Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samvirkegården SAMVIRKEGÅRDEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samvirkegården SAMVIRKEGÅRDEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samvirkegården SAMVIRKEGÅRDEN Revitalisering av et historisk bygg i sentrum av Setermoen, Bardu Kommune i Troms MUSEUM • KULTUR • KUNST • SALGSVIRKSOMHET - Vi vil skape en aktiv virksomhet for hele landsdelen! Copyright AGS Rådgivning AS

2 Bardu Kooperative Handelslag
Samvirkegården SAMVIRKEGÅRDEN Bardu Kooperative Handelslag Formelt stiftet lørdag 17. mars På årsmøtet den 22. mars 1928 ble det vedtatt å endre lagets navn til Bardu Samvirkelag. Copyright AGS Rådgivning AS

3 Copyright AGS Rådgivning AS
SAMVIRKEGÅRDEN Bardu Samvirkelag var etter hvert blitt et sterkt lag med gode resultater, men dølene ville opp og fram. Og da NKLs kongress i 1960 ble avviklet i Narvik, var ett av hovedtemaene å få konsentrert kooperasjonen i Norge omkring færre, større og mer konkurransedyktige samvirkelag. En av delegatene var Kåre Bjørnsen fra Bardu. Sammen med den eks­pansivt tenkende disponenten Erling Johansen i Bardu Samvirkelag fikk de med seg Maalselv Kooperative Handelslag, Mellembygdens Kooperative Handelslag, Øverbygd Samvirkelag, Andselv Samvirkelag, Salangen Samvirkelag og Sjøvegan Samvirkelag inn under paraplyen Indre Troms Samvirkelag. ITS ble organisert fra 1. januar 1963. Copyright AGS Rådgivning AS

4 Copyright AGS Rådgivning AS
SAMVIRKEGÅRDEN Litt historikk Opptakten til stiftelse av Bardu Kooperative Handelslag var tatt på et arbeiderforeningsmøte i januar Til å forestå de praktiske for­anstaltninger til stiftelsesmøtet ble valgt bøndene Peder Anders Bjørnsen og Georg Forseth. Dessuten ble de to sersjantene Ole Angel Petersen og Magnus Steien valgt inn i komiteen. Magnus Steien fikk 34 år i formannsstolen, Det har vært skiftende tider, gode og dårlige tider gjennom årene for Samvirkelaget. Copyright AGS Rådgivning AS

5 Viktige personer de første år
SAMVIRKEGÅRDEN Viktige personer de første år Og gjennom mange år ... Styreleder Magnus Steien Bestyrer Komm. Sersjant O. A. Petersen Copyright AGS Rådgivning AS

6 Copyright AGS Rådgivning AS
SAMVIRKEGÅRDEN Coop NKL BA, tidligere Norges Kooperative Landsforening (NKL), er en landsomfattende sammenslutning av samvirkelag. NKL ble stiftet 27. juni 1906 av representanter for en rekke lokale kooperative foreninger. Slike foreninger hadde eksistert i Norge siden slutten av 1860-årene. Forbrukerbevegelsen, som foreningene sprang ut av, oppsto i spenningen mellom to forskjellige formål: På den ene siden en ideell intensjon om å skape et bedre samfunn, basert på organisasjoner som var eid og styrt av produsentene eller de som dro nytte av produksjonen. På den annen side et pragmatisk formål om å forbedre forbrukernes økonomiske situasjon. Disse to intensjonene går som to røde tråder gjennom samvirkets historie. Copyright AGS Rådgivning AS

7 Tanker om utnyttelse av bygget
SAMVIRKEGÅRDEN Tanker om utnyttelse av bygget • Innrede i gammel stil. • Ha butikk/utsalg av hjemmeproduserte varer; matvarer, kunst, håndverk, samt kaffekrok/møtested • Turistinformasjon - besøkssenter • Museum, utstillinger, kunstutstilling med aktive kunstnere i arbeid. Copyright AGS Rådgivning AS

8 Copyright AGS Rådgivning AS
SAMVIRKEGÅRDEN Samvirkegården ligger på Setermoen i Bardu kommune like ved E6, sentralt i Nord-Norge. Copyright AGS Rådgivning AS

9 I dag er Coop Nord SA eier av bygget
SAMVIRKEGÅRDEN I dag er Coop Nord SA eier av bygget Bardu kommune sitter i dag med en opsjonsavtale med Coop Nord SA om overtakelse av eiendommen i den hensikt å få til et eget selskap som kan drive Samvirkegården videre. Hensikten er å få til en god utnyttelse med historisk karakter av Samvirkegården! Copyright AGS Rådgivning AS

10 Copyright AGS Rådgivning AS
SAMVIRKEGÅRDEN Bruk av dagens bygg Bygget må kunne benytte til et aktivt sted med historisk verdi. Samtidig må vi finne frem til en virksomhet som kan gi lønnsomhet uten å tenke for mye på profitt. Det betyr at virksomheten i bygget må settes sammen av flere aktiviteter. Copyright AGS Rådgivning AS

11 Copyright AGS Rådgivning AS
SAMVIRKEGÅRDEN Organisering Eget eiendomsselskap Eget driftsselskap Venneforening Copyright AGS Rådgivning AS

12 Eiendomsselskap «Samvirkegården-Setermoen»
Overta den gamle delen av Coop-bygget i sentrum av Setermoen Danne et eiendomsselskap SA Få med større aktører Eget styre. Copyright AGS Rådgivning AS

13 Driftsselskap (Setermoen Handel & Museum)
SAMVIRKEGÅRDEN Driftsselskap (Setermoen Handel & Museum) Nordnorsk handelsmuseum Handelsvirksomhet i Nord-Norge på et historisk tidspunkt Nordnorsk senter for historisk varehandel. Handel i tidligere tider Samme styre som i eiendomsselskapet inntil videre. Copyright AGS Rådgivning AS

14 Copyright AGS Rådgivning AS
SAMVIRKEGÅRDEN Venneforening Viktig å få til en venneforening til et eventuelt museum som et tillegg til de styrer som velges. En venneforening med lav kontingent organisert med eget lite styre. Vi vet det finnes en del personer som vil være entusiastisk nok for en slik forening i Nord-Norge. Vi håper på en snarlig realisering. Gode innspill i det å skape en ny virksomhet mottas med takk! Copyright AGS Rådgivning AS

15 Copyright AGS Rådgivning AS
SAMVIRKEGÅRDEN Kontaktpersoner: AGS Rådgivning AS v/Alf-Gunnar Stenhaug Tlf Bardu Kommune v/Oddvar Bjørnsen Tlf Copyright AGS Rådgivning AS


Laste ned ppt "Samvirkegården SAMVIRKEGÅRDEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google