Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.sor.no Sparebanken Sør Q4 2010. www.sor.no Godt resultat God likviditet Solid kapitalbase Hovedpunkter 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.sor.no Sparebanken Sør Q4 2010. www.sor.no Godt resultat God likviditet Solid kapitalbase Hovedpunkter 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.sor.no Sparebanken Sør Q4 2010

2 www.sor.no Godt resultat God likviditet Solid kapitalbase Hovedpunkter 2010

3 www.sor.no Sparebanken Sør Direktør Gry Moen Strategi Direktør Gunnar P. Thomassen Personmarkedet Styret Direktør Øyvind Aasen Bedriftsmarked, Kredittstøtte, Juridisk / Depot Banksjef Kjetil Korneliussen Kapitalmarked Sør Boligkreditt AS ABCenter Holding AS Banksjef Magne Kvaslerud Risikostyring

4 www.sor.no Hovedtall 2010200920082007 Netto rente- og provisjonsinntekter 669623632559 Resultat før tap596317148349 Tap12210911412 Netto utlån30.99529.21328.34025.816 Innskudd17.32616.97116.06615.695 Ansvarlig kapital3.2703.1422.5662.575 Balanse37.73435.34033.67530.178

5 www.sor.no Kvartalsvis resultatutvikling

6 www.sor.no Nøkkeltall 2010200920082007 Kapitaldekning Kjernekapitaldekning 15,5 14,0 15,8 14,1 12.7 11.1 12.1 10.6 Egenkapitalrentabilitet15,06,5-0.911.5 Kostnader i % av forvaltningskapitalen1,271,361,651,72 Tap i % av netto utlån0,390,370.400.05 Andel utlån til bedriftsmarkedet33,135,238,341,0 Innskudd i % av utlån55,958,156.760.8 Vekst innskudd - personmarked - bedriftsmarked 2,1 0,8 3,9 5,6 7,0 3,8 2.4 11.6 -8.1 7.6 10.5 4.0 Vekst utlån - personmarked - bedriftsmarked 6,1 10,0 -0,8 3,1 9,4 -6,3 9.8 14.5 2.9 16.9 13.8 21.7

7 www.sor.no Netto renteinntekter og rentenetto Mill.kr.%

8 www.sor.no Utlånsvekst 12 mnd Personmarked Mill.kr%

9 www.sor.no Utlånsvekst 12 mnd Bedriftsmarked Mill.kr.%

10 www.sor.no Volumfordeling utlån inkl. Sør Boligkreditt pr.31.12.10

11 www.sor.no Næringsfordeling av utlån pr dato

12 www.sor.no Innskuddsvekst 12 mnd Personmarked Mill.kr.%

13 www.sor.no Innskuddsvekst 12 mnd Bedriftsmarked Mill.kr. %

14 www.sor.no Volumfordeling innskudd

15 www.sor.no Verdipapirportefølje

16 www.sor.no Tap siste 10 år Hele tusen %

17 www.sor.no

18 Andre inntekter 201020092008 Netto gebyrinntekter betalingsformidling 4942 Inntekter eiendomsomsetning 696769 Andre provisjons og gebyrinntekter 384244 Sum provisjons og gebyrinntekter 156151155 Inntekter fra finansielle instrumenter 2166-139 Andre driftsinntekter192541

19 www.sor.no Driftskostnader 201020092008 Personalkostnader215249248 Av- og nedskrivninger454140 Andre driftskostnader204192237 -Herav IT kostnader596169 -Herav markedsføring282729 Sum driftskostnader464482525

20 www.sor.no Kostnader i % av forvaltningskapitalen


Laste ned ppt "Www.sor.no Sparebanken Sør Q4 2010. www.sor.no Godt resultat God likviditet Solid kapitalbase Hovedpunkter 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google