Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.sor.no Sparebanken Sør Q4 2010. www.sor.no Godt resultat God likviditet Solid kapitalbase Hovedpunkter 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.sor.no Sparebanken Sør Q4 2010. www.sor.no Godt resultat God likviditet Solid kapitalbase Hovedpunkter 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sparebanken Sør Q4 2010

2 Godt resultat God likviditet Solid kapitalbase Hovedpunkter 2010

3 Sparebanken Sør Direktør Gry Moen Strategi Direktør Gunnar P. Thomassen Personmarkedet Styret Direktør Øyvind Aasen Bedriftsmarked, Kredittstøtte, Juridisk / Depot Banksjef Kjetil Korneliussen Kapitalmarked Sør Boligkreditt AS ABCenter Holding AS Banksjef Magne Kvaslerud Risikostyring

4 Hovedtall Netto rente- og provisjonsinntekter Resultat før tap Tap Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital Balanse

5 Kvartalsvis resultatutvikling

6 Nøkkeltall Kapitaldekning Kjernekapitaldekning 15,5 14,0 15,8 14, Egenkapitalrentabilitet15,06, Kostnader i % av forvaltningskapitalen1,271,361,651,72 Tap i % av netto utlån0,390, Andel utlån til bedriftsmarkedet33,135,238,341,0 Innskudd i % av utlån55,958, Vekst innskudd - personmarked - bedriftsmarked 2,1 0,8 3,9 5,6 7,0 3, Vekst utlån - personmarked - bedriftsmarked 6,1 10,0 -0,8 3,1 9,4 -6,

7 Netto renteinntekter og rentenetto Mill.kr.%

8 Utlånsvekst 12 mnd Personmarked Mill.kr%

9 Utlånsvekst 12 mnd Bedriftsmarked Mill.kr.%

10 Volumfordeling utlån inkl. Sør Boligkreditt pr

11 Næringsfordeling av utlån pr dato

12 Innskuddsvekst 12 mnd Personmarked Mill.kr.%

13 Innskuddsvekst 12 mnd Bedriftsmarked Mill.kr. %

14 Volumfordeling innskudd

15 Verdipapirportefølje

16 Tap siste 10 år Hele tusen %

17

18 Andre inntekter Netto gebyrinntekter betalingsformidling 4942 Inntekter eiendomsomsetning Andre provisjons og gebyrinntekter Sum provisjons og gebyrinntekter Inntekter fra finansielle instrumenter Andre driftsinntekter192541

19 Driftskostnader Personalkostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Herav IT kostnader Herav markedsføring Sum driftskostnader

20 Kostnader i % av forvaltningskapitalen


Laste ned ppt "Www.sor.no Sparebanken Sør Q4 2010. www.sor.no Godt resultat God likviditet Solid kapitalbase Hovedpunkter 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google