Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOIS Datakvalitet og kontroll Hege Line Løwer Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOIS Datakvalitet og kontroll Hege Line Løwer Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOIS Datakvalitet og kontroll Hege Line Løwer Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 Hva har endret seg siden NOIS-1? Hovedproblemer i NOIS-1 Mest praktiske problemer med koding av variablene –Siste oppfølgingsdato –Reoperasjon som risikovariabel og utfallsvariabel Pasientdiagnostisert infeksjon Oppfølging etter utskrivelse Kvalitetssikring av datagrunnlaget Hovedproblemer i NOIS-2 Problemene er ”dypere” Problemer med enhetlig koding av variabler på sykehus- og avdelingsnivå –Sårkontaminasjon (renhetsgrad) –ASA-score Ulik praksis på forskjellig sykehus –Profylakseforeskriving Oppfølging etter utskrivelse Kvalitetssikring av datagrunnlaget

3 Hva er bra? Datakvaliteten Utvikling og bruk av elektroniske løsninger Flere sykehus som overvåker flere typer inngrep Oppfølging etter utskriving

4 Oppsummering av kjente problemer Siste oppfølgingsdato Oppfølging etter utskriving Reoperasjon Ulik praksis –ASA og renhetsgrad –Antibiotikaprofylakse Kvalitetssikring –Logiske kontroller Bruk av data

5 Siste oppfølgingsdato siste dato for kontakt med pasienten hvor det ble foretatt en evaluering av infeksjonsstatus. Dette er den dato som sist fremkommer av: –utskrivingsdato –dato pasienten/legen svarte på brev –dato for poliklinisk kontroll –dato for død –datoen pasienten utviklet organ/hulrom infeksjon

6 Oppfølging etter utskriving 30 dager (1 år) - stor jobb Store variasjoner innen samme region ved like operasjoner og lik sykehusstørrelse Tips og hint: –Tidspunkt for skjema hjem til pasient er viktig –Forskjellig taktikk for forskjellige pasientgrupper –Sende skjema med pasienter ved utskriving dersom de skal til rehabilitering –Inkludere god muntlig og skriftlig (brosjyre) informasjon ved utskrivingssamtale

7

8 Reoperasjon som risikovariabel og utfallsvariabel Gjelder i hovedsak hofteproteser Vanskelige variabler er 25, 26 og 41 (40) Blir svært mye mindre når NFC utgår i NOIS-3

9 Ulik praksis ved sykehusene 2 dimensjoner: Forskjellig fortolkning: –Sårkontaminasjon –ASA-score Forskjellig praksis: –Antibiotikaprofylakse

10 Sårkontaminasjon Nois-1

11 ASA-score Nois-1

12 Antibiotika- profylakse: Forskjellig praksis ved forskjellige sykehus (keisersnitt)

13 Kvalitetssikring – logiske kontroller

14 Hva kan sykehusene gjøre? Mer ”datateknisk”: logiske kontroller bygget inn i datasystemene –Datoer stemmer overens –Inngrepets lengde er innenfor “normal” –Kjønn og keisersnitt –Alder og operasjonskoder –Knivtid og operasjonskoder –Antibiotikaprofylakse og operasjonskoder –Infeksjonsdato og –type stemmer med periode (utskriving/30 dager/1 år)

15

16 Ligger på: www.fhi.nowww.fhi.no

17 Bruk av data skaper kvalitet ”Garbage in – garbage out” Hoveddelen av kvalitetssikringen må foregå på sykehuset –Sykehusene må selv bruke egne data! –Tilbakemelding til avdelingene/kirurgene Skape interesse lokalt om resultater Godt samarbeid mellom sykehus og FHI –Rask og god levering av data til FHI –Rask analyse og tilbakemelding fra FHI –FHIs rolle blir en ”siste sjekk”

18 Oppsummering av utfordringene fremover Entydig mal Enhetlig praksis Elektronisk datafangst Kvalitetssikring av data Oppfølging etter utskriving Bruk av data

19 Spørsmål?


Laste ned ppt "NOIS Datakvalitet og kontroll Hege Line Løwer Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google