Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dette er bare starten! Vi har flere forventninger til FoU- samarbeid” Randaberg kommune: 10 025 innbyggere 1 600 elever fra 1.-10. Trinn Ressursbruk skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dette er bare starten! Vi har flere forventninger til FoU- samarbeid” Randaberg kommune: 10 025 innbyggere 1 600 elever fra 1.-10. Trinn Ressursbruk skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dette er bare starten! Vi har flere forventninger til FoU- samarbeid” Randaberg kommune: 10 025 innbyggere 1 600 elever fra 1.-10. Trinn Ressursbruk skole ( kostratall) midt på treet Tre 1.-10. skoler Harestad skole ( 690 ) Grødem skole ( 580 ) og Goa skole ( 330 ) elever. Læringsutbytte og læringsmiljø satsingsområder. Opptatt av kvalitet i alle ledd. Kvalitetssystem Rapporteringer Dialogmøte med politikere

2 Dette er bare starten …. Vår kommune har fått være med på: * Modellprosjektet * Mattekick Vi prøvde oss for noen år siden på et FoU-prosjekt sammen med UiS. Vi fikk ikke midler til dette prosjektet. ( Innhold læringstrykk og læringsmiljø på mellomtrinnet ) Skal nå i gang med Respekt på alle skolene våre.

3  Forventninger og begrensninger: Økonomi – håp om og tro på økonomisk drahjelp. Kompetanse – kan vi utfylle hverandre og sammen skape ny kunnskap Spleiselag- Samsvar mellom input og ut som resultat. Eller Vær så god kom og forsk hos oss – vi stiller oss til disp for dere.

4 Hvem bestemmer innhold og fokus? Er det et spenningsfelt mellom praksisområdet og forskningen? Har vi samme interesser – har dere som forsker nok praksisforståelse? Kan forskningsresultatet bli for smalt ? Er forskningen et ledd i karriereutviklingen til forskeren eller…?

5 Tilgang til forskningsmateriell Hvor finner vi forskningsresultater – er de lett tilgjengelige? Tilsyn – legges ut på hjemmesidene til fylkesmannen –kommunene kan hente ut resultater fra andre.

6 En dør inn… Oversikt over aktuelle forskningsprosjekt – læringsresultat og læringsmiljø. Tilgjengelige rapporter på forskning som er gjort på aktuelle områder.

7 Hvordan få til et FoUprosjekt for en skole/kommune? Hvordan kommer en i posisjon? Hva trengs av ressurser i en kommune/skole for å bli med? Avstand – størrelse? En dør inn På hvilket grunnlag skjer universitetets utvelgelse av skoler/kommuner?

8 Vi har en felles utfordring kommunene på Jæren i forhold til elever som vi ikke klarer å gi et godt nok opplæringstilbud. Årsakene kan være mange og svaret er derfor ikke lett å finne. Kanskje et FoU-samarbeid? ”De mest utfordrende elevene”


Laste ned ppt "Dette er bare starten! Vi har flere forventninger til FoU- samarbeid” Randaberg kommune: 10 025 innbyggere 1 600 elever fra 1.-10. Trinn Ressursbruk skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google