Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014

2 Hovedtemaer Arbeidsområdet skade/lakk NyDBS Sikre bilskadereparasjoner

3 Arbeidsområdet skade/lakk

4 "Ressursgruppene" Faggruppe skade/lakk Fag, teknikk, DBS
9 medlemmer i tillegg til NBFs representant Danner grunnlag for "faglige beslutninger i NBF" Politisk/økonomisk gruppe Politikk, økonomi, rammevilkår, prinsipielt viktige saker 5 medlemmer i tillegg til NBFs representant Er direkte avgjørende for NBFs standpunkter innenfor området skade/lakk Ressursgruppen = faggruppe + politisk/økonomisk gruppe Saker med omfattende problemstillinger (eks. MYSBY6)

5 Eksempler på noen av sakene som gruppene har jobbet med
MYSBY6 (ny skadetidsstudie) NyDBS Nye beregningsmodeller Håndteringstillegget Felles utvalg for revisjon av veiledninger og videreutvikling av NyDBS Felles retningslinjer Implementering av sikre bilskadereparasjoner Sentralt skaderegister Håndtering av kondemnerte biler Deler og delepriser Styring av bilskader Flaterettesystemet mm…. Forts.

6 Eksempler på noen av sakene som gruppene har jobbet med Enklere forklart…..
Hovedutfordring: "Pendelen har fått et for stort utslag i skade/lakkbransjen sin disfavør" Økonomien i skade/lakkbransjen har over tid blitt utsatt for et uakseptabelt, og til dels uetisk press . Hovedoppgave: Arbeide på alle plan- og med alle saker som kan bidra til å nu utviklingen og skape større balanse / "reversere pendelutslaget"

7 MYSBY6 Skadetidsstudie i Norge Sverige Finland Danmark Island Estland
Første møte gjennomført 23 og 24. september Norsk/svensk samarbeid Komplekst å tidstudere moderne reparasjoner (For) offensiv fremdriftsplan

8

9 NyDBS

10 NyDBS

11 NyDBS Høsten 2011 80 % av NBFs forbedrings-forslag blir med
Automatisk modellvalg ut fra reg. nr. Bildesystemet bør også kan takle video Høsten 2011 80 % av NBFs forbedrings-forslag blir med Strekkode for elektronisk registrering av tid. Standard kvalitetskontroll-skjema Hente ut rapporter og statistikker. 20 % av NBFs forbedrings-forslag ble med E-post bør kobles mot Outlook Høsten 2013 Standardisert utleveringssystem Integrert SMS-modul

12 NyDBS Kritisk til prosessen Kritisk til opplæringen
Systemet NyDBS oppleves av stadig flere som bra Ferdig lansert i hele landet september/oktober 2014

13 Hva er nytt? Ny systemløsning (CABAS)
Ny beregningsmodell for lakktider Ny beregningsmodell for materialforbruk (lakk) Ny beregningsmodell for plastreparasjons-tid

14 Mer om ny beregningsmodell for lakktider
Viktig forutsetning: "... Ingen ny förhandling ska ske och vara kostnadsneutralt mot dagens... " "…Parterna är överens om att de politisk införhandlade tiderna kommer att behållas på samma sätt som idag…".

15 Grafisk fremstilling av forutsetningene
Mengden tidsstudert tid i gammel beregning Mengden tidsstudert tid i ny beregning = = Mengden fremforhandlet tid i gammel beregning Mengden fremforhandlet tid i ny beregning kan ikke reduseres

16 Mer om ny beregningsmodell for materialforbruk
totale lakktimer x kr/t = total lakkert m2 x kr/m2 Virkelige og unike verdier pr. verksted hentet ut fra verkstedenes takser over en periode på 12 mnd. Nødvendig omregningsfaktor til kr/m2 beregnes av CAB. Unik faktor pr. verksted.

17 Kritisk til opplæringen

18 2. 3. 4. 1. INNLEDNING 2. RAMMEVERK NYDBS 3. SØKEFUNKSJONER 4. TAKSERING

19 Sikre bilskadereparasjoner

20 Utarbeidet krav til bransjen
Utarbeidet standardisert egenerklæring og retningslinjer for bruk av denne Implementert sikre bilskadereparasjoner i forsikringsbransjen (noen forsikringsselskaper "somler) Utarbeidet krav for arbeid på bilglass Analysert og utarbeidet en rekke forbedringsforslag knyttet til innløsningsprosessen (kondemnasjonsprosessen) Grunnkurs i sikre bilskadereparasjoner i regi av BKK Brukte deler Kvalitetskontroll Evaluert arbeidet – besluttet videre arbeid – nytt mandat

21 Arbeidet har bidratt til følgende forskriftsendringer
Forskrift om kjøretøyverksteder (verkstedforskriften) § 4.Særlig arbeidstillatelse f) arbeid på bilglass: Bytte av limt bilglass Det kreves kunnskap om bruk av materiale, herunder lim, arbeidsmetoder og tilgang på fabrikantens reparasjonsanvisninger. § 12.Plikter som kjøretøyverksteddriften medfører Når kjøretøy blir reparert etter omfattende skade i forbindelse med kollisjon, utforkjøring eller lignende, jf. bestemmelser i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), skal det dokumenteres at reparasjonen er utført i henhold til kjøretøyprodusentens anvisninger der disse foreligger, og etter faglig anerkjente reparasjonsmetoder før kjøretøyet tas i bruk. Dokumentasjonen skal oppbevares av virksomheten i minst 5 år etter reparasjon og gjøres tilgjengelig for Statens vegvesen ved tilsyn.

22 Arbeidet har bidratt til følgende forskriftsendringer
Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 7-2.Reparasjon, ombygging og oppbygging av kjøretøy 2.1 For kjøretøy som er reparert etter omfattende skade i forbindelse med kollisjon, utforkjøring eller lignende, skal det dokumenteres at reparasjonen er utført i henhold til kjøretøyprodusentens anvisninger der disse foreligger, og etter faglig anerkjente reparasjonsmetoder. Med omfattende skade menes skade eller deformasjon på kjøretøyets struktur eller bærende elementer av et slikt omfang at kjøretøyet må målrettes.

23 Videre arbeid og nye problemstillinger
Sluttføre pågående arbeidsoppgaver Biler med nytt innpreget chassisnr. "mister sin identitet" Hvordan ivareta at tilbakeinnkallelser fra importør/produsent om alvorlige feil/mangler følger bilen og ikke eier? Bør det stilles krav til måleutstyr som benyttes i forbindelse med karosserireparasjoner (målretting)?

24

25 Kort om konferanser

26 Nasjonal skade/lakk-konferanse 2015
Dato: torsdag 12. mars 2015 Sted: Gardermoen Arrangør: NBF og OOBF i samarbeid Målsetting Bidra til å bedre rammevilkårene til skade/lakkbransjen Samle sentrale personer tilknyttet skade/lakkbransjen Orientere, bevisstgjøre og besvare aktuelle utfordringer og muligheter

27

28


Laste ned ppt "Medlemsmøte skade/lakk 14.oktober 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google