Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den epidemiologiske situasjonen for HBV og HCV- infeksjon i Norge Smitteverndagene 10. og 11. juni 2004 Rådgiver Øivind Nilsen Avdeling for infeksjonsovervåking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den epidemiologiske situasjonen for HBV og HCV- infeksjon i Norge Smitteverndagene 10. og 11. juni 2004 Rådgiver Øivind Nilsen Avdeling for infeksjonsovervåking."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den epidemiologiske situasjonen for HBV og HCV- infeksjon i Norge Smitteverndagene 10. og 11. juni 2004 Rådgiver Øivind Nilsen Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern

2 HBV-inf. en av verdens store pandemier To milliarder HBV-antistoff positive 350 millioner bærere (HBsAg pos) Fire millioner akutte (kliniske) tilfeller årlig En million døde årlig pga HBV-inf (hepatocellulært karsinom)

3

4

5 HBV - smittemønstre OmrådeDominerende smittemåte Vestlige verden (lavendemisk) IVM, heterosex, homosex Mellom/høy- endemisk Perinatalt, nosokomial/annen blodexp.,hustandskontakt, heterosex

6

7

8

9 Utviklingen i antall sprøytemisbrukere 1990-2002 Statens institutt for rusmiddelforskning

10 Medianalder 2000 - 2003 tilfellene: Menn 31 år, Kvinner 28 år

11 HBV-smitte v/blodtransfusjon- meldt MSIS 1992-2003 (N=5) 4 i utlandet (Angola, Bulgaria, Ghana, Thailand) 1 i Norge (1992)

12 HBV-infeksjon etter blodeksposisjon i yrket - meldt MSIS 1992-2003 (N=15) 14 stikkskader i helsevesenet i Norge –6 spl, 3 leger, 2 tannleger,1 legesekretær, 1 teknisk personell sykehus, 1 fengselsbetjent 1 Hjelpearbeider i utlandet

13 HBV smitte ved annen blodeksposisjon- meldt MSIS 1992-2003 (N=19) 6 etter sykehusbehandling (en i Norge) 1 etter tannlegebesøk i Thailand 2 etter stikk på henslengt kanyle i miljøet 3 stikkskader på brukerutstyr - to foreldre 4 ved piercing/tatovering (tre i Norge) 2 etter blodkontakt (i egne sår) med bærer 1 Annet

14 HBV-smitte hos hustandskontakter – meldt MSIS1992-2003 (N=15) 7 foreldre smittet av ivm barn (ikke erkjent stikkskade) 3 foreldre smittet av adoptivbarn 2 barn smittet av foreldre (en stoffmisbr. far) 1 fra svigermor med akutt hep B 1 mann i bofelleskap med stoffmisbr. kamerat 1 annet

15 HBV-infeksjon etter perinatal smitte- meldt MSIS 1992-2003 (N=3) 2 barn født av stoffmisbrukende mødre 1 barn av asiatiske foreldre i Norge

16 Akutt hepatitt B blant sprøytemisbrukere etter bostedsfylke. Meldt MSIS 1994-2003

17 Anbefalte smitteverntiltak i misbruksmiljøer: Samarbeid - smittevernlegen, oppsøkende virk- somheter, behandlingsinstitusjoner, fengsler, etc. Informasjon i misbrukermiljøene om utbruddene, symptomer, smittemåter, personlig beskyttelse, vaksinasjonstilbud Tilgang på rene sprøyter og annet brukerutstyr Vaksinasjon av stoffmisbrukere mot hepatitt A/B

18 Kronisk hepatitt B tilfeller meldt Folkehelseinstituttet 1992- 2003

19 Hepatitt B-bærertilstand meldt MSIS 1992 – 2003 etter herkomst

20 Hyppigste opprinnelsesland for Hep. B-bærere: Meldt MSIS 1992 - 2002 (n=4254) Somalia 515 Vietnam429 Tidl. Jugoslavia368 Tyrkia119 Pakistan111 Thailand111 Kina106 Filippinene 96 Irak 80

21 Kronisk Hepatitt B meldt MSIS 1992-2002 etter alder

22 Estimert antall HBV-bærere i Norge 2001 Innvandrere –Høyend. område 40 000/10% 4000 –Mellomend. område 100 000/4% 4500 Sprøytemisbrukere 15 000/2-7% 600 Homoseksuelle menn 35 000/1-2% 500 Øvrige befolkning 3 mil/0,1% 3000 Total 12-14 000 Gruppe Pop/prevalens Bærere

23 WHO-regionTot. populasjon (millioner) HCV- prevalens Tot. infiserte (millioner) Africa 6025.331.9 Americas7851.713.1 Eastern Mediterranean 4664.621.3 Europe 8581.038.9 South-East Asia 15002.1532.3 Western Pacific 16003.962.2 Total58113.1170 Estimert HCV-prevalens og antall smittede – WHO 1999

24 Global HCV prevalens – WHO 2002

25 HCV - smittemønstre Nosokomial/annen blodexp., perinatalt, IVM? Øvrige verden IVM dominerer > 80%, nosokomialt/annen blodsmitte Vestlige verden Dominerende smittemåte idagOmråde

26 HCV-infeksjon i Norge 1992-2003

27 Noen HCV-prevalensdata i Norge Stoffmisbrukere50-80% HCV-pos –10% prevalensøkning per misbrukerår Gravide tilfeldig utvalg 1992-93 970/7 = 0,7% (Eskild og medarbeidere) Hubro-helseundersøkelsen i Oslo 2000-2001 11 500 voksne 30-75 år0,7% smittet (Dalgard og medarbeidere)

28 Utfordringene i hepatitt C-overvåking HCV-infeksjon er asymptomatisk Ingen lab-test som indikerer akutt infeksjon Stor prevalenspool De fleste land og EU har gitt opp

29 Overvåking av hepatitt C i Norge Kriterier for MSIS melding er akutt infeksjon eller transfusjonsassosiert infeksjon. Årlig meldes 20-30 akutte tilfeller Frivillig rapporteringssystem fra alle landets mikrobiologiske sykehuslaboratorier. Årlig meldes ca 2500 positive anti-HCV prøver Forbedret overvåking i MSIS utredes –Vanlig nominativ melding utredet og forkastet –alternativ prevalens- og modelleringsbasert overvåking utredes


Laste ned ppt "Den epidemiologiske situasjonen for HBV og HCV- infeksjon i Norge Smitteverndagene 10. og 11. juni 2004 Rådgiver Øivind Nilsen Avdeling for infeksjonsovervåking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google