori.no 72 andelseiere, inkl to foreninger Økonomi Innbetalt andelskapital 383 000 Gaver 121 500 Totalt 504 500 Utgifter: Montessoriutdannelse av 2 lærere Annonsekostnader og rekrutteringskostnader Kapitalbeholdning pr juni, 360 000

6 Bygdas skole Hjuksebø Montessoriskole-www.hjuksebomontessori.no Kun «lokale» eiere og givere – fantastisk engasjement Noen store enkeltgivere Godt samarbeid med idrettslaget Ønskelig med flere foreldre i andelslaget Eierskap og engasjement Medvirkning og styringsmuligheter Videretuvikle lokalt samarbeid Skole – Næringsliv - Bygdeutvikling

7 Status Skoledrift - ansatte Første skoledag 18 august Pt ansatt 4 lærere, totalt 2,8 årsverk Mangler pt en 100% Montessoripedagog Jørund C. Krosshus (Rektor) Monica J. Kigen-Lien Marit Cecilie C. Løvgren Lill Oseid Kleivi Hjuksebø Montessoriskole-www.hjuksebomontessori.no

8 Elevene –montessorispirer Hjuksebø Montessoriskole-www.hjuksebomontessori.no

9 Geografisk fordeling

10 Kjerneverdier - skoledrift Hjuksebø Montessoriskole-www.hjuksebomontessori.no Skolen Ansatte Foreldre HMSA/Styret Engasjement Utvikling Eierskap

11 Skoledagen Ca 08-14.30 (13.30 fredag) Korresponderende bussruter fra syd og nord Dagen starter med felles samling En times uteaktivitet etter matpause, elevene bidrar med dekking av bord og rydding i lunsjen Undervisning med montessorimateriell tilpassa aldersgruppene Vanlige nasjonale prøver og krav følges Hjuksebø Montessoriskole-www.hjuksebomontessori.no

12 Montessoripedagogikken På sikt ønskelig med 100% montessoriepdagoger blant ansatte Bruke montessorimateriell aktivt, men første året blir et «pedagogisk overgangsår» Hjuksebø Montessoriskole-www.hjuksebomontessori.no

13 Skolebygg Avtale med kommunen ferdigstilt Ca 390 kvm leid areal 400 kr pr kvm Gode utvidelsesmuligheter Leie av gymsal til gym Mulighet for leie av svømmehall, Gvarv (men Tinfos er vel så interessant) Hjuksebø Montessoriskole-www.hjuksebomontessori.no

14

15 Veien videre Ansette montessoripedagog Driftstillatelse – rapportere 15 juni Kompetansekrav Undervisningspersonell Godkjennelse av skolebygg (Fylkesmannen) Tilskudd mottas i juli ved godkjent driftstillatelse Oppussing skolebygg – dugnad Prosjektteam Henting møbler/utstyr Innkjøp materiell og utstyr Mye jobb igjen, tid og ferie er en utfordring… men vi er klare 18 august…. Hjuksebø Montessoriskole-www.hjuksebomontessori.no

16 SFO Vi vil tilby SFO fra høsten Må være selvfinansierende løsning Ca 10 stk har meldt behov for SFO Månedspris usikkert Mer informasjon kommer til foreldrene! Hjuksebø Montessoriskole-www.hjuksebomontessori.no


Laste ned ppt "Årsmøte Hjuksebø Montessoriskole SA 27.05.2013. Program 05. Juni Hjuksebø Montessoriskole-www.hjuksebomontessori.no Informasjonsmøte - 1 år siden bygdemøte,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google