Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Ledende aktør i å påvirke de nordiske samfunn ved å akselerere kunnskapsformidlingen innen etnisk mangfold og verdiskaping” Nordisk Forum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Ledende aktør i å påvirke de nordiske samfunn ved å akselerere kunnskapsformidlingen innen etnisk mangfold og verdiskaping” Nordisk Forum."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Ledende aktør i å påvirke de nordiske samfunn ved å akselerere kunnskapsformidlingen innen etnisk mangfold og verdiskaping” Nordisk Forum

2 Nordisk Forum – nordisk undersøkelse Bakgrunn 2009: Økende andel i befolkningen med innvandrerbakgrunn: Sverige: 17,3 %, Norge: 10,6 % og Danmark 8,8 % Behov for innovativ verdiskaping i de nordiske land basert på eksisterende og framtidig etnisk mangfold, ref. ”Norden i fremdrift” Samarbeid mellom Foreningen Nydansker, Immigrant- institutet og Etnisk Mångfald i Næringslivet (Mine) i Sverige og Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA) i Norge (det er også kontakt med finske aktører) Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 2

3 Nordisk Forum for innovasjon og verdiskaping i det flerkulturelle arbeidslivet Visjon: Ledende aktør i å påvirke de nordiske samfunn ved å akselerere kunnskapsformidlingen innen etnisk mangfold og verdiskaping” Siktemål: Å initiere og utvikle en nordisk innovasjonsarena for det flerkulturelle arbeidslivet for å innhente og synliggjøre god praksis, spre ny kunnskap og medvirke til økt verdiskaping Potensial for bedre utnyttelse av talenter med internasjonal bakgrunn i nordiske virksomheter Involvere toppledere i større virksomheter på årlig basis Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 3

4 Nordisk Forum – Oslo 5. nov. 2009 Åpningsinnlegg fra Nærings- og handelsminister Trond Giske Innlegg fra flere større norske organisasjoner/virksomheter: Accenture, Helse Sør Øst, HSH, Manpower, Posten, Telenor Deltagelse av H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit 90 deltakere fra nærings- og organisasjonsliv Konferansen ble støttet av: Norden i fokus, HSH, Accenture, Enhet for Mangfold og integrering (EMI) i Oslo kommune og Ambisjoner.no Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 4

5 Aktiviteter Nordisk Forum, Forslag/behov meldt inn på oppstartskonferansen den 5. nov. 2009: Møteplasser Verktøykasse Kunnskapsbase Rådgivning og veiledning Ledelse Rekruttering Kompetansebygging Kommunikasjon Jus og lovverk Nordisk flerkulturell mangfoldspris Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 5

6 Nordisk Forum – København 2. nov. 2010 Mottagelse ved den norske ambassade i København kvelden før Innlegg ved bla.: Nils Øveraas, Accenture, kompetanseutviklingssamarbeid med ansatte fra Norge/India Birgitte Kofod, Tryg: Reisen, et program om lederutvikling for unge/kvinner med minoritetsbakgrunn Finn Vestergaard, HR dir. ISS Facility Service: Nydanske ledere gennem mesterlære Utdeling av den danske integrasjonsprisen Kompendium med 10 gode eksempler fra hvert land = 30 Deling av erfaringer, streamet konferanse Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 6

7 Nordisk undersøkelse om internasjonal rekruttering Samarbeidspartnere i undersøkelsen: Foreningen Nydansker, MINE Etnisk mangfald i næringslivet, Immigrant Institutet, Digium Oy Finland Undersøkelsen ute til besvarelse nov/des 2010 63 virksomheter fra de nordiske land besvarte undersøkelsen Spredning av resultatene via organisasjonenes nettsider og arrangement i Norge Undersøkelsen ble gjort vha Questback, og ble sendt ut på de nordiske språkene Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 7

8 Nordisk undersøkelse – antall ansatte i virksomhetene 6% 24% 17% 30% 16% 6% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 8

9 Nordisk undersøkelse – kunder 57 90% 39 62% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 9

10 Hvilken kompetanse kreves for å arbeide i virksomheten? 52 83% 51 81% 31 49% 45 71% 29 46% 12 19% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 10

11 Hvilke kanaler rekrutterer dere gjennom i dag? 41 65% 56 89% 54 86% 21 33% 37 59% 11 17% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 11

12 Er det viktig å ha ansatte med internasjonal bakgrunn? 19 34% 42 69% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 12

13 Kompetanse i å vurdere utenlandsk kompetanse? 35 58% 25 42% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 13

14 Søker tjenester på kompetansevurdering? 15 43% 20 57% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 14

15 Hvor søker virksomhetene nye markeder? Norden Russland Asia Europa Sør Amerika Kina Sørøst Asia Øst Europa Storbritannia Hele verden India USA, Canada Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 15

16 Mer innovativt markedsarbeid? 34 63% 20 37% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 16

17 Viktig for overlevelse? 27 48% 18 32% 6 11% 3 5% 2 4% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 17

18 Behov for økt innovasjon innen 5 år? 45 80% 11 20% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 18

19 Rekruttere flere ansatte innen 5 år? 55 95% 3 5% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 19

20 Behov for økt språkkompetanse? 42 70% 18 30% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 20

21 Hvilke språk? 12 20% 27 45% 5 8% 3 5% 7 12% 12 20% 2 3% 9 15% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 21

22 Behov for økt kulturkompetanse? 42 70% 18 30% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 22

23 Flytte deler av virksomheten utenlands? 14 24% 45 76% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 23

24 Hvem skal bygge opp avdelingene? 3 5 4 1 Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 24

25 Vurdert å rekruttere ansatte med relevant minoritetsbakgrunn? 35 66% 18 34% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 25

26 Ønsker sted å dele erfaringer tilknyttet mangfold? 39 67% 19 33% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 26

27 Benchmarking nordisk? 34 59% 24 41% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 27

28 Benchmarking nasjonalt nivå? 39 67% 19 33% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 28

29 Arenautforming? 42 72% 16 28% 10 17% 24 41% 37 64% 13 22% Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 29

30 Tre satsningsområder Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 30 Relationship management «Medlemskap» Arrangement / Event Management Regnskap Sponsorskap og fund-raising PR og Markedsføring Mangfoldsledelse Mangfoldsrekruttering i nordiske land Karriereutvikling «fastholdelse» NF har faglige aktiviteter og støtte aktiviteter. Faglige aktiviteter er knyttet til fagområdene og tjenestene som NF tilbyr sine..målgrupper; f.eks arrangere seminarer, gjennomføre undersøkelser, tilpasse eller..utforme verktøy osv. Støtteaktiviteter støtter faglige aktiviteter som gjennomføres på en åpen og effektiv..måte

31 Organisering av Nordisk Forum Sekretariat i Norge tilknyttet Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA) Samarbeid med de nordiske organisasjonene Foreningen Nydansker, Immigrant-institutet i Sverige, MINE og representanter fra nordiske virksomheter Arbeidsgrupper med temaområder: Mangfoldsledelse, rekruttering m.m. Toppledere i større virksomheter involvert på årlig basis. Flere aktive virksomheter bidrar med arbeid og ressurser fra norsk side, bl.a. Accenture, Manpower, Telenor, Tryg Forsikring og Ambisjoner.no Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 31

32 Nordisk Forum – oppsummering Ønske om konkret myndighetssamarbeid knyttet til Nordisk Forum i de nordiske landene Nordisk Forum vil samle kunnskap og beste praksis, spre dette, og fremme ny god praksis i samarbeid med virksomheter og organisasjoner i de nordiske landene Arenaer for spredning: Årlig konferanse, temaseminarer med streaming og interaktive verktøy, via nettsteder og møter med organisasjoner og virksomheter… Behov for årlig økonomisk bidrag i 3 år fra myndighetene i Danmark, Sverige, Norge og Finland Har etablert god dialog med større virksomheter som ønsker å bidra, forankret i toppledelsene Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 32

33 Nordisk undersøkelse om internasjonal rekruttering Nordisk Forum for verdiskaping gjennom mangfold og inkludering 33


Laste ned ppt "”Ledende aktør i å påvirke de nordiske samfunn ved å akselerere kunnskapsformidlingen innen etnisk mangfold og verdiskaping” Nordisk Forum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google