Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evolusjon og klassifisering Om Darwin, noen finker og en meget tykk bok…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evolusjon og klassifisering Om Darwin, noen finker og en meget tykk bok…"— Utskrift av presentasjonen:

1 Evolusjon og klassifisering Om Darwin, noen finker og en meget tykk bok…

2 Bakgrunn Mendels arvelover ble publisert i 1856 – oversett! Carl von Linne – taksonomiens far Funn av fossiler Naturvitenskapene ”våkner” etter middelalderen 1800--- Tekniske fremskritt

3 Gregor Johan Mendel (repetisjon) Verket utgitt i Bonn i 1856, ble ikke ”oppdaget” før 40 år senere.

4 Carl von Linnè –taksonomiens far Født mai 1707 Døde 10.jan 1778 Svensk prestesønn Elsket blomster Fant likheter og ulikheter hos blomster – satte de i system!

5 Taksonomi Fylogeni - et individs utseende/trekk Like trekk= nær slekt Ulike trekk= fjern slekt Gruppert på ulike nivåer 1. Art- Artsnavn og slektsnavn sammen 2. Slekt 3. Familie 4. Orden 5. Klasse

6

7

8 Charles Darwin- Født 12.februar 1809 Døde 18.april 1882 Biolog, zoolog, økolog. Sør-amerika rundt med HMS Beagle 1831-32 Hovedverket ”Om artenes opprinnelse” kom i 1859.

9 Tilbake til Darwin

10 Evolusjonsteorien Darwins teori om naturlig seleksjon: Tre grunnprinsipper 1. Egenskaper er arvelige 2. Individer varier 3. Kamp for overlevelse = Kun de få som er best tilpasset sine omgivelser vil overleve og reprodusere seg Naturlig seleksjon fører til at de best tilpassede individene i en populasjon har en større sannsynlighet for å overleve og for å forplante seg. Gjennom generasjonene fører et slikt utvalg til endringer i individenes egenskaper – til en tilpasning. Naturlig seleksjonpopulasjontilpasning Seksuell seleksjon foregår på samme måte, men her er det ikke tilpassethet til miljøet som er avgjørende, men dyktigheten i å finne kjønnspartnere. Resultatet er sekundære kjønnskarakterer som til og med kan være dårlige tilpasninger til miljøbetingelsene. Seksuell seleksjonsekundære kjønnskarakterer Mutasjoner er spontane endringer i genomet. Mutasjonergenomet Rekombinasjon betegner blandingen av genene til to foreldre når disse forplanter seg med hverandre. Rekombinasjon geneneforplanter Migrasjon er inn- eller utvandring av individer til eller fra en annen populasjon, som kan ha vært tilpasset til avvikende miljøbetingelser. Migrasjon Gendrift er tilfeldige endringer i sammensetningen til populasjonens genbasseng. Dermed kan også ufordelaktige egenskaper spre seg i populasjonen Gendrift genbasseng

11 De lærde strides!

12 Taksonomi Carl von Linnè mente det var to riker: Animalia og Vegetabilia I dag bruker vi vanligvis denne: 1. Animalia 2. Fungi 3. Plantae 4. Chromista 5. Bacteria og Archaebacteria 6. Protozoa eller Protokista

13 De seks rikene etter Cavalier-Smith (2004)

14 Det var en gang en sulten liten celle…

15 Et viktig skille: Cellekjernen!

16 Fungi Fotsopp og kantareller! 100 000 arter Eukaryote Vegger av kitin Nedbrytere Parasitter Epifytter

17 Plantae Alger, bregner, kråkeføtter, gras, blomster og trær! 400 000 arter Cellulose og stivelse Fotosyntese (bakterie) Autotrofe Eukaryote

18 Animalia Børstemark, insekter, pattedyr, fugler og fisk! 1 000 000 arter Flercellete organismer (stort sett) Heterotrofe Eukaryote

19 Protokister Protozoer + noen sopp og alger. De mest utbredte organismene i verden Encellede predatorer Eukaryote 65 000 arter (minst!) 10 000 kan gi sykdom 1. trichomoniasis, 2. cryptosporidiose 3. toksoplasmose

20 Chromista Gullalger, kiselalger og brunalger 500 000 arter (x2) ”Lapskaus”-gruppe Alle har klorofyll a+c Fotosyntese Potettørråte, morild og flimmerdyr og iskrem.

21 Bacteria og Archeabacteria Prokaryote encellede organismer 10 000 arter funnet Èn skje jord = 10^ 10 Bakterier Trolig det første livet på jorda (3,5 mrd)

22 Kreasjonister – i tusenvis!


Laste ned ppt "Evolusjon og klassifisering Om Darwin, noen finker og en meget tykk bok…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google