Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Heiplanen i Valle kommune Knut Erik Paulsen Rådgjevar plan og GIS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Heiplanen i Valle kommune Knut Erik Paulsen Rådgjevar plan og GIS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Heiplanen i Valle kommune Knut Erik Paulsen Rådgjevar plan og GIS

2 Setesdal – Noreg tett på! Foto: Anders Martinsen fotografer

3 Valle kommune

4 Valle i heiplanen

5 Situasjonen før heieplanen Alltid diskusjon om villreinomsyn – Hyttebygging – Driftsbygninger Ulik praksis mellom kommuner – Innhenting av uttale – Melding om vedtak Villrein overalt?!!

6 Heiplanprosessen Svært god dialog og forhandling med Fylkesmann, Fylkeskommune og villreinnemnd «Forhandlet» fram ein god løysing Nasjonalt villreinområde, omsynssone villrein og bygdeutviklingsone Ikkje nye bygg i NVO el omsynssone Bygging i bygdeutviklingssone Ferdsel i omsynssone

7 Heiplanen i praksis Byggesak – Hyttebygging Bjørnevatn og Brokkeheia – Støylsbygninger Plansak – Utarbeiding av ny kommuneplan – Reguleringsplaner

8 Bjørnevatn

9 Brokkeheia

10 Byggesak Regler for byggesak – Småting må ikkje på høring for eksempel fasadeendring, riving og oppbygg i samme størrelse Skal følgje Heiplan i innstillingen til vedtak – Nybygg og tilbygg

11 Kommuneplanarbeid Ny kommuneplan innen 2015 Planprogram har vært på høring. Vedta i juni. Innspill innen 1. august Høringsperiode september-oktober Vedtak i desember 2014

12 Kommuneplanarbeid NVO og omsynsone Villrein Trekkområder Bestemmelser må gjenspeile Heiplan – Hyttebygging og støylsbygninger – Landbruk pluss Plan for stier og løyper Plan for motorferdsel(snøskuterløyper)

13 Kommuneplanarbeid Medvirkning – Heiplan i kartløsninger Mal for innspill – Sjekkliste (Heiplan) – Kokebok for kartløsning – www.valle.kommune.no www.valle.kommune.no

14 Kommuneplanarbeid

15 Utfordringer Heiplanen juridisk bindende Må vi ha vedtatt ny kommuneplan før planen blir juridisk bindende Næringsutvikling – Få ressurspersoner som ønsker å starte


Laste ned ppt "Heiplanen i Valle kommune Knut Erik Paulsen Rådgjevar plan og GIS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google