Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evolusjon og klassifisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evolusjon og klassifisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Evolusjon og klassifisering
Om Darwin, noen finker og en meget tykk bok…

2 Bakgrunn Mendels arvelover ble publisert i 1856 –oversett!
Carl von Linne – taksonomiens far Funn av fossiler Naturvitenskapene ”våkner” etter middelalderen Tekniske fremskritt

3 Gregor Johan Mendel (repetisjon)
Verket utgitt i Bonn i 1856, ble ikke ”oppdaget” før 40 år senere.

4 Carl von Linnè –taksonomiens far
Født mai 1707 Døde 10.jan 1778 Svensk prestesønn Elsket blomster Fant likheter og ulikheter hos blomster – satte de i system!

5 Taksonomi Fylogeni - et individs utseende/trekk Like trekk= nær slekt
Ulike trekk= fjern slekt Gruppert på ulike nivåer Art- Artsnavn og slektsnavn sammen Slekt Familie Orden Klasse

6

7

8 Charles Darwin- Født 12.februar 1809 Døde 18.april 1882
Biolog, zoolog, økolog. Sør-amerika rundt med HMS Beagle Hovedverket ”Om artenes opprinnelse” kom i 1859.

9 Tilbake til Darwin

10 Evolusjonsteorien Darwins teori om naturlig seleksjon:
Tre grunnprinsipper Egenskaper er arvelige Individer varier Kamp for overlevelse = Kun de få som er best tilpasset sine omgivelser vil overleve og reprodusere seg Naturlig seleksjon fører til at de best tilpassede individene i en populasjon har en større sannsynlighet for å overleve og for å forplante seg. Gjennom generasjonene fører et slikt utvalg til endringer i individenes egenskaper – til en tilpasning. Seksuell seleksjon foregår på samme måte, men her er det ikke tilpassethet til miljøet som er avgjørende, men dyktigheten i å finne kjønnspartnere. Resultatet er sekundære kjønnskarakterer som til og med kan være dårlige tilpasninger til miljøbetingelsene. Mutasjoner er spontane endringer i genomet. Rekombinasjon betegner blandingen av genene til to foreldre når disse forplanter seg med hverandre. Migrasjon er inn- eller utvandring av individer til eller fra en annen populasjon, som kan ha vært tilpasset til avvikende miljøbetingelser. Gendrift er tilfeldige endringer i sammensetningen til populasjonens genbasseng. Dermed kan også ufordelaktige egenskaper spre seg i populasjonen

11 De lærde strides!

12 Taksonomi Carl von Linnè mente det var to riker: Animalia og Vegetabilia I dag bruker vi vanligvis denne: Animalia Fungi Plantae Chromista Bacteria og Archaebacteria Protozoa eller Protokista

13 De seks rikene etter Cavalier-Smith (2004)

14 Det var en gang en sulten liten celle…

15 Et viktig skille: Cellekjernen!

16 Fungi Fotsopp og kantareller! 100 000 arter Eukaryote Vegger av kitin
Nedbrytere Parasitter Epifytter

17 Plantae Alger, bregner, kråkeføtter, gras, blomster og trær!
arter Cellulose og stivelse Fotosyntese (bakterie) Autotrofe Eukaryote

18 Animalia Børstemark, insekter, pattedyr, fugler og fisk!
arter Flercellete organismer (stort sett) Heterotrofe Eukaryote

19 Protokister Protozoer + noen sopp og alger.
De mest utbredte organismene i verden Encellede predatorer Eukaryote arter (minst!) kan gi sykdom trichomoniasis, cryptosporidiose toksoplasmose

20 Chromista Gullalger, kiselalger og brunalger 500 000 arter (x2)
”Lapskaus”-gruppe Alle har klorofyll a+c Fotosyntese Potettørråte, morild og flimmerdyr og iskrem.

21 Bacteria og Archeabacteria
Prokaryote encellede organismer arter funnet Èn skje jord = 10^10 Bakterier Trolig det første livet på jorda (3,5 mrd)

22 Kreasjonister – i tusenvis!


Laste ned ppt "Evolusjon og klassifisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google