Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggavfallskonferansen 2011 Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Status pr februar 2011 Innledning til sekvens om hvilke grep som må tas for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggavfallskonferansen 2011 Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Status pr februar 2011 Innledning til sekvens om hvilke grep som må tas for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggavfallskonferansen 2011 Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Status pr februar 2011 Innledning til sekvens om hvilke grep som må tas for å nå målene i Nasjonal handlingsplan for BA-avfall Rannveig Ravnanger Landet Dir. miljø og energi Byggenæringens Landsforening

2 Er det noen grunn til å arbeide for gjenvinning og forsvarlig håndtering av byggavfall? Vi trenger pålitelig statistikk fra SSB for å korrigere innsatsen I perioden NHP-nettverket har virket har det oppstått 1,2 – 1,5 mill tonn byggavfall i Norge

3 Intensjonserklæring ”Undertegnede parter erklærer -hver for seg og samlet - å arbeide videre for å nå målsettingene i Nasjonal handlingsplan for BA-avfall av 15. februar 2001, og videreføre intensjonene i planen gjennom sitt virke. Visjonen er en ansvarlig og pådrivende byggenæring i avfalls- og miljøspørsmål.” 10-årsjubileum i 2011 for lansering av første handlingsplan

4 Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

5 Mål for 2007-2012 Alt farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig og sikker måte Alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyeste mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering Innen 01.01.2012 skal minst 80 % av byggavfallet gå til gjenvinning

6 Tiltaksgrupper Farlige stofferKunnskap og informasjon Industriell gjenvinning Dugnadsarbeid Arbeidet er utført av NHP-nettverkets medlemmer og personer tilknyttet bedrifter i bygg-, anleggs- og avfallsbransjene.

7 Endelig…… Byggenæringen fikk gjennomslag for nasjonale avfallsplaner for byggavfall 01.01.2008: Alle kommuner skal kreve avfallsplan for nybygg over 300 m 2 eller 10 tonn avfall, og avfallsplan og miljøkartlegging i rehabiliterings- og rivesaker over 100 m 2 01.07.2010: Regelverket om byggavfall overføres fra Forurensningsloven til Plan- og bygningsloven

8 Alle veilederne våre er nylig revidert Ny folder om deklarering ferdigstilles vinter 2011 www.byggemiljo.no Ny folder om deklarering ferdigstilles vinter 2011 www.byggemiljo.no

9 Siste innspurt: Hva nå? Sørge for at vi kommer nærmest mulig målet for 2012 Vi har reorganisert NHP-nettverket Vi har fått med noen flere medlemmer (Ytterligere flere er velkomne!) Vi får en fast sekretær Tettere samarbeid med BE og SSB

10 NHP-nettverkets revitalisering Hovedoppgaver 2011-2012 1.Utarbeide tiltakslisten for 2011 / 2012 med prioriterte og konkrete tiltak fundert på NHPII 2.Sammenstille 1 – 3 i et dokument (PPT) 3.Utføre tiltakene gjennom grupper og samarbeid 4.Implementere

11 Delmål 1 - Farlig avfall - Tiltak for oppnåelse av delmål  Ferdigstille informasjonsmateriell – trykke opp og distribuere folderserie  Innhente mer kunnskap om farlige stoffer og deres bruksområder – fokusområde 2011 - klorparafiner.  Utforme plakater om farlig avfall på byggeplass  Klargjøre konsekvenser av nye lovverk / endringer i forskrifter  Gjennomgang av siste statistikkmateriell (2009) for farlig avfall fra bygg og anlegg Delmål 2 - Kunnskap og informasjon - Tiltak for oppnåelse av delmål  Informere om relansering - pressemelding  Informere om NHPs videre arbeid og prioriteringer i 2011 og 2012  Formidle kunnskap  Artikler i fagpressen  Informasjonsspredning internt og eksternt Delmål 3 - Industriell gjenvinning - Tiltak for oppnåelse av delmål  Behov for bransjestandarder for klassifisering av returtrevirke – retningslinjer og informasjon er etterspurt  Stimulere til bedre og rasjonelle sorteringsløsninger for avfallsfraksjonene som oppstår på byggeplass  Se på problemstillinger knyttet til planglass – behov for utredning?  Det må arbeides med måloppnåelse for rammedirektivet for avfall (70 % ombruk /gjenv 2020) 3. 2 Hovedtiltak i 2011 og 2012 – ekstrakt fra tiltaksliste / arbeidsdokument I

12 NHP nettverksforum Nettverksleder (MEF v/Tore Veløy) Arbeidsgruppe 1 FARLIG AVFALL Arbeidsgruppe 2 KUNNSKAP OG INFORMASJON Arbeidsgruppe 3 INDUSTRIELL GJENVINNING Sekretær (NFFA v/Marit Lindstad) Gruppe 1 består av NFFA (leder), SVV, GF, RIF, BNL og KLIF Gruppe 2 består av ledere i gruppe 1 og 3 samt nettverksleder, sekretær og BE. Ledes av NFFA v/Roar Hansen Gruppe 3 består av NI (leder Axel Hammer), GF, MEF, BNL, SVV og RIF NHP-nettverkets organisering f.o.m. 2011

13 Medlemmer av NHP nettverket 2011 Organisasjon Rolle pr høsten 2010Navn BNL Styringsgruppen og FA gruppenRannveig Landet RIF Styringsgruppen, nettverksleder, FA gruppen og kunnskap og informasjon Eirik Wærner NFFA Leder av FA gruppen, leder evalueringsprosess * Marit Lindstad, Roar Hansen* GF FA gruppenSverre Tangen SVV FA gruppen og kunnskap og informasjonJan Erik Lien Avfall Norge Stein Lorentsen NI Leder av Industriell gjenvinning 2011Axel Hammer og Arne Hugo Elde MEF Styringsgruppen og kunnskap og informasjon Tore Veløy Arkitektbedriftene Trond Kanstad HSH (tidligere TBF)Bengt Herning KLIF Observatør i nettverket og i FA gruppenJon Fonnlid Larsen BE ObservatørGunnar Grini SSB ObservatørKari Mellem

14 Hvordan ser framtiden ut? Rolf André Bohne, Institutt for bygg-, anlegg og transport ved NTNU på Byggavfallskonferansen 2009: “Det er realistisk å forvente opp mot en dobling i avfallsmengden fra BA-næringen den neste 10-15 årene”

15 Last ned alt skriftlig materiale i NHP på: www.byggemiljo.no


Laste ned ppt "Byggavfallskonferansen 2011 Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Status pr februar 2011 Innledning til sekvens om hvilke grep som må tas for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google