Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Grøne Bråden skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Grøne Bråden skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Grøne Bråden skole
og til forsterket avdeling

2 Forsterket avdeling Grøne Bråden skole er en ”forsterket skole” med egen base/avdeling; FA Et eget team følger opp elever som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring Målet er å tilby elevene en kvalitativ god opplæring gjennom effektivt miljøarbeid

3 Åpningstider Vi holder åpent fra 7-16 på hverdager
For de som har et SFO –tilbud er det åpent i skolens høst- og vinterferie + andre fridager Alle åpningsdager utenom ordinær skolerute er å regne som et SFO- tilbud med redusert bemanning

4 Særskilt opplæring Elevene har rett på best mulig og effektiv opplæring basert på individuelle ferdighets- og funksjonsnivå. Vi stiller krav til gode opplæringsplaner (IOP) med tydelige mål og delmål der man enkelt kan måle elevens utvikling og fremgang.

5 Skolen fikk nye lokaler i 2011
Avdelingen har gode fasiliteter som tar hensyn til ulike typer funksjonshemninger. Det er bl. a tilrettelagt for rullestolbrukere med personheis i to av grupperommene. Skolen har også heis

6 Forsterket avdeling har egen SFO
Elevene som er tilknyttet FA har også mulighet til å søke et SFO - tilbud på avdelingen. Foresatte kan få søknadsskjema på skolen SFO har åpent hele året. Stengt på helligdager og skolens planleggingsdager. Daglig åpningstid fra 07:00 -16:00

7 Hva kan forsterket avdeling tilby?
Særskilt tilrettelagt opplæring til elever som har dette behovet Man har som mål å skreddersy et skoletilbud ut ifra den enkelte elevs behov Noen elever har behov for opplæring i mer skjermede omgivelser, som f.eks på grupperom på avdelingen Elevene har tilhørighet til sine klasser og får hjelp og tilrettelagt opplæring der

8 Dette skoleåret er det 14 elever
tilknyttet FA

9 Fagkompetanse Teamet som jobber på FA består av
pedagoger, miljøterapeuter og assistenter. Pedagoger: Spesialpedagoger, lærere og førskolelærere. Miljøterapeuter: Vernepleiere og sykepleier Assistentene har fagbrev i barne - og ungdomsarbeid eller tilsvarende.

10 Flere av de ansatte har utvidet kompetanse på flere områder;
Språk og kommunikasjon / Alternative kommunikasjonsformer Utagerende atferd Hørsel Syn Autismespekteret Atferdsanalytiske prinsipper ift opplæring / trening m.m. Fysisk / motorisk trening

11 Du kan ringe skolen eller sende en forespørsel pr mail :
Ta kontakt med oss Du kan ringe skolen eller sende en forespørsel pr mail : Tlf Rektor: Tlf Leder FA:


Laste ned ppt "Velkommen til Grøne Bråden skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google