Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. (HiVe) Fakultet for lærerutdanning. (HiBu) BLOMSTRENDE FRAMTID – I EN FUSJONERT INSTITUSJON.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. (HiVe) Fakultet for lærerutdanning. (HiBu) BLOMSTRENDE FRAMTID – I EN FUSJONERT INSTITUSJON."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. (HiVe) Fakultet for lærerutdanning. (HiBu) BLOMSTRENDE FRAMTID – I EN FUSJONERT INSTITUSJON.

2 Barnehagelærer Grunnskolelærer 1-7 Grunnskolelærer 5 – 10 Lektorutdanninger 8 – 13 Praktisk Pedagogisk utdanning PPU. Mastergradsutdanninger. PhD-utdanninger. Etter- og videreutdanning Bachelorutdanninger Utdanningsvitenskapelig forskning. Pedagogisk FoU Fagdisiplinorientert FoU Fagdidaktisk FoU Stramme nasjonale føringer for lærerutdanningene: Utdanningsregioner. Nye rammeplaner for studier.

3 Noen studenttall reg dbh 15.05.12 FLUGLU 1-7GLU 5-10PPUReg tot fak. HIVE38510280 1484 HIBU0 (159+23) 5986210709 Landsbasis4596186316971736 FLUGLU 1-7GLU 5-10PPU HIVE1758385Ca 220 HIBU08177Ca 370 søkertall 2012 Registrerte studenter

4 Masterprogram og Ph.D HiBu: – Master i utdanningsledelse – Master in Human Rights and Multiculturalisme ca 85 søkere HiVe -Master i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap. -Master i pedagogiske tekster -Master i pedagogikk – 2 spesialiseringer. -Master i norskdidaktikk -Master i faglitterær skriving -Integrert lektorprogram -HiVe: Ph.D- Tekstkulturer og læringskontekster i barnehage og skole. (til akkreditering)

5 Eksempler på samarbeid i dag OFA - pilot lærerutdanning – GLU 1- 7 Drammen Forskningsprosjekt. – IKT – samarbeid i EU prosjekt. Oppdragsvirksomhet. – Karriereveiledning (Også med Fylkeskommuner som samarbeidspartner) – Veiledning nyutdannede – EVU i Lesing – EVU i Matematikk – EVU i Skoleutvikling

6 Fusjon eller allianse. SAK synes å kreve et tettere samarbeid. Hva vil vi kunne oppnå: – Lærerutdanninger. Større faglig bredde og større fagmiljøer. Eks. RLE, Praktiske- og estetiske fag, Språkfagene, pedagogikk. – Kunne rekruttere bredt til hele utdanningsløpet. – Styrket forskningsinnsats. Samarbeider i dag, men kan styrkes ytterligere. Kravet til forskningsbasert utdanning. – Styrket institusjon nasjonalt og internasjonalt. – Styrket oppdragsvirksomhet.

7 Ser vi skjær i sjøen

8 Hvilke skjær ser vi? Geografi ? Strukturer ? Hard eller myk fusjonsprosess. – Ett fakultet. – Hvor mange institutter og prinsipper for inndeling? – Tilgengelig ledelse for fagmiljøene.

9 Våre anbefalinger og vurderinger Allianse ikke nok, men viktig med alliansepartnere. Rask avgjørelse før også skjær utenfor leia blir sett på som risiko. – (vi kan ha ulik vurdering av farvann som gjør at noen kan ende som landkrabber) – Det er tenkt og utredet nok til at det kan fattes en prinsipiell beslutning. Når hovedprinsipper om en fusjonert institusjon og fakultetsstrukturen er vedtatt er det tid for å planlegge detaljer. Fagpersonalet er motivert for en tettere kobling mellom våre to høgskoler nå.

10 Det verste som kan skje oss:


Laste ned ppt "Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. (HiVe) Fakultet for lærerutdanning. (HiBu) BLOMSTRENDE FRAMTID – I EN FUSJONERT INSTITUSJON."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google