Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. (HiVe)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. (HiVe)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. (HiVe)
BLOMSTRENDE FRAMTID – I EN FUSJONERT INSTITUSJON. Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. (HiVe) Fakultet for lærerutdanning. (HiBu)

2 Nye rammeplaner for studier.
Stramme nasjonale føringer for lærerutdanningene: Utdanningsregioner. Nye rammeplaner for studier. Barnehagelærer Grunnskolelærer 1-7 Grunnskolelærer 5 – 10 Lektorutdanninger 8 – 13 Praktisk Pedagogisk utdanning PPU. Mastergradsutdanninger. PhD-utdanninger. Etter- og videreutdanning Bachelorutdanninger Utdanningsvitenskapelig forskning. Pedagogisk FoU Fagdisiplinorientert FoU Fagdidaktisk FoU

3 Noen studenttall reg dbh 15.05.12
Registrerte studenter FLU GLU 1-7 GLU 5-10 PPU Reg tot fak. HIVE 385 102 80 1484 HIBU 0 (159+23) 59 86 210 709 Landsbasis 4596 1863 1697 1736 søkertall 2012 FLU GLU 1-7 GLU 5-10 PPU HIVE 175 83 85 Ca 220 HIBU 81 77 Ca 370

4 Masterprogram og Ph.D HiBu:
Master i utdanningsledelse Master in Human Rights and Multiculturalisme ca 85 søkere HiVe Master i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap. Master i pedagogiske tekster Master i pedagogikk – 2 spesialiseringer. Master i norskdidaktikk Master i faglitterær skriving Integrert lektorprogram HiVe: Ph.D- Tekstkulturer og læringskontekster i barnehage og skole. (til akkreditering)

5 Eksempler på samarbeid i dag
OFA - pilot lærerutdanning GLU 1- 7 Drammen Forskningsprosjekt. IKT – samarbeid i EU prosjekt. Oppdragsvirksomhet. Karriereveiledning (Også med Fylkeskommuner som samarbeidspartner) Veiledning nyutdannede EVU i Lesing EVU i Matematikk EVU i Skoleutvikling

6 Fusjon eller allianse. SAK synes å kreve et tettere samarbeid.
Hva vil vi kunne oppnå: Lærerutdanninger. Større faglig bredde og større fagmiljøer. Eks. RLE, Praktiske- og estetiske fag, Språkfagene, pedagogikk. Kunne rekruttere bredt til hele utdanningsløpet. Styrket forskningsinnsats. Samarbeider i dag, men kan styrkes ytterligere. Kravet til forskningsbasert utdanning. Styrket institusjon nasjonalt og internasjonalt. Styrket oppdragsvirksomhet.

7 Ser vi skjær i sjøen

8 Hvilke skjær ser vi? Geografi ? Strukturer ?
Hard eller myk fusjonsprosess. Ett fakultet. Hvor mange institutter og prinsipper for inndeling? Tilgengelig ledelse for fagmiljøene.

9 Våre anbefalinger og vurderinger
Allianse ikke nok, men viktig med alliansepartnere. Rask avgjørelse før også skjær utenfor leia blir sett på som risiko. (vi kan ha ulik vurdering av farvann som gjør at noen kan ende som landkrabber) Det er tenkt og utredet nok til at det kan fattes en prinsipiell beslutning. Når hovedprinsipper om en fusjonert institusjon og fakultetsstrukturen er vedtatt er det tid for å planlegge detaljer. Fagpersonalet er motivert for en tettere kobling mellom våre to høgskoler nå.

10 Det verste som kan skje oss:


Laste ned ppt "Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. (HiVe)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google