Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune1 Yrkesetikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune1 Yrkesetikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune1 Yrkesetikk

2 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune2 Yrkesetikk Første retningslinjer i sumeriske og babylonske oldtidskulturer: Skatteinnkrevere Leger Barnepleiere Fra gresk: ethike – det som er vanlig Latinsk: Mos - moral

3 Yrkesetikk Etikk skiller seg fra moral ved at etikk er tankene (teorien)om hva som er galt og riktig, mens moral er hvordan man oppfører seg i praksis 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune3

4 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune4 Yrkesetikk Det finnes mange former for etikk: Pliktetikk Faste regler for hva som er rett og galt Regler som en har plikt til å overholde Normkilden er som oftest ytre autoriteter som loven, kongen, Gud, et landsmøte – eller Haugesund kommune !

5 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune5 Yrkesetikk Det viktigste fellestrekket er: Det lages lover og regler for de plikter en har i bestemte situasjoner Kant: Menneskets fornuft er kilden for pliktnormer

6 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune6 Yrkesetikk Er et noen situasjoner som krever at en ubetinget følger pliktetikken? Finnes det situasjoner hvor en må foreta en vurdering? Kan en misbruke pliktetikken ?

7 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune7 Yrkesetikk Pliktetiske normer passiviserer Pliktetiske normer kan føre til ansvarsfraskrivelse Passer ikke i alle situasjoner

8 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune8 Yrkesetikk Kardemommeloven er er slags minimumsutgave av pliktetikken: Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill og for øvrig kan du gjøre som du vil Refleksjonsspørsmål: kan det være skadelig å følge Kardemommeloven til punkt og prikke?

9 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune9 Yrkesetikk Verdietikken Legger vekt på de verdiene som legges til grunne for valg og handlinger For enkeltmenneske: Ærlighet Sannferdighet Holde sitt løfte Respektere andres overbevisning

10 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune10 Yrkesetikk Samfunnsmessige verdier: Rettsikkerhet/ respekt for privatliv Retten til å bestemme over eget liv Respekten for andres liv og helse Respekten for demokratiet At ingen skal diskrimineres på grunn av ytre kjennetegn

11 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune11 Yrkesetikk Verdietikkens grunnprinsipp er : Frihet til å velge Frihet til å velge – ta ansvar for egne handlinger er en verdi i seg selv Refleksjonsspørsmål: Hvordan kan vi forene pliktetikk og verdietikk ?

12 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune12 Yrkesetikk Sinnelagsetikk Vi følger vår samvittighet og viser godvilje eller et godt sinnelag Kritikken mot sinnelagsetikk: det er ikke nok med god vilje, en kan alltid unnskylde seg med at en bare ville det beste Refleksjon: i hvilke situasjoner har vi bruk for sinnelagsetikk ?

13 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune13 Yrkesetikk Konsekvensetikk Handlingen er riktig dersom den fører til gode resultater - det er konsekvensene som bestemmer handlingen Har du konsekvensetikk som rettesnor må du reflektere over hvilke konsekvenser din handling kan få før du setter i gang Reflekter sammen over dette utsagnet

14 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune14 Yrkesetikk Måletikk Handlingen er riktig hvis den fører oss nærmere målet - eller gjør at vi når målet.

15 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune15 Yrkesetikk Målstyring som førende planleggingsideologi For å nå målet må vi må vi også være bevisst i valget av midlene som fører til måloppnåelse Refleksjon : har dere gode eksempler som støtter dette utsagnet?

16 Yrkesetikk Dygdsetikk ( Dydsetikk) Arete = å duge Å bli dugende til å gjøre det gode! 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune16

17 Yrkesetikk Klokskap – å kunne resonere seg fram til hva som er best å gjøre i en situasjon der det fins flere alternativer Mot - å ha styrke til å gjennomføre et klokt valg 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune17

18 Yrkesetikk Måtehold – ikke la seg styre av øyeblikkets behov, men heller tenke langsiktig og finne mellomløsninger som flere kan værer enige om, spesielt i konfliktsituasjoner Rettferdighet – å fordele goder og plikter på en måte som alle føler er riktig ut fra innsats, behov, rettigheter. 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune18

19 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune19 Yrkesetikk Etisk dilemma: du må velge mellom pest og kolera Etisk problem: du må prioritere mellom for så vidt akseptable alternativer

20 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune20 Yrkesetikk Noen har sagt: der hvor det er mennesker er det mulighet for konflikt og menneskelige feil - sånn er det bare

21 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune21 Yrkesetikk Der hvor mennesker jobber for mennesker er det alltid mulighet for konflikt, misforståelser, interessekonflikt, maktutøvelse og opplevelse av avmakt etc.

22 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune22 Yrkesetikk Etisk tilnærming: ønsker vi å finne en bærekraftig løsning, dvs en løsning, som ikke bare virker her og nå - har langsiktig effekt ? Dygdsetikk!

23 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune23 Yrkesetikk Sannhetens øyeblikk Stillhetens øyeblikk Refleksjon Nye sannhetens øyeblikk Del noen opplevelser

24 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune24 Yrkesetikk Arbeidsgiver Etikk Handling Økonomi Fag

25 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune25 Yrkesetikk Etikk må ikke forveksles med bondevett eller alminnelig folkeskikk Kan være et utrykk for inngrodde holdninger/tradisjonelle måter å treffe moralske valg på. Etikette = oppskrift

26 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune26 Yrkesetikk Uetisk forvaltingspraksis/handlinger kan være diskriminering Uetiske forvaltningspraksis/handlinger kan handle om maktutøvelse

27 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune27 Yrkesetikk Påstand: Det er dere som har makten ! Er du enig eller uenig i påstanden ?

28 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune28 Yrkesetikk Etiske dimensjoner innenfor ulike konstellasjoner: Menn som blir pleiemottaker i et kvinnedominert arbeidsfellesskap – er det bare deilig ? Homofile – som ”går inn i skapet igjen”, når de kommer på ”gamlehjem”? Refleksjon: andre ???

29 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune29 Yrkesetikk Etiske utfordringer i forhold til din egen arbeidssituasjon:

30 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune30 Yrkesetikk  Er ikke jobben slik du hadde forventet ?  Synes du at du ikke prioriterer rett?  Gjør du for mange ting du ikke liker ?  Klarer du ikke å holde løftene du gir?  Må du gjøre ting som strider mot det du står for?

31 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune31 Yrkesetikk Valget er ditt – og ansvaret ! Hva synes du er forsvarlig Hva gir best resultat Hva med dine motiver Vaner, strategier Hvilke ytre forhold påvirker Kolliderer noen Verdier Hvilke verdier er aktuelle

32 Takk for oppmerksomheten Etikk skiller seg fra moral ved at etikk er tankene (teorien)om hva som er galt og riktig, mens moral er hvordan man oppfører seg i praksis 20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune32


Laste ned ppt "20.11.2014informasjon fra Haugesund kommune1 Yrkesetikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google