Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk i næringslivet Leif Frode Onarheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk i næringslivet Leif Frode Onarheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk i næringslivet Leif Frode Onarheim

2 Det perfekte samfunn HAR VI DETTE? Solidariske mennesker
Kritiske forbrukere Miljøbevisste borgere Inkluderende kirke Langsiktige politikere Verdiskapende næringsliv HAR VI DETTE?

3 ETIKK SKAPE ØKT BEVISSTHET OG ENGASJEMENT I ETISKE SPØRSMÅL GJENNOM Å SYNLIGGJØRE OG TYDELIGGJØRE ETIKK OG MORAL I DEN DAGLIGE VIRKSOMHETEN OG UTVIKLE NORMER SOM EN DEL AV BEDRIFTSKULTUREN

4 HVORFOR ETIKK? INTERNT Vi trenger visjoner og mål som er mer enn penger Vi ønsker alle å arbeide i en bedrift med godt omdømme I MARKEDET Kunder og leverandører ønsker å handle med bedrifter som er skikkelige I SAMFUNNET Våre grunnleggende verdier gjelder også for bedrifter Næringslivets oppførsel påvirker rammebetingelsene Gode bedrifter rekrutterer gode medarbeidere

5 Den etiske testen Er det lovlig? Er det rimelig ? Er det riktig?
Hvem blir berørt? Kan jeg fortelle en venn, en som jeg har stor respekt for, eller en hvilken som helst annen om de jeg gjør? Hva ville jeg ha anbefalt mine barn? Hvordan ønsker jeg at andre skal opptre i en lignende situasjon?

6 Etikk er et lederansvar
Verdigrunnlaget må sidestilles med andre mål i bedriften Verdigrunnlaget må ”knas” inn i organisasjonen Ledere må gå foran med et godt eksempel Moralske feilskjær er alvorlige for bedriftene

7 NHOs sjekkliste v/utenlandsetablering
Eks. på kontrollspørsmål: Har selskapet interne regler som hindrer diskriminering? Har selskapet retningslinjer som hindrer samarbeid med eller leveranser fra bedrifter som benytter slavearbeid eller tvungent barnearbeid? Har selskapet gjort sine ansatte kjent med ILO-konvensjonen om organisasjonsretten? Anerkjenner selskapet urfolks rett til respekt for kulturell identitet? Har selskapet retningslinjer for å sikre barn skolegang?

8 HVA BØR BEDRIFTENE GJØRE?
Ledelsen må gå foran, lede arbeidet, sette av tilstrekkelig tid og vise ekte engasjement i saken. Halvhjertet innsats er verre enn ingen innsats. De ansatte må engasjeres direkte i prosessen. Enten samtlige eller sentrale representanter må være delaktige hele veien. Husk at prosessen ofte er like viktig som resultatet. Alle må delta i arbeidet med oppriktighet og åpenhet. Et felles verdigrunnlag kan bare bygges på utstrakt samarbeidsvilje. Der er viktig å bli enige om hvilke etiske områder/gråsoner bedriften trenger å avklare sitt forhold til. Det er ikke gitt at eiere, ledelse, tillitsvalgte og øvrige ansatte peker på de samme områder. Finn frem til noen viktige områder/gråsoner. Ikke forsøk å løse alt på en gang.

9 LEDELSE NÆRINGSLIVSETIKK Internasjo- nalisering Miljø Bestikkelser
Reklame NÆRINGSLIVSETIKK Innkjøp Personal Rekruttering Markedsføring

10 Jeg hører ikke hva du sier, for dine handlinger overdøver dine ord
Kinesisk ordspråk

11 ”Tillit kan snus til mistillit over natten
”Tillit kan snus til mistillit over natten. Troverdighet tar lang tid å bygge opp igjen. For næringslivet er troverdighetskapital en forutsetning for å skaffe egen- og lånekapital.” Atle Kigen Tidl. næringslivsredaktør, Aftenposten

12 Etikk i styresammenheng
Høy moral og etisk profil vil styrke bedriften over tid. Omverdenen forventer at bedriften tar ansvar og opptrer skikkelig overfor medarbeidere, kunder, leverandører, konkurrenter, eiere og samfunnet forøvrig

13 Etikk i styresammenheng - som enkeltperson
Habilitet Lojalitet Personlig mot Tid og ressurser

14 NÅR DU BLIR SPURT OM Å BLI STYREMEDLEM
Har bedriften en forretningsidé og mål jeg kan vedkjenne meg? Kjenner jeg bedriftskulturen og liker den? Tillater mine øvrige engasjementer et nytt verv? Tillater bedriftens styrearbeid at jeg kan delta på en fullverdig måte? Kanskje er tilbud og aksept av styreposisjon like viktig som ved en ansettelse?

15 KRAV TIL STYREMEDLEM SOM ENKELTPERSON SOM MEDLEM AV KOLLEGIET
SOM ANSVARLIG FOR VERDIGRUNNLAG

16 Etikk i styrearbeidet Gode bedrifter er avhengig av et styre som tar et totalansvar for bedriften, har høy integritet og som aktivt utøver sin myndighet Gode bedrifter skaper verdi for så vel eiere som medarbeidere. Gode bedrifter preges også av verdier som ikke måles i penger. Rettferdighet, tillit, ansvarlighet, trygghet, respekt og anerkjennelse er eksempler på slike immaterielle verdier Som styremedlem har du ansvar for å påse at bedriften utvikler en organisasjon hvor etiske normer og standarder inngår som del av grunnlaget for bedriftens strategi og løpende handlinger ”Etikk” er ikke entydig. Ofte er det snakk om en prosess hvor ulike syn veies mot hverandre. Det er vanskeligere å diskutere de etiske og moralske sidene ved en sak enn å foreta økonomiske eller teknologiske avveininger. Styret skal sørge for at alle sider, også de etiske, blir belyst før styret tar sine beslutninger

17 SOM MEDLEM I ET KOLLEGIUM
Strategi - kortsiktig versus langsiktig - hensyn til ansatte og lokalmiljø ved omlegging - ”er bedriften liv laga” på lengre sikt? Personal - lønnspolitikk – lederlønn – fallskjerm - jobbsikkerhet - miljø/verdiundersøkelser HMS Informasjon og samfunnskontakt - grad av åpenhet Salg & markedsføring

18 Etikk i styresammenheng
Følgende problemstillinger kan du møte: Som enkeltperson i styret. Konflikter mellom det de andre styremedlemmene står for og ditt grunnsyn. Dilemma hvor du må veie bedriftens interesser mot interesser du ønsker å ivareta utenom bedriften. Som medlem av styret som kollegium. Som styremedlem medansvarlig for styrets beslutninger. Vanskelige saker som kommer opp i styret kan dreie seg om spørsmål hvor det ikke finnes klare regler og hvor det kan være ulike verdier som må veies mot hverandre. Som ansvarlig for bedriftens etikk. Styret vil være øverste ansvarlig for å ta initiativ til å påse at det i bedriften utvikles en kultur hvor etiske standarder og verdier har sin naturlig plass.

19 SOM ANSVARLIG FOR VERDIGRUNNLAG
Sørge for at det utarbeides verdigrunnlaglag Dilemma-trening for ledelsen Samsvar liv/lære

20 derved få forståelse for at vi er på ville veier, eller…..
Etikk-kollisjon Flertall beslutter i strid med ditt grunnsyn Hva gjør du: - Protokollerer uenighet? - Tar opp med BF/GF? - Trekker deg fra styret? Er det bedre å jobbe med styret videre og derved få forståelse for at vi er på ville veier, eller…..

21 Ledergodtgjørelser Hva er konkurransedyktig lederlønn?
Forholdet fastlønn/bonus/opsjoner Uavhengighet styreleder - adm.dir. Fallskjerm/etterlønn Farfar-prinsippet; ansettelse og lønn Pensjonsytelser

22 Det er helt i orden, gutt, alle gjør det
(Av Leif Frode Onarheim fritt etter Chicago Sun Times)

23 Da Johnny var seks år gammel, skulle familien skifte kjøkken
Da Johnny var seks år gammel, skulle familien skifte kjøkken. Både rørlegger og snekkere kunne gjøre jobben ”intravenøst”, det vil si svart. ”Det er helt i orden, gutt”, sa faren. ”Alle gjør det.”

24 Da Johnny var åtte, var han tilstede i et familieråd som onkel George hadde kalt sammen for å finne metoder til å snyte på skatten. ”Det er helt i orden, gutt”, sa onkel. ”Alle gjør det.”

25 Da han var ni så Johnny faren og moren demontere strømmåleren og legge den ned. ”Da går ikke måleren”, hørte han far si. Da de så Johnny, fortalte de at alle gjør det. (går ikke på nye strømmålere……..)

26 Da Johnny var tolv glemte han sykkelen på fotballbanen - ulåst
Da Johnny var tolv glemte han sykkelen på fotballbanen - ulåst. Tante Francine sa at de måtte fortelle forsikringsselskapet at sykkelen var låst da den ble borte. Forsikringen dekker jo ikke tyveri av ulåst sykkel!

27 Da han var 15 spilte Johnny ytre høyre på skolens fotballag
Da han var 15 spilte Johnny ytre høyre på skolens fotballag. Treneren hans viste ham hvordan han skulle takle en motstander ved å gripe ham i skjorta slik at dommeren ikke kunne se det. ”Det er helt i orden, gutt”, sa treneren. ”Alle gjør det.”

28 Da Johnny var 16, fikk han sin første sommerjobb på kjøpesenteret
Da Johnny var 16, fikk han sin første sommerjobb på kjøpesenteret. Hans oppgave var å legge de mugne jordbærene nederst i kurvene og de friske på toppen, slik at alt skulle se fint ut. ”Det er helt i orden, gutt”, sa butikksjefen. ”Alle gjør det.”

29 Da han var 18, skulle Johnny få låne familiens daycruiser for å ta en tur langs kysten med noen venner. ”Ta vare på bensinkvitteringene”, sa moren - ”så kan far få pengene refundert av jobben. Han har jo fri bil!” ”Alle gjør det jo!”

30 Da Johnny var 19, tilbød en eldre student seg å svare på eksamensoppgavene, som vennen hadde fått tak i, dersom Johnny ville betale 300kr. ”Det er helt i orden, gutt”, sa den eldre studenten. ”Alle gjør det.”

31 Johnny ble tatt for fusk og sendt hjem fra skolen i vanære
Johnny ble tatt for fusk og sendt hjem fra skolen i vanære. ”Hvordan kunne du gjøre dette mot mor og meg?”, spurte faren. ”Du har aldri lært å gjøre noe sånt hjemme.” Også tanten og onkelen var sjokkerte. Hvis det er noe de voksne ikke kan tolerere, så er det barn som fusker……….


Laste ned ppt "Etikk i næringslivet Leif Frode Onarheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google