Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til Lean og Lean ledelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til Lean og Lean ledelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til Lean og Lean ledelse
Forelesningsnotat nr. 2. Læreboka kapittel 4 og 5.

2 Oppbygging av læreboka
Læringshastighet III Lærende organisasjon II Innføring. I Lederskap for Lean Del I kort innføring i Lean

3 Hva er Lean? Lean handler om å lage og levere produkter og tjenester med mest mulig nytte- verdi med minst mulig tap av ressurser gjennom å fokusere på flyt, oversiktlige prosesser og kontinuerlig forbedring. Og dypest sett om læring for å få til dette. (Bjarne berg Wig fra innledning i læreboka)

4 Grunnoppskriften, formål og metoder
Definer hva som er verdi for kunden 2. Skap en verdistrøm uten tap 3. Skap flyt uten stopp Innfør sug-prinsippet Skap en tilstand av kontinuerlige forbedringer Metoder og verktøy Kaizen Kanban 5 S Verdistrøm Standardisert Produksjon Poka Yoke SMED Etc. 7 type MUDA Overproduksjon Overprosessering Lager Transport Unødvendig bevegelse Venting Vrak/defekt Venstre side refererer til ”oppsgruften” fra MIT studien (se side 56 og 57).

5 Kunde Verdi (nytte) Visuell styring Flyt (JiT)
Elevator speach: Kundeverdi, flyt og visuell styring. Og for å få dette til: Kontinuerlig læring.

6 Hva mener vi med visuell styring?
- bevegelse som skaper verdi - gjennom samhandling og gjennomsiktighet Refererer til Niclas Modigs bok ”Dette er Lean”

7 Dagens virkelighet? Er det slik det er hos oss. Hvor mange telt har vi, hvor mange hindringer for flyt og oversikt? Diskuter eksempler!

8 Kundeverdi og flyt Lokalt legekontor Mammografi Kreftavdeling Cytologi Kreftavdeling Annes og Saras eksempel viser to forskjellige pasientforløp. Annes diagnostisering ble utført i et system der fokus er å utnytte ressursene effektivt, mens det i Saras eksempel er et helsevesen som er organisert for pasienteffektivitet eller det Niklas Modig kaller flyteffektivitet. . Venting Venting Venting Venting 42 dager

9 Hva er kundeverdi? Kunden er svært fornøyd Dårlig tilstand God
Det som gjør kunden tilfreds Dårlig tilstand God tilstand Ta for dere for eksempel et treningssenter. Hvilke forventninger på rød linje, basiskvalitet (må ha funksjoner) Hvilke på blå (forventer) og hvilke på grønn (svarer på latente behov vi ikke var klar over)? Må ha. (selvfølgeligheter) Kunden er svært missfornøyd

10 Lean ledelse – fire grunnprinsipper
Ingenting kan erstatte direkte observasjon Alle endringer er eksperimenter (PDSA) Gjør endringer så ofte som mulig (kaizen) Ledelse ved coaching Fra en Harvard studie ( Artikkel i HBR 2003)

11 Prinsipp # 1. Ingenting kan erstatte direkte observasjon
Gå til GEMBA – arbeidsplassen Observere Objektive fakta vs. tolkning Lære å observere Kommunisere Stille åpne spørsmål Lytte aktivt Involvere Lære Nysgjerrighet og ydmykhet Kontinuerlig forbedring av egne lederferdigheter Bildet er fra en gemba tur i Veidekke i Trondheim 2007.

12 Prinsipp # 2. Gjør endringer som forsøk (eksperimenter)
Handling i forhold til virkning Planlagt virkning: Mål Studere Virkelig virkning S Analyse: Finne riktig metode Gjennomføre som planlagt Tiltak: Vår teori om hva som vil fungere

13 Opphavet: ”System for dyptgripende kunnskap”
Deming: ”Uten teori – ingen læring” Forstå systemer Forstå variasjon Forstå læring (PDSA) Forstå psykologi

14 Prinsipp # 3. Eksperimenter så ofte som mulig
Mange små forbedringer Tilstand av forbedringer Bildet er fra eksperimentering (Veidekke) og forbedring av en rigg for produksjon av stål armering til en oljeinstallasjon.

15 Visualisering av problemer og løsninger
Visualisering av alle typer forslag og forbedringer. Dette er en nøkkel i praktisering av kaizen (kontinuerlig forbedring) Fra team rom i tidligere Hydro i Raufoss (HARA)

16 Prinsipp # 4. Ledelse er coaching
Coaching skal utvikle personlige ferdigheter og nye vaner Coaching er å lede ved å bygge på personens egne ressurser 3. Synliggjøre og forsterke de sterke sidene hos en person eller et team Gi konstruktiv tilbakemelding og finne løsninger gjennom dialog Lean ledelse er coaching. Dette stiller sterke krav til ferdigheter i læringsledelse. Bygge de ansatte og lederes kompetanse.

17 Hvorfor er coaching en nøkkel?
TAP Kunnskap Vilje Evne Kompetanse = evne til å nå krevende mål. Formelen består av kunnskap ganger vilje ganger evne: Vi må øke viljen til å bruke kunnskaper. Et klima for å være dristig i å prøve og feile. Toleranse for feil er avgjørende del av denne kulturen. Og så må vi øve. Ferdigheter kommer av praksis og praksis alene! Kunnskap Vilje Evne X X

18 Katter til løver Bygge selvtillit. Ta folk ”på fersken” i å gjøre noe bra.

19 Stadier i Lean coaching
Læringshastighet Læringshastighet Coaching kultur 3. Prestasjonscoaching og coaching kultur 3 2. Selvbevissthet selvtillit Grunnleggende coaching 2 Faser i coaching ledelse. Først hverdagscoaching gjennom fokus på å 1. lære av arbeidsutførelse. Deretter 2. utvikling av selvtillit (katter til løver) og 3. Prestasjonscoaching for de toneangivende lederne. 1


Laste ned ppt "Introduksjon til Lean og Lean ledelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google