Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMVIRKEGÅRDEN Revitalisering av et historisk bygg i sentrum av Setermoen, Bardu Kommune i Troms MUSEUM KULTUR KUNST SALGSVIRKSOMHET - Vi vil skape en.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMVIRKEGÅRDEN Revitalisering av et historisk bygg i sentrum av Setermoen, Bardu Kommune i Troms MUSEUM KULTUR KUNST SALGSVIRKSOMHET - Vi vil skape en."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMVIRKEGÅRDEN Revitalisering av et historisk bygg i sentrum av Setermoen, Bardu Kommune i Troms MUSEUM KULTUR KUNST SALGSVIRKSOMHET - Vi vil skape en aktiv virksomhet for hele landsdelen! 1 Copyright AGS Rådgivning AS

2 Bardu Kooperative Handelslag Formelt stiftet lørdag 17. mars 1906. På årsmøtet den 22. mars 1928 ble det vedtatt å endre lagets navn til Bardu Samvirkelag. 2 SAMVIRKEGÅRDEN Copyright AGS Rådgivning AS

3 Bardu Samvirkelag var etter hvert blitt et sterkt lag med gode resultater, men dølene ville opp og fram. Og da NKLs kongress i 1960 ble avviklet i Narvik, var ett av hovedtemaene å få konsentrert kooperasjonen i Norge omkring færre, større og mer konkurransedyktige samvirkelag. En av delegatene var Kåre Bjørnsen fra Bardu. Sammen med den eks­pansivt tenkende disponenten Erling Johansen i Bardu Samvirkelag fikk de med seg Maalselv Kooperative Handelslag, Mellembygdens Kooperative Handelslag, Øverbygd Samvirkelag, Andselv Samvirkelag, Salangen Samvirkelag og Sjøvegan Samvirkelag inn under paraplyen Indre Troms Samvirkelag. ITS ble organisert fra 1. januar 1963. 3 SAMVIRKEGÅRDEN Copyright AGS Rådgivning AS

4 4 SAMVIRKEGÅRDEN Litt historikk Opptakten til stiftelse av Bardu Kooperative Handelslag var tatt på et arbeiderforeningsmøte i januar 1906. Til å forestå de praktiske for­ anstaltninger til stiftelsesmøtet ble valgt bøndene Peder Anders Bjørnsen og Georg Forseth. Dessuten ble de to sersjantene Ole Angel Petersen og Magnus Steien valgt inn i komiteen. Magnus Steien fikk 34 år i formannsstolen, Det har vært skiftende tider, gode og dårlige tider gjennom årene for Samvirkelaget. Copyright AGS Rådgivning AS

5 Viktige personer de første år Og gjennom mange år... 5 Styreleder Magnus Steien Bestyrer Komm. Sersjant O. A. Petersen SAMVIRKEGÅRDEN Copyright AGS Rådgivning AS

6 6 Coop NKL BA, tidligere Norges Kooperative Landsforening (NKL), er en landsomfattende sammenslutning av samvirkelag. NKL ble stiftet 27. juni 1906 av representanter for en rekke lokale kooperative foreninger. Slike foreninger hadde eksistert i Norge siden slutten av 1860-årene. Forbrukerbevegelsen, som foreningene sprang ut av, oppsto i spenningen mellom to forskjellige formål: På den ene siden en ideell intensjon om å skape et bedre samfunn, basert på organisasjoner som var eid og styrt av produsentene eller de som dro nytte av produksjonen. På den annen side et pragmatisk formål om å forbedre forbrukernes økonomiske situasjon. Disse to intensjonene går som to røde tråder gjennom samvirkets historie. SAMVIRKEGÅRDEN Copyright AGS Rådgivning AS

7 7 Tanker om utnyttelse av bygget Innrede i gammel stil. Ha butikk/utsalg av hjemmeproduserte varer; matvarer, kunst, håndverk, samt kaffekrok/møtested Turistinformasjon - besøkssenter Museum, utstillinger, kunstutstilling med aktive kunstnere i arbeid. SAMVIRKEGÅRDEN Copyright AGS Rådgivning AS

8 8 Samvirkegården ligger på Setermoen i Bardu kommune like ved E6, sentralt i Nord-Norge. SAMVIRKEGÅRDEN Copyright AGS Rådgivning AS

9 I dag er Coop Nord SA eier av bygget Bardu kommune sitter i dag med en opsjonsavtale med Coop Nord SA om overtakelse av eiendommen i den hensikt å få til et eget selskap som kan drive Samvirkegården videre. Hensikten er å få til en god utnyttelse med historisk karakter av Samvirkegården! 9 SAMVIRKEGÅRDEN Copyright AGS Rådgivning AS

10 Bruk av dagens bygg Bygget må kunne benytte til et aktivt sted med historisk verdi. Samtidig må vi finne frem til en virksomhet som kan gi lønnsomhet uten å tenke for mye på profitt. Det betyr at virksomheten i bygget må settes sammen av flere aktiviteter. 10 SAMVIRKEGÅRDEN Copyright AGS Rådgivning AS

11 Organisering Eget eiendomsselskap Eget driftsselskap Venneforening 11 SAMVIRKEGÅRDEN Copyright AGS Rådgivning AS

12 12 Eiendomsselskap «Samvirkegården-Setermoen» Overta den gamle delen av Coop-bygget i sentrum av Setermoen Danne et eiendomsselskap SA Få med større aktører Eget styre. SAMVIRKEGÅRDEN Copyright AGS Rådgivning AS

13 13 Driftsselskap (Setermoen Handel & Museum) Nordnorsk handelsmuseum Handelsvirksomhet i Nord-Norge på et historisk tidspunkt Nordnorsk senter for historisk varehandel. Handel i tidligere tider Samme styre som i eiendomsselskapet inntil videre. SAMVIRKEGÅRDEN Copyright AGS Rådgivning AS

14 14 Venneforening Viktig å få til en venneforening til et eventuelt museum som et tillegg til de styrer som velges. En venneforening med lav kontingent organisert med eget lite styre. Vi vet det finnes en del personer som vil være entusiastisk nok for en slik forening i Nord-Norge. Vi håper på en snarlig realisering. Gode innspill i det å skape en ny virksomhet mottas med takk! SAMVIRKEGÅRDEN Copyright AGS Rådgivning AS

15 Kontaktpersoner: AGS Rådgivning AS v/Alf-Gunnar Stenhaug ags.rodgivning@live.no Tlf 909 82 692 Bardu Kommune v/Oddvar Bjørnsen oddvar.bjornsen@bardu.kommune.no Tlf 913 34 586 15 SAMVIRKEGÅRDEN Copyright AGS Rådgivning AS


Laste ned ppt "SAMVIRKEGÅRDEN Revitalisering av et historisk bygg i sentrum av Setermoen, Bardu Kommune i Troms MUSEUM KULTUR KUNST SALGSVIRKSOMHET - Vi vil skape en."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google