Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ski videregående skole Kunnskap - Idrett - Kultur - Kreativitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ski videregående skole Kunnskap - Idrett - Kultur - Kreativitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ski videregående skole Kunnskap - Idrett - Kultur - Kreativitet

2 Kveldens tema Opplæringstilbudet Ledelse og ressurspersoner Pedagogisk plattform Reglement Studiekompetanse IKT i skolehverdagen Vurdering Detaljer per utdanningsprogram Viktige aktiviteter i 2014/15

3 Opplæringstilbudet vårt Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans, drama Ressursskole for minoritetsspråklige Alle gir studiekompetanse og åpner dørene til videre utdanning

4 Ledelsen og ressurspersoner Rektor og ledelsen Rådgivere og PPT Kontaktlærere Systemansvarlig og IKT-team Bibliotekar Helsesøster

5 Rådgiverne

6 Skolehelsetjenesten

7 Den gode Akershusskolen

8 Standard for ledelse av Den gode økta Læreren starter presis. Læreren klargjør målene og sikrer at eleven forstår hva han/hun skal lære. Læreren viser positive forventninger til alle elevene. Læreren viser at han/hun bryr seg om den enkelte elev. Læreren etablerer og bevarer nødvendig arbeidsro. Læreren presenterer lærestoffet på en motiverende og relevant måte. Læreren stiller tydelige arbeidskrav til elevene. Læreren tilpasser arbeidsmåter, lærestoff og oppgaver til elevenes nivå og læreforutsetninger. Læreren gir elevene tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid. Læreren legger til rette for å utvikle elevenes læringsstrategier. Læreren hjelper elevene til refleksjon over egen læring i løpet av eller etter økten. Læreren oppsummerer og avslutter tydelig og klargjør forventninger til neste økt.

9 Vårt mål er at elevene skal bli den beste versjonen av seg selv

10 Den gode Akershusskolen: Høyest mulig gjennomføring og bestått med best mulig læringsutbytte Elevene skal møte forberedt til timene: –Lekser skal være gjort –PC og bøker er med

11 Reglement, fravær Vær på skolen! Gi beskjed til kontaktlærer med en gang du er borte Ha det formelle i orden: Søk om permisjon Alt fravær telles opp og kommer på vitnemålet Fratrekk § 3-47

12 Elever og lærere har et gjensidig ansvar for at læreren har grunnlag for å vurdere elevenes oppnådde kompetanse i fag Varsling forekommer ved… –Fravær, 5 dager og/eller 10 timer –Tvil om eleven kan få karakter –Fare for NG eller LG i orden eller adferd Eleven er ikke kvalifisert til å rykke opp til neste trinn ved karakter 1 eller IV (ikke vurdering) i et fag.

13 Skolens resultater Gjennomføring – fullført og bestått Best mulig læringsutbytte Mål = Vitnemål

14

15 IKT i skolehverdagen Alle elever må ha PC/Mac snarest mulig Innkjøpsordning gjennom Akershus fylkeskommunes bestillingsportal Billigste PC gjennom innkjøpsordningen = Stipend fra Lånekassen Elevene er økonomisk ansvarlige for egen PC/Mac

16 Nettvett og sikkerhet Nettvett –Ingenting er privat –Bilder / kommentarer / språk –Ingen angreknapp! Sikkerhet –Unngå tyveri - ikke la utstyr ligge ubevoktet –Elevene bør bruke elevskapet

17 Informasjonskanaler It’s Learning SkoleArena www.ski.vgs.no Facebook: Ski vgs

18 Vurdering Underveisvurdering - vurdering for læring –Fra start til slutt –Med og uten karakter –Egenvurdering –Halvårsvurdering med karakter (termin) Sluttvurdering - vurdering av læring –Standpunktkarakter –Eksamenskarakter

19 Organisering av skolehverdagen

20 Idrettsfag og Musikk, dans, drama

21 Idrett/MDD Vg1, 35 timer i uka Norsk, 4 timer Engelsk, 5 timer Fremmedspråk, 4 timer Matematikk, 5 timer Naturfag, 5 timer 12 timer programfag

22 Studiespesialisering

23 Fellesfag på SSP Vg1, 30 timer i uka Norsk, 4 timer Engelsk, 5 timer Fremmedspråk, 4 timer Samfunnsfag, 3 timer Matematikk, 5 timer Naturfag, 5 timer Geografi, 2 timer Kroppsøving, 2 timer

24 Gjennomgående fag Terminkarakterer Avsluttende fag Standpunktkarakter på vitnemålet og evt eksamen På vei mot målet – fullført og bestått

25 Forsøk i norsk En karakter i norsk på Vg1 To karakterer i norsk på Vg2 Tre karakterer i norsk på Vg3 Informasjonsbrev sendes ut

26 Fremmedspråk Nivå II: Tysk – fransk – spansk Nivå I+II: Tysk Nivå I: Tysk

27 Matematikk Matematikk er obligatorisk i 2 år Elevene kan velge å ha faget i 3 år Vg1 – valg mellom 1T (teoretisk) og 1P (praktisk) Alle varianter gir studiekompetanse

28 1T R2 R1 Matematikk Vg3 Vg2 Vg1 S2 S1 2P 1P

29 18.08: Skolestart. 19.08: Første time i matematikk – info om innhold i 1P og 1T, læreplanen, brev om valget og valgskjema for 1P 20.08: Trinnmøte om matematikk 21.08: Levere inn valgskjema for 1P til faglærer og oppstart av delt undervisning i 1T og 1P 02.09: Nasjonal kartleggingsprøve i regning Matematikk - valgprosessen

30 21.08-11.09: Delt undervisning i 1P og 1T 16.09: Kartleggingsprøve for alle 18.09: Tilbakemelding på kartleggingsprøven Valgskjema deles ut 18.-19.09: Frist for valg, valgskjema leveres til faglærer/i skolens resepsjon 23.09: Oppstart av nye og endelige grupper i 1P og 1T VALGET ER ENDELIG

31 Aktivitetskalender 2014/2015 Aktivitetsdag Vg1 8. september Operasjon Dagsverk Kulturell skolesekk Elevsamtaler Gründercamp ENOVA i november Leksehjelp Grunnlovsjubileet Geilo i januar for hele trinnet

32 Geilo Vinteraktivitetsdager Elevene bor i hytter Egenandel Slalom, snowboard, langrenn Januar 2015 TidsromMan. 12/1 – ons. 14/1Ons.. 14/1 – fre. 16/1Man. 19/1 – ons. 21/1 Klasse1 STC1 STD1 STE1 MUA1MUB1 STA1 STB Ca. ant. elever 24 28 29 Ca. ant. lærere 2222222

33 Velkommen til neste foreldremøte tirsdag 3. februar 2015 Orientering om fagvalg Møte med kontaktlærer Samtale med faglærer

34 Møte med kontaktlærer 1IFAEngelsk 2 June Grassdal og André Sagvolden 1MUANY 212 Marianne Løken og Torbjørn Danielsen 1MUBNY 213 Line Anfinsen og Ingrid Tarebø

35 1STANorsk 1 Turi Baxevanis og Sindre Hådem 1STBNorsk 3 Andreas Johannessen og Hilde Vesaas 1STCEngelsk 1 Jon Holtan-Hartwig og Hans Olav Hedin 1STDHistorie 1 Erik Dehle og Amund Asdøl 1STENorsk 2 Nina Kristiansen og Solveig Rise Tollin


Laste ned ppt "Ski videregående skole Kunnskap - Idrett - Kultur - Kreativitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google