Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 1 Informasjonssøking på tvers av arkivtyper og teknologi Per Myrseth Norsk Regnesentral

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 1 Informasjonssøking på tvers av arkivtyper og teknologi Per Myrseth Norsk Regnesentral"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 1 Informasjonssøking på tvers av arkivtyper og teknologi Per Myrseth Norsk Regnesentral www.nr.no per.myrseth@nr.no

2 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 2 Organisering og gjenfinning av informasjon som ligger på utsiden av Noark Informasjonsmengde Noark regulert Møtereferater Sakspapirer unntatt Noark Retningslinjer

3 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 3 Målsetting for Mørelosen zInformasjon fra offentlig sektor skal gjøres tilgjengelig ved bruk av moderne teknologi zIngen formatkrav til dokumentene zAlle brukere (lesere) av informasjons vil ha Word og excel på egen PC zAnsvaret for de enkelte informasjonselemente er plassert hos enkeltpersoner

4 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 4 Mørelosen Oppslags- verk Enhet 2 Enhet 3 Enhet 4 Enhet 5 Enhet 6 Enhet 7 Enhet 1 Offentlige informasjons- leverandører Kategorisert meny Eksempler på livssituasjoner: Arbeidsledig Gifte seg Gravid Bruker

5 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 5 Dokument eksempel FORSKRIFT OM FISKE ETTER ANADROME LAKSEFISK I VASSDRAG I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Med heimel i lov av 15.05.92 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.m., § 33, jfr. kgl. res. av 27.11.92 om opning av fisket etter anadrome laksefisk og delegasjon til fylkesmannen av 24.02.93, har fylkesmannen den 15.02.97 fastsatt følgjande forskrift for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Møre og Romsdal. § 1 I dei vassdraga som fører anadrome laksefisk (laks og sjøaure) og som ikkje er nemnt i denne forskrifta, er det tillate å fiske frå og med 15.06. til og med 31.08.................. [LivsIT:03.02.01] [SPT:01.02.03.04.05] [Eier:01.02.01]

6 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 6 Avgrensing av søk

7 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 7 Hvor benytter vi arkivnøkkler zFysiske arkiv zNoark zpå egne filkataloger zpå avdelingens og prosjekters filkataloger zegne epost mapper zbokmerker/internett pekere

8 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 8 Faser å forholde seg til zSamle informasjon zStrukturere information zPresentere informasjon zGjøre informasjonen navigerbar

9 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 9 Nivåer av dokumentkontroll zBesitter en kopi av fysisk dokument zDokument på fil i egen organisasjon zLink til dokument yI egen organisasjon yUtenfor egen organisasjon zSøkeidentifikator til dokument yI egen organisasjon yUtenfor egen organisasjon

10 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 10 IT anarki og gjenfinning NoarkEpostC:\ Din harddisk Nettverks harddisk WEB- servere Saksbehandling Faglig arbeid Privat Egen bokhylle Organisasjonsarbeid BibliotekNews Søkesituasjoner Lagringssteder Bokmerker Internett Prosjektarbeid Ledelse Fysisk Arkiv

11 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 11 Gjenfinning og brukergrensesnitt zMeny med veldig mange nivåer yFå dokumenter tilhører hvert menyvalg zMeny med færrest mulig nivåer yMange dokumenter på hvert menyvalg

12 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 12 Søkemotor (1) zKonfigurasjon zFinne informasjon zIndeksere informasjon zSøking

13 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 13 Søkemotor (2) NoarkEpost Søkemotor C:\ Din harddisk Nettverks harddisk WEB- servere Indekserer ca. 200 dokumentformater

14 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 14 Databasefilsystem NoarkEpost C:\ Din harddisk Nettverks harddisk WEB- servere Databasefilsystemet Java virtuell maskin

15 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 15 Metadata zXML (eXstensible Markup Language) y 128576 y 19980912 zMørelosen y[MLOS:25.03.03.00] y[EIGAR:02.15.01.05]

16 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 16 Problemområder zVersjonshåndtering av dokumenter yTekstbehandlerens eget system yEn fil for hver versjon zLangtidseffekter yHva kan leses om 10 år yInnhold, struktur og layout ySikkehetsmekanismer og digitalesignaturer zFlere arkivnøkler benyttes i offentlig sektor yMappinger til en felles nøkkel yMønstergjenkjenning for å kategorisere dokumenter

17 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 17 Lenker


Laste ned ppt "Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 1 Informasjonssøking på tvers av arkivtyper og teknologi Per Myrseth Norsk Regnesentral"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google