Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: 40 - 45 min. Velkommen til Rotaryskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: 40 - 45 min. Velkommen til Rotaryskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: 40 - 45 min. Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2300 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset er utarbeidet og tilrettelagt av Bjørn Dufseth, Oppegård Rotaryklubb Omarbeidet av Jens Petter Aalborg for D-2300 Endringer i dokumentet ikke tillatt. Eventuelle forslag til endringer sendes tekstforfatter St

2 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006  Gode kunnskaper om Rotary gir meningsfylt medlemskap  Distriktet vil utvikle et kurstilbud for så vel nye som eksisterende medlemmer  Kurset skal gi:  Generell informasjon om Rotary  Informasjon om egen klubb  2006-07 RI-president William Boyd og tema:  ”Et bedre Rotary og Bedre Rotarianere”  ”Lead the Way” ”Introduksjon til Rotary” – Mål St

3 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006  Litt historikk  Om Rotary og Rotarys organisasjon  Inner Wheel  Rotaract  Klassifikasjonsprinsippet  Rotary Foundation - RF  Rotary på "web"  Litt om økonomi Innhold

4 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006  Norsk Rotaryhåndbok  Internett: Hjemmesidene til RI, RF, NORFO, D2260, Inner Wheel Norge, Rotaract Norge  Div. informasjon fra Inner Wheel distrikt 31  Div. informasjon fra Rotary distrikt 2260  Rotary Norden, div. artikler og notiser  ”A Century of Service” – utgitt i fm. Rotarys 100 års markering Kildehenvisning

5 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Hva er ROTARY INTERNATIONAL · ROTARY INTERNATIONAL er en sammenslutning av alle rotaryklubber i verden. · ROTARY INTERNATIONAL er en verdensomspennende organisasjon av ledere i yrkes- og næringsliv som yter humanitær bistand, fremmer høy etisk standard innen alle yrkesgrupper og bidrar til å bygge vennskap og fred i verden. All informasjon om Rotary er åpent tilgjengelig for alle. Rotaryklubbene er upolitiske og er åpne for medlemmer uavhengig av religion, kultur, kjønn og etnisk bakgrunn.

6 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Litt historikk Unity Building De første rotaryanere  ROTARY INTERNATIONAL  Stiftet 23. feb. 1905 i Chicago av Paul Harris  Første nordiske klubb startet i Norge 1922 Kristiania (Oslo) Rotaryklubb 1. juni 1922  xxxxxx RK chartret åååå Fadderklubb yyyyyyy RK

7 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Rotarianere i verden og i Norge  Ca. 1,21 mill. rotarianere i 32.462 klubber i 168 land  140.000 kvinnelige rotarianere (ca. 11,5%)  2.000 klubber m/kvinnelig president  I Norge ca. 13.400 rotarianere i 335 klubber med 7 distrikter  1.489 kvinnelige rotarianere (ca. 11%; første i 1989)  I Norden ca. 70.000 rotarianere

8 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Rotaryhjulet  Symboliserer  rotasjonsprinsippet  24 tenner, 6 eiker  kilespor (arbeid – ikke hvile)  fargene kongeblått og gull  24 tenner symboliserer at du er rotarianer 24 timer i døgnet (ikke bare 1 time hver uke)  Bær nålen daglig for å vise ditt engasjement

9 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Rotarys motto  Service above self  Grunnpillaren for Rotarys eksistens og virke  Oppsto i 1911, dagens form er fra 1989  Mottoet leder inn på at rotarianere skal ha høye tanker om sin gjøren og laden ikke bare i organisasjonens virke, men også som mennesker i dagliglivet  Fokusere også på de immaterielle og medmenneskelige verdier

10 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Rotarys formål  Å gagne andre  Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre  Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet  Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv  Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre

11 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 4 spørsmålsprøven  Er det sant?  Er det rettferdig overfor alle det angår?  Vil det skape forståelse og bedre vennskap?  Vil det være til beste for alle det angår?  Lansert 1932 under depresjonen i USA (H. J. Taylor)  Ledetråd for å sette fokus på høy kvalitet og ærlig handel i forfatterens firma om saker vi tenker, sier og gjør

12 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Klassifikasjonsprinsippet  Klassifikasjonsprinsippet har sin bakgrunn i Paul Harris’ ide om å skape Rotary;  Ledere fra forskjellige foretak samles i en kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne, utveksle erfaringer og støtte hverandre i bestrebelsen på å drive hederlige virksomheter.  Medlemssammensetningen i alle rotaryklubber bygger på prinsippet om å ha ett medlem fra hvert yrke eller næring. Klubben skal representere et tverrsnitt av yrkes- og næringslivet i det lokalsamfunnet klubben er en del av. Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon, representerer dette yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i det yrket/bransjen.

13 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Inner Wheel  IW er en av verdens største kvinneorganisasjoner. IW er fundert på Rotary-bevegelsens idealer og prinsipper  Stiftet 10. jan.1924 i Manchester av Margarette Golding. Bergen IW første klubb i Europa ex. England ble etablert i 1935  IW har ca. 104.000 medlemmer i ca. 103 land. I Norge ca. 2.200 medlemmer i 98 klubber i 5 distrikter. D31 (Oslo, Akershus, Østfold) har 580 medl. I 21 klubber.  Medlemmene består av kvinner som gjennom slektskap/familiært forhold har nær tilknytning til et medlem av en Rotary-klubb  Tyngdepunktet i IWs arbeide ligger i et flerfold av hjelpeoppgaver, så som til barn i nød, til hospitaler/klinikker, utdanning, besøk hos ensomme eldre mv.

14 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Rotaract  Rotaract er en verdensomspennende organisasjon av unge mennesker med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring. Organisasjonen jobber for personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt, og er i tillegg et stort sosialt nettverk basert på vennskap på tvers av by- og landegrenser.  Rotaract tilbyr et utfordrende og utviklende miljø for samfunnsengasjerte og nysgjerrige ungdommer mellom 18-30 år.  Rotaract ble etablert i 1968 i USA, og i Norge i 1969 (Gimle RTC)  Rotaract har ca. 173.000 medlemmer i over 7.500 land. Det er 15 klubber i Norge, en i D2260 (Kolbotn)  Rotaract er et av de viktigste rekrutteringsområder for nye medlemmer til Rotary

15 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Distrikt 2300  Omfatter  Hedmark  Oppland)  Eda i Sverige  35 klubber  1280 medlemmer  Guvernør 2007-2008  Snøfrid Skaare, Vinstra RK

16 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Ny organisasjonsstruktur – Klubbens lederplan  Formålet med ”Klubbens lederplan” er å styrke Rotary på klubbnivå ved å tilby et administrativt rammeverk for aktive rotaryklubber  Anbefalt administrativ struktur for rotaryklubbene i D2300, med virkning fom. Rotaryåret 2007-08

17 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Klubbens lederplan Aktive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom- fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere Service Above Self Klubbens lederplan

18 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Ny komitéstruktur Styre Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Medlems- utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Assisterende guvernører Administrasjon Dette gjør vi for vår selvutvikling og fellesutvikling Dette er vår verktøykasse Dette gjør vi for våre medmennesker

19 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Rotary Foundation  RF er Rotarys "flaggskip"  RF ble opprettet i 1917 - grunnlegger Arch C. Klumph  RF finansierer Rotarys stipendieordninger, utvekslingsprogrammet GSE og humanitære prosjekter  RF fordeler ca USD 100 mill hvert år  Noen programmer finansiert av RF  Polio Plus  Matching Grants  Individual Grants  3H – Health, Hunger and Humanity grants (humanitært hjelpeprogram)  Rotary Volunteers  GSE (Group Study Exchange)  Rotary World Peace Fellowship

20 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Rotary Foundation – RF Utvekslingsprogrammet GSE  GSE – Group Study Exchange  4 – 6 ukers studietur for å studere andre lands kultur, samfunns- og yrkesliv  Gruppe på 4 (pluss leder) med ulik yrkesbakgrunn  Reiser fra rotarydistrikt i et land til et distrikt i annet land med gjenvisitt  Ledes av erfaren rotarianer  Lokale rotaryklubber sørger for opphold og programmet lokalt

21 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Annen finansiering  Tiltaksfondet  Opprettet under distriktskonferansen oktober 1988  Formål –Å fremme humanitære aktiviteter og tiltak som er egnet til å virkeliggjøre Rotarys idealer og mål  Bidrag fra fondet kan gis til prosjekter initiert av klubbene eller av distriktet  Forvaltes av styre bestående av IPDG, DG og DGE

22 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Andre program, stipendier etc.  RYLA – Rotary Youth Leadership Award  Lederopplæring av ungdom 18 – 24 år  3 – 4 dagers internatkurs (week-end)  Internasjonal ungdomsutveksling  Et års gjensidig utveksling av ungdom (gymnasiaster)

23 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Andre program, stipendier etc. (forts)  Georgia-stipendiet  Ungdom 18 – 24 år inviteres til et års studium ved et college eller universitetet i Georgia  Åpent for barn/slektninger av rotarianere  Handicamp Norway  Internasjonal sommerleir i 2 uker for fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer 18 – 28 år på Haraldvangen og i Nord-Norge

24 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Rotaryhåndboken  Innhold  Huskeliste for styret  Norske rotarydistrikter  Norsk Rotary Forum (NORFO)  Kontaktpersoner for rotaryaktiviteter  Kvinner i Rotary  Inner Wheel  Handicamp  Div. praktiske opplysninger  Historikk  Klubbens oppbygging og virksomhet –tjenestegrenene  Stipendier  Klubb- og medlemsoversikt ("matrikkelen")

25 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Rotary på web

26 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 RI regnskap 2005 Inntekter Forbruk

27 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 RF forbruk

28 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Et bedre Rotary og Bedre Rotarianere


Laste ned ppt "Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2006 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: 40 - 45 min. Velkommen til Rotaryskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google