Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søkeren må: Søke Svare Møte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søkeren må: Søke Svare Møte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Søkeren må: Søke Svare Møte

2 Søkeren bør: Passe godt på brukeridentifikasjon og passord (MinID)
Legge inn forhåndssvar på Sjekke at det er lagt inn riktig mobilnummer og epostadresse på søknaden på vigo.no og MinID Huske å ta med brukeridentifikasjon og passord for å kunne sjekke inntaket og svare hvis man er på ferie Vær oppmerksom på at du ved å benytte forhåndssvar, svarer JA til evt tildelt plass/ventelisteplass etter første inntak. Søkeren kan «risikere å rykke opp» ved å svare JA på venteliste. Viktig å fjerne denne dersom søkeren er fornøyd med førsteinntaket.

3 Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no
Vigo.no er åpen for søking fra ca 8. januar 2013 Logg inn med MinID Brukeridentifikasjon og passord fra MinID kommer i posten Begynner utsendelse av MinID fra difi i løpet av november.

4 Hovedprinsippene inntak Vg1
Søkeren har rett til inntak på ett av tre ulike utdanningsprogram på Vg1 Søkeren kan ønske inntil fire skoler på hvert utdanningsprogram. Inntil 2 i hver inntaksenhet Standpunkt – og eksamenskarakterer er hovedgrunnlaget for inntak Retten til videregående opplæring ligger i utdanningsprogram (og ikke skole)

5 Meldingselever 1.mars-søkere med behov mottakerskole bør vite om:
- Merkes på Dokumentasjon sendes fra avgiverskole til mottakerskole etter 2. inntak (8. august)

6 Inntak på bakgrunn av: karakterer inntaksenhet nærskole De som ikke konkurrerer seg inn på ønsket skole vil få plass på annen skole i inntaksenheten Finnes ikke tilbudet i inntaksenheten din, konkurrerer du på lik linje med søkere i andre inntaksenheter.

7 Inntaksenheter Trondheim: Alle fylkeskommunale skoler Malvik vgs
Selbu vgs Gauldal vgs/Melhus vgs Røros vgs Oppdal vgs Meldal vgs/Orkdal vgs Hemne vgs Frøya vgs/Hitra vgs Fosen vgs/Rissa vgs/Åfjord vgs Klæbu: Trondheim og Melhus Sunnland og Spongdal: Thora Storm vgs Markaplassen: Malvik vgs

8 Nærskole I Trondheim er nærskolen den skolen eller de skolene som ligger innenfor 6 km fra der søkeren bor i henhold til folkeregistrert bostedsadresse pr 1. mars. Hvis folkeregistrert adresse er mer enn 6 km fra alle vgs, vil nærskole defineres ut fra den grunnskolen de tilhører. Søkere som ikke kan få oppfylt ønsket idrett på nærskolen, kan søke om å få den skolen som har ønsket idrett som nærskole

9 Utenfor Trondheim er nærskole definert ut fra kommune og poststed
Søkere fra Trondheim som bor innenfor 6 km fra Malvik vgs får også Malvik vgs som nærskole, hvis de har søkt Malvik vgs Søkere som har opplæring i kinesisk på Sverresborg ungdomsskole kan etter søknad få Trondheim katedralskole som nærskole, dersom de skal ha opplæring i kinesisk Du kan sjekke hva som er nærskolen i Trondheim på Utenfor Trondheim er nærskole definert ut fra kommune og poststed Spongdal og Sunnland får Thora Storm vgs som nærskole Markaplassen får CVS

10 Utdanningsprogram med inntak på ferdigheter
Vg1 Idrettsfag Husk å angi spesialidrett og om søkeren ønsker å få vurdert inntak på bakgrunn av attester og karakterer Vg1 Musikk, dans og drama Husk å angi hovedinstrument og om søkeren ønsker opptaksprøve. Charlottenlund vgs: Drama Heimdal vgs og Trondheim Katedralskole: Musikk Trondheim Katedralskole: Dans NB! Send kopi av attestene til FVO samtidig med søknaden 50% av søkerne kan bli vurdert tatt inn på ferdigheter på ID og MD. Idrettsfag: Attester må være fra klubb/krets/landslag o.l.

11 Søke læreplass Det er mulig å starte opplæring i bedrift
direkte fra grunnskolen Forutsetter avtale med bedrift Ta kontakt med Fagenhet for videregående opplæring for nærmere informasjon Ta kontakt med Hilde Ingebrigtsen eller Marit Heggeriset ved FVO

12 Søkere til utdanningsprogram 2012-2013
PLASSER SØKERE OVERSØKING ANDEL AV TOT. ANT. SØKERE Studiespesialisering 1 401 1 410 100,60 % 33,50 % Studiespesialisering m/FO 30 25 83,30 % 0,60 % Musikk, dans og drama 112 174 155,40 % 4,10 % Idrettsfag 260 228 87,70 % 5,40 % Bygg- og anleggsteknikk 320 273 85,30 % 6,50 % Design og håndverk 133 130 97,70 % 3,10 % Elektrofag 279 357 128,00 % 8,50 % Helse- og oppvekstfag 467 458 98,10 % 10,90 % Medier og kommunikasjon 217 327 150,70 % 7,80 % Naturbruk 104 92,90 % 2,50 % Restaurant og matfag 157 142 90,40 % 3,40 % Service og samferdsel 226 234 103,50 % 5,60 % Teknikk og industriell produksjon 363 343 94,50 % 8,20 % SUM 4 077 4 205 103,10 % 100,00 % Andel studieforberedende 44,20 % 43,70 % Andel yrkesfag 55,80 % 56,30 % Økning i søking til ST På yrkesfag er det økning på BA, EL, SS Nedgang på HO, DH og MK 87% kommer inn på førsteønsket

13 Svar på søknaden Ca 10. juli Inntaket er klart. Gå inn på søknaden på vigo.no for å svare på tilbud om plass/ventelisteplass Søkerne får en påminnelse på SMS når inntaket er klart Det er ikke mulig å svare på SMS MÅ IKKE SITTE OG VENTE PÅ SMS – SJEKK VIGO!

14 Svar på søknaden Hvis søkeren har fått tilbud om plass på sitt andre eller tredje ønske: ønsker å ta imot tilbudet og vil ikke konkurrere på høyere ønske; svare ja til plass og nei til ventelisteplass ønsker å stå på venteliste til høyere ønske; svare ja til plass og ja til ventelisteplass

15 HUSK: Svar alltid til plass!

16 Tidsplan for inntaket Søknadsfrister
1. februar – søkere med særskilte tilretteleggingsbehov 1. mars – øvrige/alle andre Opptaksprøver på Vg1 musikk, dans og drama er i april/mai Siste frist for ettersending av informasjon 1. juni Flyttemeldinger og annen dokumentasjon Førsteinntaket 10. juli Svarfrist 19. juli Andreinntaket ca 7. august Svarfrist andreinntaket ca 12. august Inntaket avsluttes fra skolene ei uke etter skolestart

17 Tilbudet 2013 – 2014 Inntaksordning for utdanningsprogrammet - Idrettsfag Søkeren tas inn til et treårig løp ved den skolen de blir tatt inn til på Vg1. Elever på Vg1 og Vg2 flyttes opp på neste årstrinn og trenger ikke søke om plass eller svare på plass, så fremt de ikke skal bytte skole eller utdanning. Inntaksordningen for utdanningsprogrammet - Studiespesialisering Tas inn til Vg1 som tidligere, og må svare ja til plass.

18 Tilbudet 2013 – 2014 Elever på Vg1: Elever på Vg2:
Registrer på vigo om de ønsker realfag eller språk og samfunnsfag. Tas inn på Vg2 på samme skole som de ble tatt inn til på Vg1. Elever på Vg2: Flyttes opp på Vg3 og trenger ikke søke om plass eller svare på plass så fremt de ikke skal bytte skole eller utdanning. Elever som er tatt inn til studiespesialisering med formgivingsfag følger samme ordning som elever på idrettsfag.

19 Tilbudet 2013 – 2014 Elever på Vg1 og Vg2 flyttes opp på neste årstrinn og trenger ikke søke om plass eller svare på plass, så fremt de ikke skal bytte skole eller utdanning. På Vg2 gjelder dette oppflytting til Vg3 stud.forb. medier og komm. Elever på Vg3 medier og kommunikasjon kan ved skolestart velge om de ønsker å følge læreplanen for Vg3 stud.forb. medier og komm. eller Vg3 påbygg til generell studiekompetanse. Dette ordnes internt på skolen. De trenger ikke søke en skole som har påbygg til generell studiekompetanse.

20 Tilbudet 2013 – 2014 Utvekslingselever:
Eleven sender søknad om permisjon og reservasjon om elevutveksling til egen skole. Skolen fatter vedtak om inntak det året de kommer tilbake

21 Tilbudet 2013 – 2014 Skolebruksplan 3 – skoleåret 2013 – 2014
Strinda videregående skole flytter inn i det nye skolebygget i høstferien – medio oktober 2013. Skjetlein videregående skole flytter inn i nye oppussede lokaler til skolestart høsten 2013. Thora Strom videregående skole – all opplæring forgår i lokalene i Vår frues gate 1 & 3. (Avdeling Gerhard Schøning skole)

22 Nyttige lenker www.vilbli.no www.vigo.no www.udir.no www.stfk.no
Søke videregående opplæring i Sør-Trøndelag

23 Testbruker «Peder Ås» https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?cmd=VgsRefnrLogin Brukernavn: Passord: CYQH2365


Laste ned ppt "Søkeren må: Søke Svare Møte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google