Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GRA 3137 IKT i SMB 2.samling1 GRA 3137 IKT i SMB Samling 2 zHva er et IKT system yHistorikk yDatamaskinsystem yNettverkssystemer yInternett zLøsninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GRA 3137 IKT i SMB 2.samling1 GRA 3137 IKT i SMB Samling 2 zHva er et IKT system yHistorikk yDatamaskinsystem yNettverkssystemer yInternett zLøsninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling1 GRA 3137 IKT i SMB Samling 2 zHva er et IKT system yHistorikk yDatamaskinsystem yNettverkssystemer yInternett zLøsninger for SMB zFagoppgave: Å lage nettbutikk y(Representanter fra Mamut )

2 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling2 Hva er et IKT system? z3 lags modell yMaskinvare (datamaskin og nettverkskomp.) yGenerell programvare (operativsystem, db- systemer, progr.språk etc.) yApplikasjonsprogrammer (økonomi, lønn, ordrebehandling/ salg, lager innkjøp mm)

3 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling3 Datamaskin - maskinvare zProsessor zHukommelse (RAM) zDisk/ disksystemer zPeriferi (printere, CD, disketter zKommunikasjonsenheter (modem, hub,rutere) zUPS,

4 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling4 Hva er et program? zDatadel som beskriver filsystemet (databasen) og andre data zBehandlingsdel som inneholder programsetninger (instruksjonen) beskriver behandlingen som skal gjøres på dataenne i datadelen.

5 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling5 Historikk z1950 - zMainframes store maskinsystemer. SMB henvist til servicebyrå løsninger z1960 - zDe første tegn på distribuert edb: Via tlf.l tilknyttes printere/kortlesere, Vi får timesharing med skr.maskin terminaler zSMB fortsatt servicebyrå

6 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling6 Historikk (forts.) z1970 - Distribuert edb skyter fart zMinimaskin. SMB får egne maskiner. (Problem med kablingen) z1980 - Microcomputer (PC) - kostnadseffektive løsninge. Nettverk av PC’er som kan dele printere og andre ressurser

7 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling7 Hva er et IKT system Generell programvare zOperativsystemer za) DOS 3.x, Windows 95, 98, 2000 Prof. zb) Unix, Linux, (Windows NT), z Windows2000 server, Novell, Banyan zDatabasesystemer za) Access, Clarion, zb) Oracle, SQL-server, DB2, Informix,

8 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling8 Generell programv. (forts.) Programmeringsspråk mm zC, C++, (Fortran, Cobol), SQL, Pascal, Visual Basic, databasespråk, skjermbildespråk (forms) f.eks Delphi,Access, Oracle Forms zInternett: Java, XML, HTML

9 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling9 Applikasjonsprogrammer zDekker aktuelle funksjoner/ rutiner i en bedrift f.eks økonomisystemer Eksempel y- Enkle systemer - microbedrifterGBA y- System for mindre SMB’erGBA y- System for større SMB’erRubicon y- System for store bedrifterAgresso y- System for konsern (ERP) SAP/Oracle

10 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling10 Funksjonelle IKT systemer zOrdrebehandling/ salg (registre for kunder, varer, ordrer) zProduksjon (register for produkter og delprodukter - reg. for “del av - inngår i” zInnkjøp/ lager (register for råvarer, deler, leverandører, bestillinger) zØkonomi (registre for leverandører, kunder, hovedbok, kostn.steder, kost.art

11 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling11 Systemintegrasjon zData oppstår, behandles i ett system og viderebehandles i et annet system. Økonomiske transaksjoner ender tilslutt opp i bedriftens økonomisystem. zTo prinsippløsninger: y- Frittstående programmer for delsyst./funksj. y- Programpakker som dekker flere funksjoner y “alt-i-ett” fra én programleverandør

12 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling12 Eksempel på database - filsystem: lønn zPersonfil (master) - pers.nr z- Fil for lønnarter og behandlingsregler z- Fil for stillingskategorier z- Fil for utd/ erfaring/ kompetanse z- Fil for kostnadssteder z- Fil for historikk transaksjoner f.eks 3 år z- Fil for lønnsatser

13 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling13 Nettverkssystemer (OSI) zKabel/ radiolinje - båndbredde zProtokoller (TCP/IP) zNettverksoperativsystemer + hjelpesyst. For overføringskontroll, antivirus, brannvegger, kryptering zTjenester yVideo, tekst, tale og data

14 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling14 Hva er et LAN (WAN) zLAN kopler PC’er og andre maskiner i nett gir brukerne adg. Til felles filer og felles ressurser (periferiutstyr). På en maskin ligger alle filer/dber - filserver zLAN hw: NIC - Network interface card - RAID - redundant array of inexpensive disks, UPS (uninteruptable power supply) zTlf. utenfra; ACS (asynch.comm.server)

15 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling15 LAN for SMB zProblem; Drifting og adm. av systemene avgjør valg av type LAN zLAN i SMB baseres på 5 ulike client/server løsninger + internett

16 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling16 Client/ server nettverk zServer: En datamskin som er åpen for on- line tilgang zClient; Programvare som til å utføre on- line operasjoner, f.eks e-mail, surfe

17 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling17 5 typer client/ server konfig. aktuelle for SMB z1.Terminal emulator - PC brukes som z terminal(P) mot en eller flere servere z2. Presentasjon (P) + noe prosess. på PC z3. P +all programlogikk på PC z4. P +noen data(faste) på PC z5.P +alle data på PC, server brukes til fil og printdeling, komm. + backup/recovery

18 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling18 Hvorfor client/ server systemer for SMB? zBedriften er liten og kan endres raskt zEndringer omfatter etmindre antall brukere ad gangen zSmå systemer kan prototypes raskt zEt nettverks operativsystem kan adm zMange typer servere samtidig - en ny funksjon kan implementeres raskt på en dedikert server istedetfor på et storsystem

19 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling19 Hva er internett zInternasjonelt nettverk av mange nettverk med datamskiner som er sammenkoplet zAksess til nettet via ISP (internett system provider) zHovedfunksjoner ye-mail yWWW

20 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling20 Internett - grunnleggende zDet handler ikke om computere og fancy akblinger, bredbånd, radio o.l zDet handler om menneskelige relasjoner kommunikasjon og kunnskapsdeling zDagens problem: Kapasitet på zkommuniaksjonssiden

21 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling21 Noen spørsmål? zHvem eier internett? zHvem administrerer nettet? zAktører? zHvem betaler for hva? zLøsninger for SMB basert på internett?

22 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling22 Internett (forts.) zWeb-server: Maskin hvor web-sider er tilgjengelig zWebklient= browser: (Explorer,Netscape, (Opera - norskutviklet)) zDomenenavn kan være et bedriftsnavn +: zidentifiserer vertsmaskinen for en web- adresse på nettet

23 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling23 Hvem eier internett? zIngen eier nettet z- Microsoft, AOL, Cisco, Worldcom og Netscape har spilt ledende roller i utviklingen av nettet zMicrosoft og andre har større nettverk som dels er en del av internett og dels er proprietære nettverk med egne tjenester utenom internett

24 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling24 Hvem administrerer nettet zNetwork Information Centre yTekniske standarder for nettet zWWW Consortium (W3C) yProgramspråk forr nettapplikasjoner zIANA (Internet Assigned Number Authorisation) og ICANN (Internet Corp. for Assigned Numbers) yInt. administrasjon av domenenavn

25 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling25 Registrering av domenenavn zI Norge har det statlige forsknings- og undervisningsnett, Uninett (avd. NORID) ansvaret for registrering av domenenavn zBedrift/ privatperson henvender seg til en registrar som registrerer domenenavn hos NORID. En registrar kan/trenger ikke være ISP.

26 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling26 Domenenavn - utstillingsvindu mot verden zPost og Teletilsynet under Samferdsels dept. /Nærings og Handelsdept har nylig laget utkast til lover/regelverk y15 domenenavn pr bedrift 2000/2001 yIdag ingen lov mot domenepirater slik USA yDen som registrerer domenavn har ansvaret for ikke å krenke andres rettigheter

27 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling27 Aktører zBrukere (personer/ organisasjoner) zISP’er zTeleselskaper som eier det fysiske nettet zTjenestetilbydere

28 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling28 Hvem betaler zBrukeren betaler for internetttilknytning til ISP, betaler lokaltakst til teleselskap zTjenestetilbydere får vanligvis ikke betalt av noen. Må evt ta betalt for tjenesten, annonseinntekter på websidene zFor å øke tjenestetilbudet og dermed trafikken kan teleselskaper evt la tilbyderne få prosenter av sine inntekter

29 GRA 3137 IKT i SMB 2.samling29 Internett løsninger for SMB zEndel ASP - leverandører tilbyr leieavtaler for å kjøre SMBs databehandling over internett zSMB kan ha yEgen mailserver for e-mail og annen internettbruk yEget distrubuert nettverk for arb.stasjoner zFordel: SMB trenger ikke egen ekspertise


Laste ned ppt "GRA 3137 IKT i SMB 2.samling1 GRA 3137 IKT i SMB Samling 2 zHva er et IKT system yHistorikk yDatamaskinsystem yNettverkssystemer yInternett zLøsninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google