Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Integrering og inkludering – fagbevegelsens rolle Troms / Romsa 21. november 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Integrering og inkludering – fagbevegelsens rolle Troms / Romsa 21. november 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Integrering og inkludering – fagbevegelsens rolle Troms / Romsa 21. november 2012

2 Det går på holdninger….

3

4

5

6 Varaordfører Rita Ormbostad (H) i Aure skrev nedsettende og rasistiske kommentarer etter at Stella Mwangi vant den norske finalen i Melodi Grand Prix. «Gi mæ sama, isbjørna å moskusa! Æ syns d e d vi ska sæll, å itj at vi har åpne asylmottak!!!!». Skrev den 31 år gamle varaordføreren på sin facebook-side, i det som utviklet seg til en meningsutveksling mellom flere av hennes Facebook-venner om GP-vinner Stella Mwangi. 2011

7 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.8160372 2012

8

9 ”Vi må sørge for at de som er her blir integrert på en skikkelig måte. Det inkluderer opplæring i både språk og hvordan vårt samfunn fungerer. Det handler om grensesetting, og er ikke annerledes enn å oppdra barn eller hunder.” FrP byråd i Bergen Øistein Christoffersen 2007 Det går på holdninger….

10 FrP byråd i Bergen Øistein Christoffersen ”Jeg står ikke for de holdningene som jeg blir tilegnet her. Jeg føler meg misoppfattet. Alle som har hund forstår hva jeg mener”

11 Det går på holdninger….

12 22/7-2010 Stortingskandidater med utenlandske navn strykes i tusentall fra valglistene. AP-politiker Khalid Mahmood ble strøket fra Arbeider- partiets liste hele 2120 ganger i fjor høst. Og Mahmood er ikke alene. En gjennomgang Klassekampen har gjort av de endrede stemmesedlene fra fjorårets stortingsvalg i Oslo, viser at kandidater med utenlands- kklingende navn får stryk av velgerne. Tydeligst er denne trenden i Arbeiderpartiet og Frp. Alle APs fem innvandrerkandidater er strøket på over tusen lister.

13 Det går på holdninger….

14 Advarer mot irske asfaltarbeidere Planlegger du å legge stein eller asfalt på gårdsplassen din i sommer? Ikke benytt irske stein- og asfalt- arbeidere, sier underdirektør Arvid Bullen i Skatt Sør. Irene har vært i Vestfold i flere år, og de klarer alltid å skaffe seg jobber – hovedsakelig fordi folk tror at de kan spare penger på å hyre irene svart. Kontakt norsk firma Det er ikke sikkert at en godkjent norsk asfalt- eller steinlegger er så mye dyrere enn irene. Jeg anbefaler at alle tar en telefon og to og sjekker priser før de sier ja takk til irene og de problemene de medfører, sier Bullen. -Sandefjords Blad 1/6-2011

15

16 -Uten innvandrere stopper legevakten Flere leger med innvandrerbakgrunn tar legevaktarbeid, og de jobber mye mer enn norske leger. -81 prosent av fastleger med innvandrerbakgrunn, og kort botid i Norge, deltar i legevaktarbeid. Det viser en ny undersøkelse fra Nasjonalt senter for legevaktmedisin, ifølge NRK Hordaland. 30. oktober 2012

17 Aftenposten 7. april 2012

18 "Innvandrerbefolkningen" utgjør 13,1% (655 000 personer) og kommer fra over 216 land. 546 732 førstegenerasjonsinnvandrere har flyttet her fra utlandet - 108 400 personer er født her av to utenlandsfødte foreldre. Det bor innvandrere i alle landets kommuner. Oslo har den største andelen, med 170 200, 23% av befolkningen. Én av tre førstegenerasjonsinnvandrere har bakgrunn fra vestlige land - det er flest fra Sverige, Polen og Tyskland. 34% av "innvandrerbefolkningen" har norsk statsborgerskap. Halvparten av førstegenerasjons-innvandrere fra Afrika, Asia (med Tyrkia), Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika er kommet som flyktninger. Hvem snakker vi om?

19 2007 2011

20 4 985 870 546 732294 327 243 68950 638 163 28160 23817 6989 3271 861 10 995 6 3625 3151 0472 4241 706 284 18336 4,03,40,71,51,10,20,10,0 Nord AmerikaOseania Sør/Mellom-Amerika EU/EØS Afrika Ikke EU/EØS Innvandrere i altEuropaAsia med Tyrkia Troms / Romsa Norge Innvandrere, etter landbakgrunn 1. Fylke. 1. januar 2012 (Rettet 27. april 2012) http://www.ssb.no/innvbef/tab-2012-04-26-08.html Folkemengde i alt Troms/Romsa158 650 % av befolkningen i fylket

21 Mangfold er framtida Det kosmopolitiske samfunn Det multikulturelle samfunn Det flerkulturelle samfunn Det en-kulturelle samfunn (?) Det norske er i endring Hva slags samfunn ønsker vi oss?

22

23

24 Arbeidsledighet - Arbeidsledighet blant innvandrere er fortsatt over tre ganger så høy som resten av befolkningen - Ikke-vestlige innvandrere og EU-landene i Øst- Europa har en ledighet som er fire ganger så høy. -Den høyeste ledigheten finner vi fortsatt blant innvandrere fra Afrika - seks ganger så høy.

25 «Saera Rashid og Kamran Ahmad har 25 prosent mindre sjanse for å bli innkalt til jobbintervju enn Ida Johansen og Andreas Hansen».

26 Din arbeidsplass?

27 -av 28 land kom Norge på 8. plass Undersøkelsen ser blant annet på deltakelsen hos innvandrere i arbeidsliv og politikk, mulighetene for å få statsborgerskap, om det arbeides med anti-diskriminering og forholdene for familiegjenforening (2008) Lykkes Norge med integrering?

28

29

30 -SSB Rapporter 2008/5 Levekår bkant innvandrere i Norge 2005/2006 bolig, finans, utesteder, utdanning, ansettelser, arbeidsplass, helsevesenet,

31 Hvorfor skal vi prioritere dette?

32 Vedtekter §2, §5, §11.2, Prinsipp- og handlingsprogram (verdigrunnlag s.3, likestilling s.11 og s.15, arbeidsmiljø s.23, sysselsetting s.38, kulturelt mangfold s.49) Strategiplan 2013 verving og rekruttering av tillitsvalgte Men hva med ressurser lokalt? Vi har forpliktet oss

33 Det går i riktig retning

34

35

36

37 OSS tillitsvalgte 2/2006

38

39 Vi trenger handling!

40 2002 - 2005 Vi jobber med en NY flerkulturell handlingsplan Egen organisasjon Forbundet sentralt Fylkeskrets Fagforening Arbeidsplassen Forbundet sentralt Fylkeskrets Fagforening Samfunnet Forbundet sentralt Fylkeskrets Fagforening

41 I januar 2008 innførte regjeringen en forsøksordning med moderat kvotering av ikke-vestlige innvandrere. Ordningen, som ble utprøvd i tolv statlige virksomheter, Har bare blitt benyttet i en tredjedel av virksomhetene. 12.08.2010 Kvotering lite benyttet

42 TØNSBERG: Da «Joe» ba om lønn for 2.720 gratistimer på Træleborg bo- og servicesenter, ble han blankt avvist med beskjed om at han skulle være glad han fikk være i Norge. -Utenlandsk arbeider jobbet 2.720 timer gratis Du må være glad for de tre dagene i uka du har fått jobbe her. Uten dem, hadde du ikke fått være i Norge. Det må du være klar over. Du har vært veldig heldig. Det håper jeg du skjønner. Hvis jeg ikke hadde gitt deg denne muligheten, som du nå sitter her og diskuterer, så ville du ikke fått vært her. Skjønner du det? Da hadde Norge sendt deg tilbake. Du bør være veldig glad og veldig takknemlig. Tønsbergs Blad 24. Februar 2012

43

44 Hva kan vi gjøre?

45 fagforeningen må på banen!

46 Troms / Romsa Østfold hadde høyest registrert ledighet blant innvandrere med en ledighet på 9,7 prosent av arbeidsstyrken. Dernest kom Telemark med 8,8 prosent. Det laveste nivået av ledige finner vi i Rogaland, hvor 4,3 prosent av innvandrerne var arbeidsledige. Deretter kommer Troms, hvor ledigheten lå på 4,8 prosent.

47 4 985 870 546 732294 327 243 68950 638 163 28160 23817 6989 3271 861 10 995 6 3625 3151 0472 4241 706 284 18336 4,03,40,71,51,10,20,10,0 Nord AmerikaOseania Sør/Mellom-Amerika EU/EØS Afrika Ikke EU/EØS Innvandrere i altEuropaAsia med Tyrkia Troms / Romsa Norge Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn 1. Fylke. 1. januar 2012 (Rettet 27. april 2012) http://www.ssb.no/innvbef/tab-2012-04-26-08.html Folkemengde i alt Troms/Romsa158 650 % av befolkningen i fylket

48 I altantall% Harstad23 6401 5686,6 Tromsø69 1166 6419,6 Kvæfjord3 025 2377,8 Skånland2 972 2257,6 Bjarkøy 455306,6 Ibestad1 410916,5 Gratangen1 136 1079,4 Lavangen1 016242,4 Bardu3 875 2366,1 Salangen2 214 1697,6 Målselv6 599 2924,4 Sørreisa3 381 1604,7 I altantall% Dyrøy1 188393,3 Tranøy1 524 1077,0 Torsken 892637,1 Berg 887829,2 Lenvik11 345 6956,1 Balsfjord5 502 2113,8 Karlsøy2 355 1948,2 Lyngen3 028 1183,9 Storfjord1 909 1206,3 Gáivuotna Kåfjord2 210914,1 Skjervøy2 880 1736,0 Nordreisa4 807 1833,8 Kvænangen1 284473,7 http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/tab-2012-04-26-09.html innvandrere Hvordan er det i din kommune?

49 Må vi så må vi-forbundet Ser ikke behovet-forbundet De gode holdningers-forbundet Én mann - én stemme (FAFO 2005) Monica Lund Jon Horgan Friberg

50 Manglende vilje til inkludering Manglende prioritering (kapasitet) Manglende forankring av minoritetsperspektivet Manglende kompetanse (etnisk diskriminering) Manglende kanaler for etterspørsel etter inkluderingstiltak Manglende oppfølging fra forbundsnivå og LO Én mann - én stemme (FAFO 2005) Monica Lund Jon Horgan Friberg Hva gjør lokal implementering så vanskelig?

51 Vi må vite mer om målgruppen ??? medlemmer med ”rare” navn

52 - Etablere møteplasser (internt/eksternt)for drøfting av mangfoldsspørsmål - innvandrerorganisasjoner? - Sikre minoritetsperspektivet i foreningen (kompetanseheving + bevisst rekruttering) - Ta etnisk diskriminering på alvor (kompetanseheving) - Fokus på målgruppen - målfokuserte forsøksprosjekter - mål og konkrete tiltak Hvordan? Én mann - én stemme (FAFO 2005) Monica Lund Jon Horgan Friberg

53 Kunnskap og faglig påfyll i styret Inkluderende tiltak (konkrete) Profilering – innad og utad Bevisstgjøring av fagforeningen(e) Alliansebygging og InnvandrerKvinnerKan Aktiv bruk av nettsidene Vestfold 2008

54 –Faglig påfyll - egen organisasjon: gjennomføring av Mangfold- og dialogkurs (MOD) for fylkesstyrets medlemmer og lokale representanter fra fagforeningene. –Inkluderende tiltak: gjennomføring av en halvdagsseminar i løpet av 2008 der vi inviterer våre medlemmer med minoritetsbakgrunn til et fagseminar. Hovedmålet med dette er å få etablert en felles samarbeidsarena som vi kan bygge videre på –Profilering: Lokale kulturarrangementer i 4 Vestfold-byer - Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik - i løpet av 2008. Programmet kan utvides til andre Vestfold-kommuner dersom våre øvrige lokale foreninger melder sin interesse. –Bevisstgjøring av fagforeningene: nestleder/organisasjonssekretæren utarbeider forslag til strategier i samarbeid med et utvalg av representanter for lokale fagforeninger. Forslagene legges frem for fylkesstyret. –Alliansebygging: Vi vil jobbe aktivt med følgende samarbeidspartnere: Vestfold Innvandrerråd, KS i Vestfold, LO i Vestfold, Norsk Folkehjelp og NAV. Målsetting er en større konferanse om inkludering og arbeidslivet. –Aktiv bruk av nettsidene: Det opprettes egen internettsider med fokus på temaet "Mangfold". Sidene brukes aktivt til å holde foreninger og tillitsvalgte oppdaterte på utviklingen innenfor dette området.

55 Arbeidsgiver og fagforening må ansvarliggjøres!

56 §7 Fremme likestilling og hindre diskriminering - HA (KS) Partene erkjenner behovet for videre arbeid for å fremme likestilling og å hindre diskriminering. Mangfold i arbeidsstyrke og ledergruppe er viktig for å utnytte de menneskelige og samfunnets ressurser og fremme verdiskapning. Partene anbefaler derfor at arbeidsgiver som en integrert del av sin arbeidsgiverpersonalpolitikken legger vekt på rekruttering av arbeidstakere med ulik bakgrunn. Arbeidet med for å fremme likestilling og å hindre diskriminering lokalt tillegges de som har det overordnede ansvar for arbeidsgiverpolitikken i den enkelte kommune/fylkeskommune. Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet.

57

58 -Den kommunale arbeidsplassen skal avspeile mangfoldet i befolkningen. -Vi bør ha personalpolitiske mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnsammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. -Annonseteksten bør oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. -Kommunene bør ha en egen handlingsplan for rekruttering jfr. KS HA §7 Forslag - arbeidsplass

59 Konkrete tiltak

60 -Å få til et forpliktende samarbeid med kommunen for å skape et bedre arbeidsmiljø for mennesker med etniskminoritetsbakgrunn -Sette integrering på kommunens og foreningens dagsorden -Prioritering av motiverings- og holdningskapende arbeid for våre egne tillitsvalgte som bl.a sitter i ansettelsesutvalg -Motarbeide/forebygge rasisme og fremmedfrykt hos våre egne tillitsvalgte/medlemmer -Å etablere et flerkulturelt møteplass for våre medlemmer Sandefjordmodellen

61 Vestfold Et inkluderende og framtidsrettet fylke preget av respekt for det mangfold av mennesker som bor her En bredere måte å tenke på…… Handlingsplan for økt rekruttering og likebehandling av personer med innvandrerbakgrunn til stillinger i kommunal sektor i Vestfold 2008-2012

62 Forslag – fagforeningen (i) Ta i bruk Sandefjordmodellen (m/arbeidsgiveren) Eget forsøksprosjekt - mål og konkrete tiltak – f.eks etablere en dialog med innvandrerforeningene? Invitere medlemmer med minoritetsbakgrunn til pizzakveld? Kompetanseheving for tillitsvalgte - ta etnisk diskriminering på alvor

63 Forslag – fagforeningen (ii) Eget kurs for medlemmer/tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn i) sikrer minoritetsperspektivet i foreningen ii) kompetanseheving og medlemspleie iii) bevisst verving/rekruttering iv) en møteplass for drøfting av mangfoldsspørsmål

64 Profilering og synnliggjøring er viktig! Vi må vise oss frem på alle 3 områder

65 www.utrop.no vestfold.fagforbundet.no/mangfold/ www.mangfoldsportalen www.imdi.no/arbeidsliv www.ldo.no/arbeidsliv

66 3 konkrete forslag til tiltak rettet mot arbeidsplassen egen organisasjon samfunnet Skal tiltaket gjennomføres på Lokalplan? Fylkesplan? Forbundsplan? (eller alle 3?)

67 - dukonkrete saker Har du forslag om konkrete saker vi bør prioritere? Tiltak rettet mot 1) arbeidsplassen 2) egen organisasjon 3) samfunnet ?? Tiltak gjennomføres på -lokalplan -fylkesplan –forbundsplan ?? 1 2 3


Laste ned ppt "Integrering og inkludering – fagbevegelsens rolle Troms / Romsa 21. november 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google