Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Heiplanen i Valle kommune Knut Erik Paulsen Rådgjevar plan og GIS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Heiplanen i Valle kommune Knut Erik Paulsen Rådgjevar plan og GIS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Heiplanen i Valle kommune Knut Erik Paulsen Rådgjevar plan og GIS

2 Setesdal – Noreg tett på!
Foto: Anders Martinsen fotografer

3 Valle kommune

4 Valle i heiplanen

5 Situasjonen før heieplanen
Alltid diskusjon om villreinomsyn Hyttebygging Driftsbygninger Ulik praksis mellom kommuner Innhenting av uttale Melding om vedtak Villrein overalt?!!

6 Heiplanprosessen Svært god dialog og forhandling med Fylkesmann, Fylkeskommune og villreinnemnd «Forhandlet» fram ein god løysing Nasjonalt villreinområde, omsynssone villrein og bygdeutviklingsone Ikkje nye bygg i NVO el omsynssone Bygging i bygdeutviklingssone Ferdsel i omsynssone

7 Heiplanen i praksis Byggesak Plansak
Hyttebygging Bjørnevatn og Brokkeheia Støylsbygninger Plansak Utarbeiding av ny kommuneplan Reguleringsplaner

8 Bjørnevatn

9 Brokkeheia

10 Byggesak Regler for byggesak
Småting må ikkje på høring for eksempel fasadeendring, riving og oppbygg i samme størrelse Skal følgje Heiplan i innstillingen til vedtak Nybygg og tilbygg

11 Kommuneplanarbeid Ny kommuneplan innen 2015
Planprogram har vært på høring. Vedta i juni. Innspill innen 1. august Høringsperiode september-oktober Vedtak i desember 2014

12 Kommuneplanarbeid NVO og omsynsone Villrein Trekkområder
Bestemmelser må gjenspeile Heiplan Hyttebygging og støylsbygninger Landbruk pluss Plan for stier og løyper Plan for motorferdsel(snøskuterløyper)

13 Kommuneplanarbeid Medvirkning Mal for innspill Heiplan i kartløsninger
Sjekkliste (Heiplan) Kokebok for kartløsning

14 Kommuneplanarbeid

15 Utfordringer Heiplanen juridisk bindende
Må vi ha vedtatt ny kommuneplan før planen blir juridisk bindende Næringsutvikling Få ressurspersoner som ønsker å starte


Laste ned ppt "Heiplanen i Valle kommune Knut Erik Paulsen Rådgjevar plan og GIS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google