Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte «Ny Horten vgs» 5.Juni 2014. Rammene for dagen 1400-1405 – Velkommen v/rektor 1405-1415 – Direktør utdanning Øyvind Sørensen. 1415-1445.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte «Ny Horten vgs» 5.Juni 2014. Rammene for dagen 1400-1405 – Velkommen v/rektor 1405-1415 – Direktør utdanning Øyvind Sørensen. 1415-1445."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte «Ny Horten vgs» 5.Juni 2014

2 Rammene for dagen 1400-1405 – Velkommen v/rektor 1405-1415 – Direktør utdanning Øyvind Sørensen. 1415-1445 – Brukerkoordinatorer Bjørn H./ Dag. 1445-1500 – Oppsummering v/rektor 1500-1540 – Middag 1530-Avdelingsleder – evaluering

3 Ny Thor Heyerdahl videregående skole ferdig 2009 Ny Færder videregående skole ferdig 2014 Ny Horten videregående skole påbegynt 2014: Ferdig 2019? Opprinnelig vedtak 2005/2006: Påbygg i Skippergata Vedtak FT 30.4.2014: Ny videregående skole i Horten etableres i Lystlunden nord/Bekkegata Det arbeides videre med en mulighetsstudie som legges fram for Fylkestinget høsten 2014 Ny skole i Horten

4 Regulering av området Samhandling med Horten kommune Idrettshall Eksisterende bygningsmasse - salg Trafikk og parkering Kulturminne Lystlunden og trær Økonomi: 700 mill Ny skole i Horten

5 Tannhelsetjenesten Midlertidige skolelokaler Makeskifte Mulighetsstudiet legges fram for FT høsten 2014 Ny skole i Horten

6 JA - det er sant!

7 Prosjektledelse HVS 2 brukerkoordinatorer som skal styre prosessen på HVS og være bindeledd mot og deltakere i styrings- og prosjektgruppa i VFK. Bjørn Halvard Berget 60 %-stilling oppretter kontor i BG Dag Klevjer 40 %-stilling kontor i SG

8 Mandat Mandat for prosjektgruppe HVS/fase 1, Visjonsbok og Rom- og funksjonsprogram: Utarbeide og levere dokumentasjon for bygging av ny Horten videregående skole i henhold til mandat fra styringsgruppa i Vestfold fylkeskommune.

9 Prosjektorganisasjon

10 Framdriftsplan - overordnet Lokalisering/ Mulighetsstudie/skisse Programfase/regulering Detaljprosjektfase /kontrahering Forprosjekt/ regulering ByggefaseReklamasjonsfase Politisk behandling 01.01.2015 03.2019 20.08.2016? 20.09.2015? Sluttfase/overtagelse bygg Visjonsbok og rom- /funksjonsprogram

11 Areal og økonomi 1.Totalramme areal: ca. 17000 m2 inkl. Fagskolen og Tannhelsen. Foreløpig tall. 2.Nettoramme areal: ca. 15000 m2, inkl. musikk-dans-drama. Foreløpig tall. 3.Totalramme for prosjektets økonomi: 700 mill. kr. inkludert prosjektkostnadene. 4.Netto økonomiramme for bygg: vanskelig å stipulere før rom- og funksjonsprogram foreligger.

12 Prioritet 1 fram til 01.01.15 1. Utarbeide Visjonsbok for Horten vgs - visjon og målsetninger for skolen vår. 08.09.14 2. Utarbeide Rom- og funksjonsprogram - arealbehov - organisering av enheter/avdelinger - internt sambruk, samhandling og fleksibilitet - sambruk med eksterne aktører - optimal utnyttelsesgrad - miljøbevissthet

13 Hva skjer fra nå og fram til høsten? 1.Prosjektorganisasjon med alle undergruppene avklares før ferien. 2.Aktivitets- og framdriftsplan fram til 01.01.15 settes før ferien. 3.Arbeidsmetoder og verktøy utarbeides. 4.Nødvendig informasjon og dokumentasjon sendes til gruppeledere og avdelinger før skolestart 14-15. 5.Avdelingsmøter avholdes rett etter skolestart. 6.Gruppearbeidet settes i gang tidlig på høsten.

14 Hva skal prosjektet vårt hete? Ny skole, Ny giv, Den beste løsning, Soria Moria, Fram mot målet, Sent men godt, Løft i flokk, Med glede, Vår tur, Utsikt mot 2019, Taj Mahal, ……. Navnekonkurranse Send inn forslag til Bjørn Halvard og Dag innen 12. juni. Navnet offentliggjøres på avslutningen 20. juni.

15 Når det er noe en er glad i å jobbe med: I like to cook with wine, and sometimes I even put it in the food


Laste ned ppt "Informasjonsmøte «Ny Horten vgs» 5.Juni 2014. Rammene for dagen 1400-1405 – Velkommen v/rektor 1405-1415 – Direktør utdanning Øyvind Sørensen. 1415-1445."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google