Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

informasjon fra Haugesund kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "informasjon fra Haugesund kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk informasjon fra Haugesund kommune

2 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Første retningslinjer i sumeriske og babylonske oldtidskulturer: Skatteinnkrevere Leger Barnepleiere Fra gresk: ethike – det som er vanlig Latinsk: Mos - moral informasjon fra Haugesund kommune

3 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Etikk skiller seg fra moral ved at etikk er tankene (teorien)om hva som er galt og riktig, mens moral er hvordan man oppfører seg i praksis informasjon fra Haugesund kommune

4 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Det finnes mange former for etikk: Pliktetikk Faste regler for hva som er rett og galt Regler som en har plikt til å overholde Normkilden er som oftest ytre autoriteter som loven , kongen, Gud , et landsmøte – eller Haugesund kommune ! Del ut etiske retningslinjer for Haugesund kommune – bystyrevedtak! informasjon fra Haugesund kommune

5 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Det viktigste fellestrekket er: Det lages lover og regler for de plikter en har i bestemte situasjoner Kant: Menneskets fornuft er kilden for pliktnormer informasjon fra Haugesund kommune

6 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Er et noen situasjoner som krever at en ubetinget følger pliktetikken? Finnes det situasjoner hvor en må foreta en vurdering? Kan en misbruke pliktetikken ? summing informasjon fra Haugesund kommune

7 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Pliktetiske normer passiviserer Pliktetiske normer kan føre til ansvarsfraskrivelse Passer ikke i alle situasjoner informasjon fra Haugesund kommune

8 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Kardemommeloven er er slags minimumsutgave av pliktetikken: Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill og for øvrig kan du gjøre som du vil Refleksjonsspørsmål: kan det være skadelig å følge Kardemommeloven til punkt og prikke? informasjon fra Haugesund kommune

9 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Verdietikken Legger vekt på de verdiene som legges til grunne for valg og handlinger For enkeltmenneske: Ærlighet Sannferdighet Holde sitt løfte Respektere andres overbevisning informasjon fra Haugesund kommune

10 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Samfunnsmessige verdier: Rettsikkerhet/ respekt for privatliv Retten til å bestemme over eget liv Respekten for andres liv og helse Respekten for demokratiet At ingen skal diskrimineres på grunn av ytre kjennetegn informasjon fra Haugesund kommune

11 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Verdietikkens grunnprinsipp er : Frihet til å velge Frihet til å velge – ta ansvar for egne handlinger er en verdi i seg selv Refleksjonsspørsmål: Hvordan kan vi forene pliktetikk og verdietikk ? informasjon fra Haugesund kommune

12 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Sinnelagsetikk Vi følger vår samvittighet og viser godvilje eller et godt sinnelag Kritikken mot sinnelagsetikk: det er ikke nok med god vilje, en kan alltid unnskylde seg med at en bare ville det beste Refleksjon: i hvilke situasjoner har vi bruk for sinnelagsetikk ? informasjon fra Haugesund kommune

13 Yrkesetikk Konsekvensetikk
Handlingen er riktig dersom den fører til gode resultater - det er konsekvensene som bestemmer handlingen Har du konsekvensetikk som rettesnor må du reflektere over hvilke konsekvenser din handling kan få før du setter i gang Reflekter sammen over dette utsagnet informasjon fra Haugesund kommune

14 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Måletikk Handlingen er riktig hvis den fører oss nærmere målet - eller gjør at vi når målet. informasjon fra Haugesund kommune

15 Yrkesetikk Målstyring som førende planleggingsideologi
For å nå målet må vi må vi også være bevisst i valget av midlene som fører til måloppnåelse Refleksjon : har dere gode eksempler som støtter dette utsagnet? informasjon fra Haugesund kommune

16 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Dygdsetikk ( Dydsetikk) Arete = å duge Å bli dugende til å gjøre det gode! informasjon fra Haugesund kommune

17 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Klokskap – å kunne resonere seg fram til hva som er best å gjøre i en situasjon der det fins flere alternativer Mot - å ha styrke til å gjennomføre et klokt valg informasjon fra Haugesund kommune

18 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Måtehold – ikke la seg styre av øyeblikkets behov, men heller tenke langsiktig og finne mellomløsninger som flere kan værer enige om , spesielt i konfliktsituasjoner Rettferdighet – å fordele goder og plikter på en måte som alle føler er riktig ut fra innsats, behov, rettigheter. informasjon fra Haugesund kommune

19 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Etisk dilemma: du må velge mellom pest og kolera Etisk problem: du må prioritere mellom for så vidt akseptable alternativer informasjon fra Haugesund kommune

20 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Noen har sagt: der hvor det er mennesker er det mulighet for konflikt og menneskelige feil - sånn er det bare informasjon fra Haugesund kommune

21 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Der hvor mennesker jobber for mennesker er det alltid mulighet for konflikt, misforståelser, interessekonflikt, maktutøvelse og opplevelse av avmakt etc. informasjon fra Haugesund kommune

22 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Etisk tilnærming: ønsker vi å finne en bærekraftig løsning, dvs en løsning, som ikke bare virker her og nå - har langsiktig effekt ? Dygdsetikk! Situasjon fra barnehagen: kjefting kjefting …. Eller komme med en reaksjon gjør tiltak slik at en får en langvarig effekt – det forkommer sjeldnere, opphører blir bedre – kan det overføres? informasjon fra Haugesund kommune

23 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Sannhetens øyeblikk Stillhetens øyeblikk Refleksjon Nye sannhetens øyeblikk Del noen opplevelser informasjon fra Haugesund kommune

24 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Arbeidsgiver Etikk Handling Økonomi Fag Etiske valg handler ofte om en opplevelse av å komme i klemme informasjon fra Haugesund kommune

25 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Etikk må ikke forveksles med bondevett eller alminnelig folkeskikk Kan være et utrykk for inngrodde holdninger/tradisjonelle måter å treffe moralske valg på. Etikette = oppskrift Etikken skal veilede oss når vi trenger hjelp til å finne svar på hva vi bør gjøre i situasjoner, som er uvante og ikke helt dagligdagse. Den skal veilede oss når vi må ta VALG i spesielle situasjoner. I vanlige dagligdagse situasjoner får vi hjelp av moralen –enten samfunnets – eller vår egen. informasjon fra Haugesund kommune

26 Yrkesetikk Uetisk forvaltingspraksis/handlinger kan være diskriminering Uetiske forvaltningspraksis/handlinger kan handle om maktutøvelse informasjon fra Haugesund kommune

27 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Påstand: Det er dere som har makten ! Er du enig eller uenig i påstanden ? informasjon fra Haugesund kommune

28 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Etiske dimensjoner innenfor ulike konstellasjoner: Menn som blir pleiemottaker i et kvinnedominert arbeidsfellesskap – er det bare deilig ? Homofile – som ”går inn i skapet igjen”, når de kommer på ”gamlehjem”? Refleksjon: andre ??? informasjon fra Haugesund kommune

29 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Etiske utfordringer i forhold til din egen arbeidssituasjon: informasjon fra Haugesund kommune

30 informasjon fra Haugesund kommune
Yrkesetikk Er ikke jobben slik du hadde forventet ? Synes du at du ikke prioriterer rett? Gjør du for mange ting du ikke liker ? Klarer du ikke å holde løftene du gir? Må du gjøre ting som strider mot det du står for? informasjon fra Haugesund kommune

31 informasjon fra Haugesund kommune
Valget er ditt – og ansvaret ! Hva synes du er forsvarlig Hva gir best resultat Hva med dine motiver Vaner, strategier Hvilke ytre forhold påvirker Kolliderer noen Verdier Hvilke verdier er aktuelle Yrkesetikk informasjon fra Haugesund kommune

32 Takk for oppmerksomheten
Etikk skiller seg fra moral ved at etikk er tankene (teorien)om hva som er galt og riktig, mens moral er hvordan man oppfører seg i praksis informasjon fra Haugesund kommune


Laste ned ppt "informasjon fra Haugesund kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google