Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 6 oppgave k Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 6 oppgave k Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 6 oppgave k Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme

2 k. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme
1. Det er en kjent sak at kvinnene i Norge har en god situasjon. Det er noe __ at kvinnene i Norge har en god situasjon. 2. De fleste kvinner føler nok at de har full likestilling. De fleste kvinner har __ at de har full likestilling. 3. Gjennomsnittslønna til mannen er høyere enn kvinnens. Kvinnens __ enn mannens. 1. alle vet 2. følelsen av 3. gjennomsnittslønn er lavere

3 k. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme
4. Trollmor sier: ”Kvinnene må faktisk fremdeles føde barna.” Trollmor sier __. 5. Trollmor spør: ”Sitter det fortsatt flest menn i lederstillinger?” Trollmor spør __. 6. Kvinner i dag skal jobbe fulltid. Kvinner skal ta seg av husarbeidet. Kvinner i dag skal __. 4. at kvinnene faktisk fremdeles må føde barna / at det faktisk fremdeles er kvinnene som må føde barn. 5. om det fortsatt sitter flest menn i lederstillinger? 6. både jobbe fulltid og ta seg av husarbeidet.

4 k. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme
7. Er det så sikkert at alle kvinner ønsker å jobbe dobbelt? Er det så sikkert at alle kvinner ønsker å være __? 8. Etter maten måtte far hvile. Etter maten måtte far ha __. 9. Far måtte hente styrke til påfølgende dag. Far måtte hente styrke til dagen __. 7. dobbeltarbeidende 8. hvile / sin hvile. 9. derpå / etter

5 k. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme
10. I barnehagen får barn leke med jevnaldrende barn. I barnehagen får barn leke med barn som __. 11. Det begynte så smått å vokse fram andre tanker om kjønn i Norge. __ begynte det å vokse fram andre tanker om kjønn i Norge. 12. Kulminasjonen av denne tendensen kom med Gro Harlem Brundtland. Denne tendensen __ med Gro Harlem Brundtland. 10. er like gamle 11. Litt etter litt 12. kulminerte

6 k. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme
13. Mange mente at kjernefamilien ville oppløses dersom mor gikk ut i jobb. Mange mente at kjernefamilien ville __ dersom mor gikk ut i jobb. 14. Mange bemerker den biologiske forskjellen som finnes mellom mor og far. Mange kommer med __ den biologiske forskjellen som finnes mellom mor og far. 15. Fars kontakt med babyen er like viktig som mors kontakt. Babyens __ babyens __. 13. gå i oppløsning 14. bemerkninger 15. kontakt med far er like viktig som ___ kontakt med mor.

7 k. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme
16. Diskusjonen om kjernefamiliens oppløsning begynte på 1970-tallet. Diskusjonen om kjernefamiliens oppløsning tok __ på 1970-tallet. 17. Hvordan lever egentlig den moderne familien? Hvordan er __ den moderne familien? 18. Det er mye fokus på at barna skal bli respektert. Det __ mye på at barna skal bli respektert. 16. til 17. egentlig livet til 18. fokuseres

8 k. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme
19. Trenger man en diskusjon om mannsrollen i Norge? __ med en diskusjon om mannsrollen i Norge? 20. Hvis man nærleser avisene, finner man grunner til hvorfor et mannspanel bør eksistere. Gjennom en __, finner man grunner til hvorfor et mannspanel bør eksistere. 21. Menn bør være i stand til å snakke om følelser. Menn bør være i stand til å snakke om __ sitt. 19. Er det nødvendig 20. nærlesing av avisene 21. følelseslivet

9 k. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme
22. Norge var land nummer to i verden som innførte ordningen med registrerte partnerskap. Norge var det __ som innførte ordningen med registrerte partnerskap. 23. Homofile kunne adoptere barn etter vedtaket av den nye ekteskapsloven. Homofile kunne adoptere barn etter at __. 24. Mange stilte spørsmål om hvordan dette påvirker barnas seksuelle legning. Mange stilte spørsmål om hvordan dette påvirket den __. 22. andre landet 23. den nye ekteskapsloven var/ble vedtatt. 24. seksuelle legningen til barna.

10 k. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme
25. Skal mannen være tøff? Skal mannen være en __? 26. Mannspanelet mener at mannen ikke bør se det som viktig å være individualist. Mannspanelets __ mannen ikke bør se det som viktig å være individualist. 25. tøffing 26. mening er at


Laste ned ppt "Kapittel 6 oppgave k Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google