Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søkeren må:  Søke  Svare  Møte. Søkeren bør: Passe godt på brukeridentifikasjon og passord (MinID) Legge inn forhåndssvar på www.vigo.nowww.vigo.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søkeren må:  Søke  Svare  Møte. Søkeren bør: Passe godt på brukeridentifikasjon og passord (MinID) Legge inn forhåndssvar på www.vigo.nowww.vigo.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Søkeren må:  Søke  Svare  Møte

2 Søkeren bør: Passe godt på brukeridentifikasjon og passord (MinID) Legge inn forhåndssvar på www.vigo.nowww.vigo.no Sjekke at det er lagt inn riktig mobilnummer og epostadresse på søknaden på vigo.no og MinID Huske å ta med brukeridentifikasjon og passord for å kunne sjekke inntaket og svare hvis man er på ferie

3 Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.novigo.no Vigo.no er åpen for søking fra ca 8. januar 2013 Logg inn med MinID Brukeridentifikasjon og passord fra MinID kommer i posten

4 Hovedprinsippene inntak Vg1 Søkeren har rett til inntak på ett av tre ulike utdanningsprogram på Vg1 Søkeren kan ønske inntil fire skoler på hvert utdanningsprogram. Inntil 2 i hver inntaksenhet Standpunkt – og eksamenskarakterer er hovedgrunnlaget for inntak

5 Meldingselever -1.mars-søkere med behov mottakerskole bør vite om: - Merkes på www.vigo.nowww.vigo.no -Dokumentasjon sendes fra avgiverskole til mottakerskole etter 2. inntak (8. august)

6  Inntak på bakgrunn av: karakterer inntaksenhet nærskole  De som ikke konkurrerer seg inn på ønsket skole vil få plass på annen skole i inntaksenheten  Finnes ikke tilbudet i inntaksenheten din, konkurrerer du på lik linje med søkere i andre inntaksenheter.

7 Inntaksenheter Trondheim: Alle fylkeskommunale skoler Malvik vgs Selbu vgs Gauldal vgs/Melhus vgs Røros vgs Oppdal vgs Meldal vgs/Orkdal vgs Hemne vgs Frøya vgs/Hitra vgs Fosen vgs/Rissa vgs/Åfjord vgs

8 Nærskole I Trondheim er nærskolen den skolen eller de skolene som ligger innenfor 6 km fra der søkeren bor i henhold til folkeregistrert bostedsadresse pr 1. mars. Hvis folkeregistrert adresse er mer enn 6 km fra alle vgs, vil nærskole defineres ut fra den grunnskolen de tilhører. Søkere som ikke kan få oppfylt ønsket idrett på nærskolen, kan søke om å få den skolen som har ønsket idrett som nærskole

9 Søkere fra Trondheim som bor innenfor 6 km fra Malvik vgs får også Malvik vgs som nærskole, hvis de har søkt Malvik vgs Søkere som har opplæring i kinesisk på Sverresborg ungdomsskole kan etter søknad få Trondheim katedralskole som nærskole, dersom de skal ha opplæring i kinesisk Du kan sjekke hva som er nærskolen i Trondheim på http://skoleskyss.stfk.no/ http://skoleskyss.stfk.no/ Utenfor Trondheim er nærskole definert ut fra kommune og poststed

10 Utdanningsprogram med inntak på ferdigheter Vg1 Idrettsfag –Husk å angi spesialidrett og om søkeren ønsker å få vurdert inntak på bakgrunn av attester og karakterer Vg1 Musikk, dans og drama –Husk å angi hovedinstrument og om søkeren ønsker opptaksprøve. –Charlottenlund vgs: Drama –Heimdal vgs og Trondheim Katedralskole: Musikk –Trondheim Katedralskole: Dans –NB! Send kopi av attestene til FVO samtidig med søknaden

11 Søke læreplass Det er mulig å starte opplæring i bedrift direkte fra grunnskolen Forutsetter avtale med bedrift Ta kontakt med Fagenhet for videregående opplæring for nærmere informasjon

12 Søkere til utdanningsprogram 2012-2013 UTDANNINGSPROGRAMPLASSERSØKEREOVERSØKING ANDEL AV TOT. ANT. SØKERE Studiespesialisering1 4011 410100,60 %33,50 % Studiespesialisering m/FO302583,30 %0,60 % Musikk, dans og drama112174155,40 %4,10 % Idrettsfag26022887,70 %5,40 % Bygg- og anleggsteknikk32027385,30 %6,50 % Design og håndverk13313097,70 %3,10 % Elektrofag279357128,00 %8,50 % Helse- og oppvekstfag46745898,10 %10,90 % Medier og kommunikasjon217327150,70 %7,80 % Naturbruk11210492,90 %2,50 % Restaurant og matfag15714290,40 %3,40 % Service og samferdsel226234103,50 %5,60 % Teknikk og industriell produksjon36334394,50 %8,20 % SUM4 0774 205103,10 %100,00 % Andel studieforberedende44,20 %43,70 % Andel yrkesfag55,80 %56,30 %

13 Svar på søknaden Ca 10. juli Inntaket er klart. Gå inn på søknaden på vigo.no for å svare på tilbud om plass/ventelisteplass Søkerne får en påminnelse på SMS når inntaket er klart Det er ikke mulig å svare på SMS

14 Svar på søknaden Hvis søkeren har fått tilbud om plass på sitt andre eller tredje ønske: 1)ønsker å ta imot tilbudet og vil ikke konkurrere på høyere ønske; svare ja til plass og nei til ventelisteplass 2)ønsker å stå på venteliste til høyere ønske; svare ja til plass og ja til ventelisteplass

15 HUSK: Svar alltid til plass!

16 Tidsplan for inntaket 1.Søknadsfrister 1. februar – søkere med særskilte tilretteleggingsbehov 1. mars – øvrige/alle andre 2.Opptaksprøver på Vg1 musikk, dans og drama er i april/mai 3.Siste frist for ettersending av informasjon 1. juni Flyttemeldinger og annen dokumentasjon 4.Førsteinntaket 10. juli 5.Svarfrist 19. juli 6.Andreinntaket ca 7. august 7.Svarfrist andreinntaket ca 12. august 8.Inntaket avsluttes fra skolene ei uke etter skolestart

17 Tilbudet 2013 – 2014 1.Inntaksordning for utdanningsprogrammet - Idrettsfag –Søkeren tas inn til et treårig løp ved den skolen de blir tatt inn til på Vg1. –Elever på Vg1 og Vg2 flyttes opp på neste årstrinn og trenger ikke søke om plass eller svare på plass, så fremt de ikke skal bytte skole eller utdanning. 2.Inntaksordningen for utdanningsprogrammet - Studiespesialisering –Søkeren tas inn til et treårig løp ved den skolen de blir tatt inn til på Vg1. –Tas inn til Vg1 som tidligere, og må svare ja til plass.

18 Tilbudet 2013 – 2014 –Elever på Vg1: Registrer på vigo om de ønsker realfag eller språk og samfunnsfag. Tas inn på Vg2 på samme skole som de ble tatt inn til på Vg1. –Elever på Vg2: Flyttes opp på Vg3 og trenger ikke søke om plass eller svare på plass så fremt de ikke skal bytte skole eller utdanning. –Elever som er tatt inn til studiespesialisering med formgivingsfag følger samme ordning som elever på idrettsfag.

19 Tilbudet 2013 – 2014 –Elever på Vg1 og Vg2 flyttes opp på neste årstrinn og trenger ikke søke om plass eller svare på plass, så fremt de ikke skal bytte skole eller utdanning. På Vg2 gjelder dette oppflytting til Vg3 stud.forb. medier og komm. –Elever på Vg3 medier og kommunikasjon kan ved skolestart velge om de ønsker å følge læreplanen for Vg3 stud.forb. medier og komm. eller Vg3 påbygg til generell studiekompetanse. Dette ordnes internt på skolen. De trenger ikke søke en skole som har påbygg til generell studiekompetanse.

20 Tilbudet 2013 – 2014 5.Utvekslingselever: Eleven sender søknad om permisjon og reservasjon om elevutveksling til egen skole. Skolen fatter vedtak om inntak det året de kommer tilbake

21 Tilbudet 2013 – 2014 Skolebruksplan 3 – skoleåret 2013 – 2014 –Strinda videregående skole flytter inn i det nye skolebygget i høstferien – medio oktober 2013. –Skjetlein videregående skole flytter inn i nye oppussede lokaler til skolestart høsten 2013. –Thora Strom videregående skole – all opplæring forgår i lokalene i Vår frues gate 1 & 3. (Avdeling Gerhard Schøning skole)

22 Nyttige lenker www.vilbli.no www.vigo.no www.udir.no www.stfk.no www.facebook.com www.facebook.com Søke videregående opplæring i Sør- Trøndelag www.minid.difi.no

23 Testbruker «Peder Ås» https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?cmd =VgsRefnrLoginhttps://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?cmd =VgsRefnrLogin Brukernavn:1650003 Passord:CYQH2365


Laste ned ppt "Søkeren må:  Søke  Svare  Møte. Søkeren bør: Passe godt på brukeridentifikasjon og passord (MinID) Legge inn forhåndssvar på www.vigo.nowww.vigo.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google