Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljøundersøkelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljøundersøkelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljøundersøkelse
Informasjon på personalmøte HI

2 Bakgrunn og intensjonen med arbeidsmiljøundersøkelsen
HHs viktigste verktøy for kontinuerlig utvikling av det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet, og ikke et redskap for å løse en akutt krise eller konflikt. Ikke vitenskaplig basert ”Øyeblikksbilde” Grunnlag for dialog mellom ledere og medarbeidere om hva en ønsker å prioritere av forbedringsområder. Gjennomføres hvert 2. år. Første gang 2007 og 2008

3 Evaluering av forrige runde (2007 og 2008) og endringer som er foretatt
Tilbakemeldinger fra ansatte. Alle arbeidsmiljøutvalg invitert til å delta i evaluering av første gangs gjennomføring. Hovedarbeidsmiljøutvalget vurdert innspillene og besluttet å gjøre noen endringer Distribuering av brukernavn og passord på epost Spørsmålene legges ut på intranett til gjennomlesing før undersøkelsen Ved nei-spørsmål, - hopper over oppfølgingsspørsmål Konkretisert noen spørsmål

4 Emner GENERELLE ARBEIDSFORHOLD MEDARBEIDERSAMTALER INFORMASJON STRESS
ENDRINGER MESTRING OG POSITIVE UTFORDRINGER KOMPETANSE SAMARBEID KONFLIKTER MOBBING/TRAKASSERING SAMSPILL JOBB/PRIVAT

5 HVEM Alle oppfordres sterkt til å delta
Arbeidsmiljølovens § Arbeidstakers medvirkningsplikt ”Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø” Tillitsvalgte og verneombud har en utvidet rolle Medvirke til utvikling av eget og kollegaers arbeidsmiljø, både på enhetsnivå, avdelingsnivå og HH – nivå

6 HVORDAN Alle medarbeidere får e-post med informasjon om undersøkelsen, brukernavn, passord og lenke til webadressen for undersøkelsen. Gjennomføres på egen arbeidsplass, helst rett i etterkant av dette informasjonsmøte Spørsmålene (med svaralternativ) er lagt ut på intranett.

7 NÅR Det oppfordres til at undersøkelsen besvares umiddelbart etter at dere mottar epost med brukernavn og passord Senest innen 14 dager

8 Prosessen videre, oppfølging
Prosessbeskrivelse for gjennomføring og oppfølging Presentasjon av undersøkelsen: personalmøte 1. oktober. Oppstart av undersøkelsen: mandag 5. oktober 14 dagers svarfrist Ledergruppa får presentert resultatene: onsdag 11. november Presentasjon/gjennomgang administrasjonen 19.november Presentasjon/gjennomgang Institutt for sykepleiefag 23.november Presentasjon/gjennomgang Institutt for psykisk helse og samfunn 7. desember Presentasjon/gjennomgang Institutt for idrettsfag 9. desember

9 delta aktivt i utviklingen av ditt eget arbeidsmiljø
GRIP SJANSEN delta aktivt i utviklingen av ditt eget arbeidsmiljø


Laste ned ppt "Arbeidsmiljøundersøkelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google