Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Including skills Orientation to Norwegian Association for People with Developmental Disabilities and Norwegian Association for the Disabled Evaluation.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Including skills Orientation to Norwegian Association for People with Developmental Disabilities and Norwegian Association for the Disabled Evaluation."— Utskrift av presentasjonen:

1 Including skills Orientation to Norwegian Association for People with Developmental Disabilities and Norwegian Association for the Disabled Evaluation of Program for Youth With Disabilities in Tanzania and Malawi supported by Operation Days Work Oslo, 14 Januar 2010

2 Et møte med ungdom

3 Oppdraget  Besøkte NHF i Malawi i 2006  Har sittet i ODs råd  Fokus på yrkesutdanning  Ønske om å jobbe sammen med lokal ungdom  Evaluering er en for god læringsprosess til å forbeholdes konsulenter  Godt inntrykk av NHF  Lite kunnskap om utviklingshemmede  Fikk full jobb i Norge

4 I Tanzania Cecilia SangaSekretær hos TAMH Francis PeterFar og TAMH aktivist Laurencia MallewaLærer Lightness MbilaSpesiallærer Rhoda MwendwaSøster og TAMH aktivist I Malawi Emmie ChiumiaAktivist i org for albinoer Munyaradze MtsinzeAktivist i org for blinde Pamela JumaJobber for FEDOMA Phillip LapozoAktivist i FEDOMA Timothy SomanjeAktivist i org for albinoer Evalueringsteamene

5 Preliminary results Utgangspunkt  Operasjon Dagsverk = Solidaritet mellom ungdom  To år etter avsluttet prosjekt  Ikke evaluering av struktur og organisasjon  Mid-term evaluering i 2006  Prosessorientert  Fokusområder  Effekten på ungdommene  Yrkesutdanning - jobb  Inkludering

6 Prosjektet i Tanzania  Tanzania Association for the Mentally Handicapped (TAMH)  2004 - 2007  Informasjonsarbeid, læreropplæring, barne-, ungdoms- og fagskoler, samt ungdomsaktiviteter  Intervju med 22 ungdommer

7 Resultater Tanzania  Viktig informasjonsarbeid  Bra ungdomsaktiviteter  Bra på inkludering  Brukbare resultater på skolene gitt ressursene og positiv innstilling  Svake faglige resultater  Manglende oppfølging  Inkludering er viktig, det er mulig og det virker

8 Prosjektet i Malawi  Malawi Council for the Handicapped (MACOHA) and TEVETA  Tre strategier  Vanlig høyskole (SOCHE)  MACOHA opplæringssentere  Lærlingordning  2004 - 2006

9 Resultater Malawi Lærlingordningen  Suksess (86% gjør noe)  Fleksibel tilnærming  Har ført til inkludering  Uklar utvelgelse og problem med alder SOCHE  Var ikke hovedfokus for evalueringen  Trenger mer studie av organiseringen  Trenger strategi for link skole - arbeidsliv

10 Noen kommentarer  Fleksibilitet og individuell oppfølging  Praksis  Inkludering  Ved å bli økonomisk aktive  Ved å delta i aktiviteter  Ved å vise at de kan  Ved ”tvang”  Eksemplets makt  Ressurser

11 Including skills 14 jan 2010

12 Forandringer ”He was just staying at home, doing nothing. Some children laugh at him. Others threw stones at him. Things which makes me as a mother feel very bad.” - Mother of one of the youth interviewed. “My friends and customers, including strangers, admire me very much. Even my family now recognises me as a head of the family.” - Tailor

13 Including skills 14 jan2010 Metode  Todelt mål  Opplæring og learning-by-doing  Utføre evalueringen  Hovedmetode: Intervjuer  Målgruppen: Ungdommene selv  Strukturerte spørsmål

14 Metode  Utvelgelse av intervjuere/assistenter  Internt vs eksternt  Hvem trenger å vite hva?  Utvelgelse av intervjuobjekter  Utfordringer  Sporing av deltagerne  Intervjue utviklingshemmede

15 Metode  Prosessevaluering  Opplæring: Faser  Introduksjon  Pilot  Forbedring av intervjuguide og spørsmål  Organisering av data/skrive ut  Analyse  Presentasjon

16

17 Metode  Tid: Riktig for Malawi, uklart Tanzania  Team: Fedoma – TAMH  Fokus: Impact og målgruppen  Krever mer av norsk partner  Tidlig planlegging  Mer tilrettelegging  Krever mer av lokal partner  Sporing, rekruttering  Innsyn og tillit

18 Anbefalinger  Fokuserte evalueringer  De som ser på alt, ser ikke mer enn dere gjør selv  Må ha tid til å treffe ”feil” informanter  Lag lokal monitoreringsplan  Alt må ikke være evaluering  Samle inn informasjon til informasjonsarbeidet  Hva med å bruke OD-folk?


Laste ned ppt "Including skills Orientation to Norwegian Association for People with Developmental Disabilities and Norwegian Association for the Disabled Evaluation."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google