Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Integrering og inkludering – fagbevegelsens rolle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Integrering og inkludering – fagbevegelsens rolle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Integrering og inkludering – fagbevegelsens rolle
Troms / Romsa 21. november 2012 If fi iot ootot tootot

2 Det går på holdninger….

3

4

5

6 Varaordfører Rita Ormbostad (H) i Aure skrev nedsettende og rasistiske kommentarer etter at Stella Mwangi vant den norske finalen i Melodi Grand Prix. «Gi mæ sama, isbjørna å moskusa! Æ syns d e d vi ska sæll, å itj at vi har åpne asylmottak!!!!». Skrev den 31 år gamle varaordføreren på sin facebook-side, i det som utviklet seg til en meningsutveksling mellom flere av hennes Facebook-venner om GP-vinner Stella Mwangi. 2011

7 2012

8

9 Det går på holdninger…. ”Vi må sørge for at de som er her blir integrert på en skikkelig måte. Det inkluderer opplæring i både språk og hvordan vårt samfunn fungerer. Det handler om grensesetting, og er ikke annerledes enn å oppdra barn eller hunder.” FrP byråd i Bergen Øistein Christoffersen 2007

10 ”Jeg står ikke for de holdningene som jeg blir tilegnet her
”Jeg står ikke for de holdningene som jeg blir tilegnet her. Jeg føler meg misoppfattet. Alle som har hund forstår hva jeg mener” FrP byråd i Bergen Øistein Christoffersen

11 Det går på holdninger….

12 22/7-2010 Stortingskandidater med utenlandske navn strykes i tusentall fra valglistene. AP-politiker Khalid Mahmood ble strøket fra Arbeider-partiets liste hele 2120 ganger i fjor høst. Og Mahmood er ikke alene. En gjennomgang Klassekampen har gjort av de endrede stemmesedlene fra fjorårets stortingsvalg i Oslo, viser at kandidater med utenlands-kklingende navn får stryk av velgerne. Tydeligst er denne trenden i Arbeiderpartiet og Frp. Alle APs fem innvandrerkandidater er strøket på over tusen lister.

13 Det går på holdninger….

14 Advarer mot irske asfaltarbeidere
Planlegger du å legge stein eller asfalt på gårdsplassen din i sommer? Ikke benytt irske stein- og asfalt-arbeidere, sier underdirektør Arvid Bullen i Skatt Sør. Irene har vært i Vestfold i flere år, og de klarer alltid å skaffe seg jobber – hovedsakelig fordi folk tror at de kan spare penger på å hyre irene svart. Kontakt norsk firma Det er ikke sikkert at en godkjent norsk asfalt- eller steinlegger er så mye dyrere enn irene. Jeg anbefaler at alle tar en telefon og to og sjekker priser før de sier ja takk til irene og de problemene de medfører, sier Bullen. Sandefjords Blad 1/6-2011

15

16 Uten innvandrere stopper legevakten
Flere leger med innvandrerbakgrunn tar legevaktarbeid, og de jobber mye mer enn norske leger. 81 prosent av fastleger med innvandrerbakgrunn, og kort botid i Norge, deltar i legevaktarbeid. Det viser en ny undersøkelse fra Nasjonalt senter for legevaktmedisin, ifølge NRK Hordaland. 30. oktober 2012

17 Aftenposten 7. april 2012

18 Hvem snakker vi om? "Innvandrerbefolkningen" utgjør 13,1% ( personer) og kommer fra over 216 land. førstegenerasjonsinnvandrere har flyttet her fra utlandet - personer er født her av to utenlandsfødte foreldre. Det bor innvandrere i alle landets kommuner. Oslo har den største andelen, med , 23% av befolkningen. Én av tre førstegenerasjonsinnvandrere har bakgrunn fra vestlige land - det er flest fra Sverige, Polen og Tyskland. 34% av "innvandrerbefolkningen" har norsk statsborgerskap. Halvparten av førstegenerasjons-innvandrere fra Afrika, Asia (med Tyrkia), Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika er kommet som flyktninger.

19

20 Troms / Romsa Nord Amerika Oseania Sør/Mellom-Amerika EU/EØS
Ikke EU/EØS Afrika Folkemengde i alt Innvandrere i alt Asia med Tyrkia Europa     50 638   60 238 17 698 9 327 1 861 10 995 6 362 5 315 1 047 2 424 1 706  284  183 36 4,0 3,4 0,7 1,5 1,1 0,2 0,1 0,0 Norge Troms/Romsa % av befolkningen i fylket Innvandrere, etter landbakgrunn1. Fylke. 1. januar 2012 (Rettet 27. april 2012)

21 Det norske er i endring Mangfold er framtida
Det kosmopolitiske samfunn Det multikulturelle samfunn Det flerkulturelle samfunn Det en-kulturelle samfunn (?) Hva slags samfunn ønsker vi oss?

22

23

24 Arbeidsledighet - Arbeidsledighet blant innvandrere er fortsatt over tre ganger så høy som resten av befolkningen - Ikke-vestlige innvandrere og EU-landene i Øst-Europa har en ledighet som er fire ganger så høy. Den høyeste ledigheten finner vi fortsatt blant innvandrere fra Afrika - seks ganger så høy.

25 «Saera Rashid og Kamran Ahmad har 25 prosent mindre sjanse for å bli innkalt til jobbintervju enn Ida Johansen og Andreas Hansen».

26 Din arbeidsplass? Utfordringer

27 Lykkes Norge med integrering?
Lykkes Norge med integrering? av 28 land kom Norge på 8. plass Utfordringer Undersøkelsen ser blant annet på deltakelsen hos innvandrere i arbeidsliv og politikk, mulighetene for å få statsborgerskap, om det arbeides med anti-diskriminering og forholdene for familiegjenforening (2008)

28

29

30 bolig, finans, utesteder, utdanning, ansettelser, arbeidsplass, helsevesenet,
SSB Rapporter 2008/5 Levekår bkant innvandrere i Norge 2005/2006

31 Hvorfor skal vi prioritere dette?

32 Vi har forpliktet oss Vedtekter §2 , §5, §11.2,
Prinsipp- og handlingsprogram (verdigrunnlag s.3, likestilling s.11 og s.15 , arbeidsmiljø s.23, sysselsetting s.38 , kulturelt mangfold s.49) Strategiplan 2013 verving og rekruttering av tillitsvalgte Men hva med ressurser lokalt?

33 Det går i riktig retning

34

35

36

37 OSS tillitsvalgte 2/2006

38

39 Vi trenger handling!

40 flerkulturell handlingsplan
Vi jobber med en NY flerkulturell handlingsplan Egen organisasjon Forbundet sentralt Fylkeskrets Fagforening Arbeidsplassen Samfunnet

41 Kvotering lite benyttet
I januar 2008 innførte regjeringen en forsøksordning med moderat kvotering av ikke-vestlige innvandrere. Ordningen, som ble utprøvd i tolv statlige virksomheter, Har bare blitt benyttet i en tredjedel av virksomhetene.

42 Utenlandsk arbeider jobbet 2.720 timer gratis
TØNSBERG: Da «Joe» ba om lønn for gratistimer på Træleborg bo- og servicesenter, ble han blankt avvist med beskjed om at han skulle være glad han fikk være i Norge. Du må være glad for de tre dagene i uka du har fått jobbe her. Uten dem, hadde du ikke fått være i Norge. Det må du være klar over. Du har vært veldig heldig. Det håper jeg du skjønner. Hvis jeg ikke hadde gitt deg denne muligheten, som du nå sitter her og diskuterer, så ville du ikke fått vært her. Skjønner du det? Da hadde Norge sendt deg tilbake. Du bør være veldig glad og veldig takknemlig. Tønsbergs Blad 24. Februar 2012

43

44 Hva kan vi gjøre?

45 fagforeningen må på banen!

46 Troms / Romsa Østfold hadde høyest registrert ledighet blant innvandrere med en ledighet på 9,7 prosent av arbeidsstyrken. Dernest kom Telemark med 8,8 prosent. Det laveste nivået av ledige finner vi i Rogaland, hvor 4,3 prosent av innvandrerne var arbeidsledige. Deretter kommer Troms, hvor ledigheten lå på 4,8 prosent.

47 Troms / Romsa Nord Amerika Oseania Sør/Mellom-Amerika EU/EØS
Ikke EU/EØS Afrika Folkemengde i alt Innvandrere i alt Asia med Tyrkia Europa     50 638   60 238 17 698 9 327 1 861 10 995 6 362 5 315 1 047 2 424 1 706  284  183 36 4,0 3,4 0,7 1,5 1,1 0,2 0,1 0,0 Norge Troms/Romsa % av befolkningen i fylket Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn1. Fylke. 1. januar 2012 (Rettet 27. april 2012)

48 Hvordan er det i din kommune?
innvandrere innvandrere I alt antall % Harstad 23 640 1 568 6,6 Tromsø 69 116 6 641 9,6 Kvæfjord 3 025  237 7,8 Skånland 2 972  225 7,6 Bjarkøy  455 30 Ibestad 1 410 91 6,5 Gratangen 1 136  107 9,4 Lavangen 1 016 24 2,4 Bardu 3 875  236 6,1 Salangen 2 214  169 Målselv 6 599  292 4,4 Sørreisa 3 381  160 4,7 I alt antall % Dyrøy 1 188 39 3,3 Tranøy 1 524  107 7,0 Torsken  892 63 7,1 Berg  887 82 9,2 Lenvik 11 345  695 6,1 Balsfjord 5 502  211 3,8 Karlsøy 2 355  194 8,2 Lyngen 3 028  118 3,9 Storfjord 1 909  120 6,3 Gáivuotna Kåfjord 2 210 91 4,1 Skjervøy 2 880  173 6,0 Nordreisa 4 807  183 Kvænangen 1 284 47 3,7

49 Må vi så må vi-forbundet
Ser ikke behovet-forbundet De gode holdningers-forbundet Én mann - én stemme (FAFO 2005) Monica Lund Jon Horgan Friberg

50 Hva gjør lokal implementering så vanskelig?
Manglende vilje til inkludering Manglende prioritering (kapasitet) Manglende forankring av minoritetsperspektivet Manglende kompetanse (etnisk diskriminering) Manglende kanaler for etterspørsel etter inkluderingstiltak Manglende oppfølging fra forbundsnivå og LO Én mann - én stemme (FAFO 2005) Monica Lund Jon Horgan Friberg

51 ??? medlemmer med ”rare” navn
Vi må vite mer om målgruppen ??? medlemmer med ”rare” navn

52 Hvordan? Etablere møteplasser (internt/eksternt)for drøfting av mangfoldsspørsmål - innvandrerorganisasjoner? Sikre minoritetsperspektivet i foreningen (kompetanseheving + bevisst rekruttering) Ta etnisk diskriminering på alvor (kompetanseheving) Fokus på målgruppen - målfokuserte forsøksprosjekter - mål og konkrete tiltak Én mann - én stemme (FAFO 2005) Monica Lund Jon Horgan Friberg

53 Vestfold 2008 Kunnskap og faglig påfyll i styret
Inkluderende tiltak (konkrete) Profilering – innad og utad Bevisstgjøring av fagforeningen(e) Alliansebygging og InnvandrerKvinnerKan Aktiv bruk av nettsidene

54 Faglig påfyll - egen organisasjon: gjennomføring av Mangfold- og dialogkurs (MOD) for fylkesstyrets medlemmer og lokale representanter fra fagforeningene. Inkluderende tiltak: gjennomføring av en halvdagsseminar i løpet av 2008 der vi inviterer våre medlemmer med minoritetsbakgrunn til et fagseminar. Hovedmålet med dette er å få etablert en felles samarbeidsarena som vi kan bygge videre på Profilering: Lokale kulturarrangementer i 4 Vestfold-byer - Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik - i løpet av Programmet kan utvides til andre Vestfold-kommuner dersom våre øvrige lokale foreninger melder sin interesse. Bevisstgjøring av fagforeningene: nestleder/organisasjonssekretæren utarbeider forslag til strategier i samarbeid med et utvalg av representanter for lokale fagforeninger. Forslagene legges frem for fylkesstyret. Alliansebygging: Vi vil jobbe aktivt med følgende samarbeidspartnere: Vestfold Innvandrerråd, KS i Vestfold, LO i Vestfold, Norsk Folkehjelp og NAV. Målsetting er en større konferanse om inkludering og arbeidslivet. Aktiv bruk av nettsidene: Det opprettes egen internettsider med fokus på temaet "Mangfold". Sidene brukes aktivt til å holde foreninger og tillitsvalgte oppdaterte på utviklingen innenfor dette området.

55 Arbeidsgiver og fagforening
må ansvarliggjøres!

56 §7 Fremme likestilling og hindre diskriminering - HA (KS)
Partene erkjenner behovet for videre arbeid for å fremme likestilling og å hindre diskriminering. Mangfold i arbeidsstyrke og ledergruppe er viktig for å utnytte de menneskelige og samfunnets ressurser og fremme verdiskapning. Partene anbefaler derfor at arbeidsgiver som en integrert del av sin arbeidsgiverpersonalpolitikken legger vekt på rekruttering av arbeidstakere med ulik bakgrunn. Arbeidet med for å fremme likestilling og å hindre diskriminering lokalt tillegges de som har det overordnede ansvar for arbeidsgiverpolitikken i den enkelte kommune/fylkeskommune. Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet. 56

57

58 Forslag - arbeidsplass
Den kommunale arbeidsplassen skal avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi bør ha personalpolitiske mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnsammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Annonseteksten bør oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Kommunene bør ha en egen handlingsplan for rekruttering jfr. KS HA §7

59 Konkrete tiltak

60 Sandefjordmodellen Å få til et forpliktende samarbeid med kommunen for å skape et bedre arbeidsmiljø for mennesker med etniskminoritetsbakgrunn Sette integrering på kommunens og foreningens dagsorden Prioritering av motiverings- og holdningskapende arbeid for våre egne tillitsvalgte som bl.a sitter i ansettelsesutvalg Motarbeide/forebygge rasisme og fremmedfrykt hos våre egne tillitsvalgte/medlemmer Å etablere et flerkulturelt møteplass for våre medlemmer

61 Et inkluderende og framtidsrettet fylke preget av
Vestfold Et inkluderende og framtidsrettet fylke preget av respekt for det mangfold av mennesker som bor her Handlingsplan for økt rekruttering og likebehandling av personer med innvandrerbakgrunn til stillinger i kommunal sektor i Vestfold En bredere måte å tenke på……

62 Forslag – fagforeningen (i)
Ta i bruk Sandefjordmodellen (m/arbeidsgiveren) Eget forsøksprosjekt - mål og konkrete tiltak – f.eks etablere en dialog med innvandrerforeningene? Invitere medlemmer med minoritetsbakgrunn til pizzakveld? Kompetanseheving for tillitsvalgte - ta etnisk diskriminering på alvor

63 Forslag – fagforeningen (ii)
Eget kurs for medlemmer/tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn i) sikrer minoritetsperspektivet i foreningen ii) kompetanseheving og medlemspleie iii) bevisst verving/rekruttering iv) en møteplass for drøfting av mangfoldsspørsmål

64 Profilering og synnliggjøring er viktig!
Vi må vise oss frem på alle 3 områder

65 vestfold.fagforbundet.no/mangfold/

66 3 konkrete forslag til tiltak rettet mot arbeidsplassen egen organisasjon samfunnet Skal tiltaket gjennomføres på Lokalplan? Fylkesplan? Forbundsplan? (eller alle 3?)

67 Har du forslag om konkrete saker vi bør prioritere?
1 2 3 Utfordringer Tiltak rettet mot 1) arbeidsplassen 2) egen organisasjon 3) samfunnet ?? Tiltak gjennomføres på -lokalplan -fylkesplan –forbundsplan ??


Laste ned ppt "Integrering og inkludering – fagbevegelsens rolle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google