Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAP : norsk arkitekturportal Et spennende samarbeid Foredrag ved NFF/T-seminaret 10.11.04. Kjersti Lie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAP : norsk arkitekturportal Et spennende samarbeid Foredrag ved NFF/T-seminaret 10.11.04. Kjersti Lie."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAP : norsk arkitekturportal Et spennende samarbeid Foredrag ved NFF/T-seminaret 10.11.04. Kjersti Lie

2 © Kjersti Lie De som står bak NAP Prosjektledelsen: Leder for AHO-biblioteket, Sidsel Moum Leder for NALs bibliotek, Frid Welde Leder for UBiT, Biblioteket for arkitektur/bygg/design, Kjersti Lie Finansiering: ABM-Utvikling (NOK 200.000) & de deltagende institusjoner (NOK...)

3 © Kjersti Lie NAP : norsk arkitekturportal Hvorfor Hva For hvem Hvordan Fremtidsvyer

4 © Kjersti Lie Hvorfor NAP? ”hybrid” fagområde: informasjon på mange ulike medier – i mange ulike former Informasjon i mange ulike arkiver og samlinger Per i dag: Ingen samlet oversikt over disse kildene.

5 © Kjersti Lie Hva NAP IKKE skal være: en allvitende online referansebibliotekar innen norsk arkitektur og byggeskikk en fullstendig norsk arkitekturhistorie et fullstendig norsk arkitekturleksikon

6 © Kjersti Lie Hva NAP skal være: Utnytte WWW til å... Lage en samlet oversikt over kilder innen arkitekturfaget (norske forhold) & Vise at det finnes viktig informasjon også utenfor Internett.

7 © Kjersti Lie Hvorfor enda en portal? Norsk språk Norske forhold BIBSYS emneportal krever at registrerte ressurser har en URL

8 © Kjersti Lie Hvem NAP skal være for: Studenter Forskere Praktiserende arkitekter Bibliotekarer o.a. informasjonsspesialister Personer med en spesiell interesse for – eller behov for kunnskap om – norsk arkitektur

9 © Kjersti Lie

10 Samarbeid Ikke-formalisert Planlagt og avtalt ”Akutt” samarbeid Frivillig samarbeid Motvillig samarbeid /trenering/motarbeid

11 © Kjersti Lie Mer samarbeid Samarbeid i... ulike faser av prosjektet ulike deler av prosjektet Mellom personer med... ulik kompetanse; rolle; posisjon ulik grad av tilknytning til prosjektet ulik investering/involvering i prosjektet Mellom ulike institusjoner

12 © Kjersti Lie NAP-samarbeid I prosjektgruppa Med fremtidige brukere På egen arbeidsplass Med andre avdelinger innen egen institusjon Med andre institusjoner (prinsipielt) og personer (praksis) Med bevilgende myndigheter

13 © Kjersti Lie Innen prosjektgruppa Et frivillig samarbeid mot samme mål Basert på et velfungerende ikke- formalisert samarbeid Samarbeidsform: –Prosjektmøter, –individuell jobbing, –e-post

14 © Kjersti Lie Prosjektgruppa, forts.: Konsensus om mål, fremdrift, fordeling Ulik investering må være avtalt Informasjon Kompetanse i kommunikasjons- og prosessverktøy Kreativitet og humor! Ansvarliggjøring

15 © Kjersti Lie Samarbeid utenfor gruppa Ofte ikke frivillig/valgt Ulik posisjon: Vi har bruk for dem, - ikke omvendt! Et verktøy som er nyttig for samarbeid utenfor prosjektgruppa, er en lettfattelig kortbeskrivelse av prosjektet.

16 © Kjersti Lie På egen avdeling Informasjon og innspill Klar omfordeling av arbeidsoppgaver og ansvarsområder, der det er aktuelt Endret fokus på arbeidsoppgaver for en periode? Endret servicenivå akseptabelt for en tid? Engasjement avler engasjement!

17 © Kjersti Lie Med brukere Viktig for å sikre at vi ikke svarer på spørsmål som aldri blir stilt!

18 © Kjersti Lie Med andre avdelinger Avtalt – og ”akutt” Gå tjenestevei – eller avklar andre informasjonsveier Dokumentér avtaler TTT

19 © Kjersti Lie Med andre institusjoner ”Selge” dem NAP Éngangs: Gå riktig vei, treff riktige personer! Løpende: Utvikle en samarbeidsmodell

20 © Kjersti Lie Med bevilgende myndigheter Ofte formalisert, krav om rapportering o.a. Interesserte, vel-informerte kontaktpersoner er gode å ha!

21 © Kjersti Lie Etter prosjektperioden Fra prosjekt til drift – fra person til institusjon Fortsatt samarbeid viktig for utvikling av ressursen Drift – en nasjonal oppgave? NB? Faglig utvikling: et fortsatt samarbeid

22 © Kjersti Lie Samarbeidsammendrag Tenk gjennom hvem som blir samarbeidspartnere. Kommunikasjons- og prosessverktøy Forankres i institusjonen, ikke personavhengig Dokumentér alle avtaler TTT


Laste ned ppt "NAP : norsk arkitekturportal Et spennende samarbeid Foredrag ved NFF/T-seminaret 10.11.04. Kjersti Lie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google