Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lånekassen Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret Rådgiverseminar 22.10.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lånekassen Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret Rådgiverseminar 22.10.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lånekassen Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret Rådgiverseminar 22.10.2013

2 Lånekassen Det er to sett regler i Lånekassen for støtte til utdanning i Norge En ordning for elever i vanlig videregående utdanning med rett (støtte etter annen del ) En ordning for andre elever /studenter (støtte etter tredje del) lanekassen.no/forskrifter

3 Lånekassen Støtte etter tredje del i forskriften om tildeling Elever/studenter som tar Videregående opplæring uten ungdomsrett/lærlinger Folkehøgskoleutdanning Fagskoleutdanning Høyere utdanning Grunnskoleopplæring for voksne Videregående opplæring for voksne med rett etter opplæringsloven § 4A-3

4 Lånekassen Får støtte i 11 måneder. Lærling med ungdomsrett: Støtten blir behovsprøvd mot lærlinglønnen og foreldrenes inntekt. Lærling uten ungdomsrett: Støtten blir behovsprøvd mot lærlinglønnen. Egne søknadsfrister for lærlinger: –innen 30. juni 2014, eller –innen kontrakten avsluttes, dersom kontrakten avsluttes før 30. juni 2014. www.lanekassen.no/larling Lærlinger morguefile.com

5 Lånekassen Antall år med støtte etter tredje del og støtte ved forsinkelse Maksimalt støtte i åtte år. Eleven/studenten kan være opp til ett år forsinket uten å miste rett til støtte.

6 Lånekassen Støtte etter tredje del (2013-2014) Lån –basisstøtte 9 440 kroner per måned –40 prosent av basisstøtten kan gjøres om til utdanningsstipend for borteboere ved bestått eksamen Reisestipend Forsørgerstipend Lån til skolepenger inntil 57 870 kroner per undervisningsår

7 Lånekassen Nytt tidspunkt for omgjøring av lån til stipend Deler av lånet kan gjøres om til stipend dersom –eleven/studenten består eksamen/utdanningen –inntekt/trygd/formue ikke overstiger grensene Lånekassen gjør om lån til stipend etter at vi har mottatt likningsopplysninger fra skatteetaten Rapportering av eksamensdata: på samme måte og på samme tidspunkt Les mer på lanekassen.no/omgjoringlanekassen.no/omgjoring

8 Lånekassen Omgjøring av lån til stipend Elev/student består eksamen/ utdanningen Lånekassen mottar liknings- opplysninger fra Skatteetaten for likningsåret 2013 Lærested melder inn eksamens- resultater for høst 2013 høst 2013vinter 2014høst 2014 Omgjøring fra lån til stipend for høsten 2013

9 Lånekassen Øvrig støtte til elever og studenter uten ungdomsrett Reisestipend Forsørgerstipend Lån til skolepenger Ekstra støtte til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming www.lanekassen.no/nedsattfunksjonsevne www.lanekassen.no/nedsattfunksjonsevne

10 Lånekassen Reisestipend (2013-2014) Søkere født i 1988 eller senere kan få tilskudd til to tur-retur reiser per skoleår Maks 7 540 kroner per skoleår Egenandel: 2 160 kroner

11 Lånekassen Forsørgerstipend Søkeren kan få forsørgerstipend for egne eller ektefelles barn født i 1998 og senere, som søkeren bor sammen med. Stipendet blir behovsprøvd mot søkerens og ev. ektefelles personinntekt og formue. Behovsprøving av forsørgerstipendet mot ektefelles/samboers likning skjer i etterkant mot likningsopplysninger. 1 520 kroner per måned for ett barn.

12 Lånekassen Skolepenger Til utdanninger med skolepenger : opptil kr 57 870 per undervisningsår

13 Lånekassen Nytt fra og med 2011-2012: Søker med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming kan få mer i støtte a)Ekstra stipend Ekstra månedlig stipend på 3 330 kroner til de som ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av studiene (§ 46-1). b)12 måneder støtte Tolv måneders støtteperiode for de som ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av studiene (§ 8-7). c)Støtte ved forsinkelse Fullstipendiering ved forsinkelse ut over 60 studiepoeng for studenter med nedsatt funksjonsevne (§ 46-2). www.lanekassen.no/nedsattfunksjonsevne

14 Lånekassen Hvis eleven/studenten blir syk Elever/studenter kan ha rett til omgjøring av lån til stipend = sykestipend. Må søke på eget skjema. Elever/studenter som avbryter en utdanning pga. sykdom kan også ha rett til sykestipend Gradert sykestipend – ordningen videreføres ut 2013 Søknadsfrist: 6 måneder etter at undervisningsåret er avsluttet. www.lanekassen.no/syk

15 Lånekassen Hvis eleven/studenten får barn under utdanning Foreldrestipend i opptil 44 uker. Stipendet regnes ut fra den maksimale summen eleven/studenten har rett til i støtte. Opptjeningstid: 6 måneder. Søknadsfrist: 12 måneder etter fødselen. Dersom eleven/studenter slutter på skolen når hun er gravid, mister hun rett til foreldrestipend. Eleven kan søke om permisjon fra skolen. www.lanekassen.no/fodsel morguefile.com

16 Lånekassen Utdanning i utlandet To muligheter: Delstudium, del av påbegynt høyere utdanning ved lærested i Norge. Det norske lærestedet må forhåndsgodkjenne programmet som del av utdanningen i Norge. Gradsutdanning, hele utdanningen i utlandet. Utdanningen må være godkjent av NOKUT eller norsk lærested. Hva kan søker få? ”Norsk støtte” + støtte til skolepenger, reisestøtte og språkstipend.

17 Lånekassen Utenlandsk statsborger: Retten til støtte er bl a avhengig av: ekteskap med norsk statsborger arbeid utdanning familieforhold politisk flyktning humanitært grunnlag/sterke menneskelige hensyn arbeidstaker fra EØS/EFTA land/familiemedlemmer til EØS/EFTA arbeidstakere

18 Lånekassen Tilbakebetaling Rett til betalingsutsettelse Rett til rentefritak? Se mer her: lanekassen.no/tilbakebetalinglanekassen.no/tilbakebetaling

19 Lånekassen Dine sider

20 Lånekassen Vi gjør utdanning mulig Lanekassen.no


Laste ned ppt "Lånekassen Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret Rådgiverseminar 22.10.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google