Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planarbeid. Studieplanen Omtalt i forskiftens §2. Kurset skal være i samsvar med en studieplan som er forhåndsgodkjent av studieforbundet. En plan som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planarbeid. Studieplanen Omtalt i forskiftens §2. Kurset skal være i samsvar med en studieplan som er forhåndsgodkjent av studieforbundet. En plan som."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planarbeid

2 Studieplanen Omtalt i forskiftens §2. Kurset skal være i samsvar med en studieplan som er forhåndsgodkjent av studieforbundet. En plan som redegjør for kursets: –Innhold –Læringsmål –Målgruppe –Bruk av læringsressurser –Metoder –Varighet 2

3 Standardisert studieplan Arkiv hos FUNKIS Ca. 180 ferdige studieplaner Kan brukes av alle Finnes både elektronisk og på papir 3

4 Innmelding og godkjenning av kurs ”Minstrekrav” for å få kurset godkjent: Minst 8 kurstimer Godkjent studieplan før kursstart FUNKIS eller medlems- organisasjon er arrangør av kurset Kurset må være offentlig kunngjort For at en deltaker kan telle med i tilskuddsgrunnlaget: Deltaker må være fylt 14 år innen utgangen av opplæringsåret Deltakeren må ha deltatt på minst 3/4 av kurstimene 4 Innmelding og godkjenning av kurs foregår hos FUNKIS sentralt. Alle kurs skal godkjennes og registreres før de starter.

5 Innmelding og godkjenning av kurs forts. Innmelding av kurs kan gjøres på flere måter: Elektronisk Laste ned innmelding- og studieplanskjema Få skjema tilsendt pr. post 5

6 Innmelding og godkjenning av kurs forts. Godkjenning kan oppnås på 3 måter 1.Nytt kurs (ikke godkjent tidligere): Fyll ut innmeldings- og studieplanskjema. Sendes til FUNKIS 2.Kurset er godkjent tidligere: Fyll ut innmeldingsskjema med samme kurstittel som tidligere, og skriver inn tidligere kursnummer som gitt ved første godkjenning 3.Standard studieplan: Du bruker en forhåndsgodkjent studieplan. Fyll ut kurstittel og studieplannummer som hører til denne. 6

7 7

8 Studieringer Før du skal sette i gang med studiering er det en det problemstillinger du bør ta stilling til Skal det være en studiering med eller uten lærer? Hvem skal være ansvarlig ringleder dersom det er en studiering uten lærer? Finnes det en studieplan? Finnes det studiemateriell Privathus eller offentlige lokaler? Organisering i forbindelse med servering? Evt. egenandel og form på denne? 8

9 Å lede en studiering Ringleder skal: Føre frammøteskjema Introdusere deltakerne/bli kjent Være ordstyrer i ringen Bidra til at alle slipper til, og at det er en positiv atmosfære Komme med innspill, dersom samtalen stopper opp Oppsummere og trekke konklusjoner ved møtenes avslutning Sørge for evaluering 9

10 Planlegging og gjennomføring av helgekurs – tips og ideer Ofte er det fylkesleddene som står for kurs med overnatting, men dette kan være også aktuelt for lokallagene 10

11 Før kurset… Bestilling av hotell (kontrakt) –Pris Dobbeltrom eller enkeltrom? Grupperom (inkl. i pris?) Kaffe/frukt/rundstykke, kopieringskostnader? Følingsmat? Behov for prosjektor, flip-over eller annet Dagpakke (ekstra lunsj + bruk av konferanserom) –Frist for reduksjon av deltakerantallet –Frist for kansellering –Tilrettelegging 11

12 Før kurset… (forts.) Kontakte foredragsholdere –Tema –Omfang av foredrag (hvor lang tid?) –Lønn/honorar –Gruppearbeid (hvem lager spørsmål?) –Ankomst/Avreise? 12

13 Før kurset… (forts.) Lage budsjett –Hotell-/reisekostnader –Lønn til foredragsholder evt. gaver –Finansieringskilder VO-midler Tilskudd fra helseregion Statlige tilskudd Legater Andre? 13

14 Før kurset… (forts.) Utsending av invitasjon –Navn på arrangør –Tema –Foredragsholde(e) –Tidspunkt/sted –Egenandel –Kontaktperson ved spørsmål –Påmeldingsslipp –Spesielle behov (diett, tolk o.l) –Adresse for påmelding –Påmeldingsfrist NB! Dekker billigste reisemåte 14

15 Når det er klart at kurset skal gjennomføres Innmelding til FUNKIS –Fyll ut innmeldingsskjema og send til FUNKIS, påført studieplannummer, evt. vedlagt studieplan –FUNKIS returnerer innmeldingsskjema, påført et kursnummer Deltakerliste og beskjeder til hotellet –Spesielle behov –Bordoppsett –Hvem betaler hva 15

16 Når det er klart… (forts.) Informasjon til deltakerne –Program –Deltakerliste –Kontaktperson, med kontaktinformasjon –Evt. veibeskrivelse Kontakte foredragsholdere 16

17 Så er alt klart! 17

18 Å lede et kurs Være godt forberedt Være tilstede under innsjekking Informere hotellet om eventuelle endinger i antall deltakere osv. Ønske alle deltakere og forelesere velkommen Gå gjennom programmet Få frem deltakernes forventninger til kurset Ha nødvendig materiell tilgjengelig Noter viktige momenter, ideer og synspunkter som deltakerne kommer med i løpet av kurset Respekter pausene som er satt opp Motta klager på en høflig måte, vis vilje til å ordne opp Sørg for at deltakerne føler seg sett og ivaretatt Vær sosial og knytt deltakerne sammen Utfylling av fremmøteliste Evaluering, kursbevis og takk! 18

19 Ferdigmelding Når kurset er gjennomført sendes ferdigmelding til FUNKIS sentralt Ferdigmeldingsskjema er det samme som innmeldingsskjema, men nå med utfylt regnskapsoversikt og deltakerliste Voksenopplæringsstøtten utbetales til lagets konto, vanligvis i løpet av 1-2 uker. Sjekkliste for ferdigmelding Lagets-/arrangørens kontonummer Regnskapsoversikt er fylt ut Deltakernes adresse og fødselsår på framøtelista Kursleder/studieleder har signert Er kurset godkjent med timer m/lærer må lærers navn merkes/fremgå på lista 19

20 Evaluering Deltakernes evaluering Spørreskjema med skala og avkryssning Spørsmål med utfyllende svar Blanke ark Muntlig Organisasjonens evaluering Var kursmodellen hensiktsmessig? Traff vi riktig målgruppe? Oppnådde vi ønsket resultat? Hva viser oppsummering fra deltakernes evaluering? Bør vi gjennomføre dette tiltaket flere ganger? Hva bør eventuelt endres? Økonomi 20 Midt på treet…

21 Aktuelle tema i fylkesregi – kun fantasien som setter grenser 21


Laste ned ppt "Planarbeid. Studieplanen Omtalt i forskiftens §2. Kurset skal være i samsvar med en studieplan som er forhåndsgodkjent av studieforbundet. En plan som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google