Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillesand fra 0-100 - i et folkehelseperspektiv. Ola Lillesander født 23.09.2014 Hva vil god folkehelse bety for livskvalitet til hver enkelt? Kommunens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillesand fra 0-100 - i et folkehelseperspektiv. Ola Lillesander født 23.09.2014 Hva vil god folkehelse bety for livskvalitet til hver enkelt? Kommunens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillesand fra 0-100 - i et folkehelseperspektiv

2 Ola Lillesander født 23.09.2014 Hva vil god folkehelse bety for livskvalitet til hver enkelt? Kommunens ansvar – balansen mellom forebygging og reparasjon? Gode kommunale tjenester = god folkehelse Godt folkehelsearbeid fører til bedre kommuneøkonomi

3 Tekniske tjenester Helsestasjonen Barnehage Skole Helsetjenester Nav Barnevern Familiesenter Ergo/fysioterapi PPT/SPT Sosialhjelp Omsorgstjenester SLT Habilitering Psykisk helse og rus

4 Ola 0-6 Foreldre(begge 23 år) er tilflyttere til Høvåg, da far har fått jobb på IKEA. Lite familie og nettverk. Vært samboere i ett år da mor blir gravid. Litt turbulent relasjon mellom foreldrene. To foreldre ved fødsel. Fødselsdepresjon for mor Samlivsbrudd da Ola er 1 år, mor har hovedomsorgen, far flytter til Kr.sand. Mor får sosialhjelp frem til Ola er 3 år. Barnehageplass Bytte barnehage pga av flytting til rimeligere bo-område. Mor jobber deltid samtidig som hun studerer Ola utredes pga av introvert atferd og generelle utfordringer med tilpasning, når han er 5,5 år. Ola har få/ingen venner.

5 Ola 6-18 Skolestart: Borkedalen skole PPT og spesial pedagogisk hjelp – i 2 klasse Barnevernsmelding i 4 klasse fra Olas karatetrener 5. Klasse: Skolebytte til Justøya pga av mobbing/mistrivsel/gjengproblematikk 7. Klasse: Skolebytte tilbake til Borkedalen Ungdomsskolen: Høyt fravær, risiko for å ikke få karakter i enkelte fag. Debuterer med alkohol og røyk som 14 åring Fritidsaktivitet: Dataspill VGS: Møglestu – Restaurant og matfag (etter veiledning) Slutter VGS etter to år, dyrker sin hobby dataspill. Mor oppdager hasjrøyking. Ola lover å ikke gjøre det mer.

6 Ola 18-67 18 år: Nav, arbeidsledig 22 år: Fast jobb i industrien, etter flere år med små vikariater og arbeidstrening 24 år: Samboer og barn 29 år: Samlivsbrudd/helgepappa. 30 år: Mister jobben etter gjentatt «ugyldig fravær» Flytter til kommunal bolig Arbeidsledig/ rus? 35 år: Studiekompetanse og utdanning kontormedarbeider (med hjelp fra Nav) Jobb 51 år: Sykemeldt grunnet overvekt, og begynnende Kols 53 år: Ufør Ensomhet/depresjoner 67 år: Pensjonist

7 Ola 67-77 67 år: Pensjonist: Søker om «bil» grunnet bevegelsesnedsettelse 70 år: Gjentatte sykehusinnleggelser. Oksygen. Hjemmesykepleie Bruker mye tid på pc/data 75 år: Sykehjemsplass Dovreheimen 77 år: Død

8 Symptom Årsak Mobbing Psykososialt miljø Rus Depresjon, dårlig miljø Drop out Skoletrøtthet, faglige utfordringer Kols Langsiktig røyking

9 Oppgave Hvordan kan vi bistå Ola i de ulike livsfasene? Hvordan kan dere som politikere påvirke folkehelsebildet i kommunen gjennom planer og vedtak?

10


Laste ned ppt "Lillesand fra 0-100 - i et folkehelseperspektiv. Ola Lillesander født 23.09.2014 Hva vil god folkehelse bety for livskvalitet til hver enkelt? Kommunens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google